cross

Leerstijlen

Houdingen en leerstijlen van een student
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Houdingen en leerstijlen van een student

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
- Leerstijlen van een student
- Houdingen van een student
- Kritische geluiden

Slide 2 - Tekstslide

Leren van een student
Hoe ziet de student leren:

- iets te leren
- iets te presteren
- sociale waardering te krijgen
- andersoortige beloningen te krijgen

Slide 3 - Tekstslide

Leerstijlen 
-KOLBE

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Waarom is het nuttig om de leerstijl te weten

Slide 11 - Woordweb

- halo/horn effect
- Transactionele Analyse (TA)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht 1. Doe de test
Ga naar de site en doe de test: 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/leerstijlen 

https://www.train-de-trainer.com/test-leerstijlen/


Slide 14 - Tekstslide

Vermunt
• De reproductiegerichte stijl. De leerling die deze stijl gebruikt, houdt van ‘stampen’. Hij is gericht op het letterlijk reproduceren van de leerstof en houdt van toetsen.

• De betekenisgerichte stijl. De leerling richt zijn aandacht vooral op de hoofdzaken van de te bestuderen stof. Hij onderzoekt de standpunten, ideeën en conclusies, legt verbanden en vormt ook zijn eigen mening. Hij leert vanuit persoonlijke interesse

• De toepassingsgerichte stijl. De leerling richt zich vooral op de toepassingsmogelijkheden van de leerstof. Hij wil weten of de leerstof relevant is voor de praktijk en heeft vooral behoefte aan concrete informatie en voorbeelden. Het leren is nu vooral beroepsgericht.

Slide 15 - Tekstslide

Welke leerstijl herken jij jezelf het meeste in?
A
dromer
B
doener
C
Denker
D
Beslisser

Slide 16 - Quizvraag

Welke leerstijl herken jij jezelf het meeste in?
A
reproductieve
B
betekenisgerichte
C
toepassingerichte

Slide 17 - Quizvraag

Welke leerstijl kwam uit de leerstijlen test?
A
Doener
B
Dromer
C
Denker
D
Beslisser

Slide 18 - Quizvraag

Welke leerstijl kwam uit de leerstijlen test?
A
reproductievegerichte
B
betekenisgerichte
C
toepassingerichte

Slide 19 - Quizvraag

Houding student
Motivatie = Zin om iets te doen

- Extrinsieke motivatie
- Intrinsieke motivatie


Bepalend voor de motivatie is de betekenis die de student toekent aan de betreffende leersituatieSlide 20 - Tekstslide

Motivatie:
-Is niet te zien, maar kan alleen worden afgeleid uit waarneembaar gedrag.
-Een goede beschrijving van problematisch gedrag verwijst naar achterliggende oorzaken.
-De term ‘ongemotiveerd’ suggereert te vaak dat het probleem bij de student ligt.

Slide 21 - Tekstslide

Faalangst

Angst die met name voorkomt in situaties waarin mensen prestaties moeten leveren bij het uitvoeren van taken.

Bij faalangst ben je bang dat wat je doet zal mislukken. Veelal gaat dit over het uitvoeren van iets concreets zoals een taak, een examen, een werkopdracht ed.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Positieve en negatieve faalangst
Positieve faalangst
Negatieve faalangst
 
Drie soorten faalangst:
-cognitieve faalangst (bijv. wanneer er kennis wordt getoetst)
- sociale faalangst (het missen van sociale vaardigheden om te ontdekken wat de ongeschreven regels zijn in een groep, laat staan dat ze er naar kunnen handelen)
-motorische faalangst (er tegen opzien om iets met je handen of je lichaam te moeten doen)

Slide 24 - Tekstslide

Wat zijn uitingen bij faalangst

Slide 25 - Woordweb

Bespreek in groepjes van 3 wat jij de taken van een werkbegeleider zijn bij faalangst
Duur: 5 minuten
Terugkoppeling plenair

Slide 26 - Tekstslide

- stil
-  teruggetrokken
 -agressief
-brutaal
- druk
-onrustig
-zondebok
-komisch, clown


-onrustig voor toetsen
- gebrek aan concentratie bij toetsen
- heel netjes werken
- niet experimenteren bij handelingen
- geen initiatieven nemen
- zich slecht kunnen concentreren
- hyperactief op een klein gebied

Slide 27 - Tekstslide

Wat kun je doen als werkbegleider
-Erken de faalangst
-Zet –als je je hiervoor bekwaam voelt- RET in (Rationeel Emotieve gedragstherapie, ABC)
-Help om ontspannings- en ademhalingsoefeningen te doen: om de lichamelijke reacties te beheersen en steviger in de schoenen te staan; (powerposed)
-Gedragstherapie: om ander, niet-faalangstig gedrag aan te leren en faalangstig gedrag af te leren
-Geef uitleg over faalangst en wat het met je kan doen;
-Help de student met structureren helpen met plannen en studievaardigheden aan te leren;
-Geef de student de mogelijkheid om fouten te maken en te herkansen. Benoem wat wel goed gaat;

Slide 28 - Tekstslide

Wat kun je doen als werkbegeleider
-Verdeel grotere taken in kleine taken zodat de student overzicht houdt en succeservaringen kan opdoen;
- Geef duidelijk en ruim van tevoren aan wat er van de student verwacht wordt;
- Laat de student zelf benoemen welke prestaties hij geleverd heeft en maak hem ervan bewust dat hij dit door eigen inspanning heeft bereikt;
- Voorkom competitie door het resultaat van de student niet te vergelijken met het resultaat van andere studenten;
- Geef vooral waardering voor de inzet van de student, los van het resultaat;
- Neem een positieve, accepterende houding aan richting de jongere en spreek positieve verwachtingen uit.

Slide 29 - Tekstslide

Wat kun je doen als werkbegleider
-Help de student helpende gedachten formuleren, zoals: "Ik ga het in ieder geval proberen, ik kan het altijd nog eens overdoen."
-Benadruk de talenten die een student heeft en bekrachtig deze door de jongere uit te nodigen dit talent vaker in te zetten

Slide 30 - Tekstslide

Kortom
- De basis is respect en acceptatie en aansluiten bij wat al goed gaat.
- Gewoon zichtbaar maken wat er werkelijk isBron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl

Slide 31 - Tekstslide

Kritische geluiden
https://www.businessinsider.nl/het-idee-dat-allemaal-een-eigen-leerstijl-hebben-onzin-blijkt-uit-nieuw-onderzoek/

https://decorrespondent.nl/6197/waarom-we-de-dromers-denkers-en-doeners-uit-het-onderwijs-moeten-verbannen/492370241-51cd584e

https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/gelooft-de-inspectie-in-leerstijlen

Slide 32 - Tekstslide

Aan opdrachten werken

Slide 33 - Tekstslide