HV1 Grammar

Present Simple
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Present Simple

Slide 1 - Tekstslide

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls
C
calles

Slide 2 - Quizvraag

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
start's
C
starts

Slide 3 - Quizvraag

Present simple
Jane......... this dress to school.
A
weares
B
wears
C
wears

Slide 4 - Quizvraag

Present simple
....... Jane......... this dress to school?
A
Does Jane wear
B
Does Jane wears
C
Do Jane wear

Slide 5 - Quizvraag

Present simple (twee antwoorden)
They ...... (not - to visit) us every summer.
A
does not visit
B
do not visit
C
don't visit
D
doesn't visit

Slide 6 - Quizvraag

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 7 - Open vraag

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 8 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 9 - Open vraag

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 10 - Open vraag

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 11 - Open vraag

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 12 - Open vraag

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 13 - Quizvraag

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 14 - Quizvraag

(to be)
..... you at home tonight?
A
am
B
are
C
is

Slide 15 - Quizvraag

(to be)
Where ..... I?
A
am
B
are
C
is

Slide 16 - Quizvraag

(to be)
Derrek and Sheila ..... at work.
A
am
B
are
C
is

Slide 17 - Quizvraag

A personal pronoun:
Do you like your girlfriend? Do you like .....?
A
she
B
he
C
him
D
her

Slide 18 - Quizvraag

A personal pronoun:
My brother is nice. ..... is 26 years old.
A
you
B
she
C
he
D
him

Slide 19 - Quizvraag

A personal pronoun:
My sisters are cute. ....... are 5 years old.
A
she
B
they
C
her
D
you

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Tekstslide