Oefening klas als woordenlab

De klas als woordenlab
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Vakdidactiek NederlandsHoger onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De klas als woordenlab

Slide 1 - Tekstslide

Hoe maak je van de klas een woordenlab?
 1. Lees het artikel 'Plaats maken voor woorden' (zie  module van deze les).
 2. Beantwoord de vragen op de volgende slides.
 3. Bespreek je antwoorden met de andere leden van je groep.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een woordenlab?

Slide 3 - Open vraag

Mogelijk antwoord
 • een laboratorium voor de ontwikkeling van de woordenschat
 • een rijke leeromgeving met aanknopingspunten voor het afleiden van woordbetekenissen en gelegenheden om woorden te oefenen
 • hoeken met authentieke materialen, een thematafel, een woordmuur, Woordenmonster, een ruime variatie aan prentenboeken en informatieve boeken enz.

Slide 4 - Tekstslide

Woordmuur

Slide 5 - Tekstslide

Hoe worden woorden in een woordmuur geordend?
Op basis van:
A
de eerste letter
B
de inhoud/betekenis
C
de lengte
D
de klank/uitspraak

Slide 6 - Quizvraag

Hoe richt je een woordenlab in? Wat voorzie je?
Bijvoorbeeld: thematafel
Noem andere voorbeelden uit de tekst.

Slide 7 - Open vraag

Mogelijk antwoord
 • hoeken met materialen (bv. bouwhoek: stenen, cement, truweel)
 • woordkaartjes
 • boeken: prentenboeken, informatieve boeken, fotoboek, ingesproken boek
 • tekenhoek (bv. bouw: plattegronden tekenen)
 • inrichting van de klas: woordmuur
 • woordmonster
 • (ook belangrijk: begeleiding in hoeken, reflectiegespekken, woorden vaak aanbieden en herhalen)

Slide 8 - Tekstslide

Filmpje 'Spelen in hoeken'
 • Bekijk het filmpje via de link in de module.
 • Beantwoord de vraag op de volgende slide.
 • Bespreek je antwoord met de andere leden van je groep.

Slide 9 - Tekstslide

Hoe heeft deze leerkracht ervoor gezorgd dat haar klas een rijke woord-leeromgeving is? Benoem zoveel mogelijk aspecten (bv. prentenboeken)

Slide 10 - Open vraag

Zelf aan de slag
 • Bedenk nu zelf ideeën voor een woordenlab. Tover een klas om tot een rijke woord-leeromgeving.
 • Ontwerp met jouw ODV2-groep enkele dia's over jullie thema in de Samenwerking 'Woordenlab' (in Canvascursus ODV2). Voorzie beeld en tekst.
 • Open de Samenwerking en lees daar de instructies voor deze opdracht.

Slide 11 - Tekstslide