Ondernemingsvormen

De les begint om 13u45
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De les begint om 13u45

Slide 1 - Tekstslide

ONDERNEMINGSVORMEN

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen

  1.  Je weet welke ondernemingsvormen er bestaan.
  2. Je weet wat de ondernemingsvormen inhouden.
  3. Je kunt enkele voor- en nadelen noemen voor een ondernemer

Slide 3 - Tekstslide

Ondernemen

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Welke ondernemingsvorm?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Eenmanszaak
geen aparte rechtspersoon
--> 1 natuurlijk persoon

onbeperkte aansprakelijkheid
--> privévermogen en vermogen van de zaak


Slide 8 - Tekstslide

Eenmanszaak
ondernemersvaardigheden bewijzen
zichtrekening openen
inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
BTW-nummer aanvragen
vergunningen aanvragen
aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds
beroepskaart aanvragen

Slide 9 - Tekstslide

Voordelen

weinig formele manier van beslissen
winst in de zaak investeren
beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen

Nadelen

onbeperkt aansprakelijk --> ook privévermogen
opvolging en overname uitwerken is moeilijker
alle inkomsten worden via de personenbelasting belast

Slide 10 - Tekstslide

Zou je een eenmanszaak opstarten voor je restaurant?
JA
NEE

Slide 11 - Poll

Vennootschap
rechtspersoon
--> privévermogen en eigen zaak apart

contract
--> doel van de activiteiten
--> vermogensvoordeel

Slide 12 - Tekstslide

Voordelen

rechten en plichten rechtspersoon
beperkte aansprakelijkheid

vennootschapsbelasting

afspraken tussen partners op papier
vrij eenvoudige opvolging mogelijk
Nadelen

formele besluitvormingen en procedures
juridische, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
--> meer kosten
sociale verzekeringsfonds - vennootschapsbijdrage
winst niet voor privédoeleinde

Slide 13 - Tekstslide

4 basisvennootschapsvormen
•    de besloten vennootschap (BV)
•    de naamloze vennootschap (NV)
•    de coöperatieve vennootschap (CV)
•    de maatschap

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Besloten vennootschap - BV
beperkte aansprakelijkheid
--> enkel eigen inbreng

rechtspersoon

grote statutaire vrijheid

Slide 16 - Tekstslide

Besloten vennootschap - BV
1 of meer personen
aansprakelijk op eigen inbreng
startkapitaal mag €1 zijn
aandelen met stemrecht, niet vrij overdraagbaar
winst onderworpen op vennootschapsbelasting

Slide 17 - Tekstslide

Voordelen

1 tot meerdere personen
enkel aansprakelijk op eigen inbreng
startkapitaal vanaf €1
aandelen met stemrechten en niet vrij overdraagbaar
winst --> vennootschapsbelasting
Nadelen

oprichten via notaris
oprichtingskosten relatief hoog
sterk financieel plan nodig
zware boekhoudkundige verplichtingen

Slide 18 - Tekstslide

Naamloze vennootschap - NV

1 of meerdere personen
middelgrote tot grote ondernemingen
aanzienlijk startkapitaal
vrij complexe regelgeving

Slide 19 - Tekstslide

Voordelen

1 tot meerdere personen
enkel aansprakelijk op eigen inbreng
aandelen vrij overdraagbaar
verschillende soorten aandelen
mogelijkheid van winstbewijzen
Nadelen

oprichten via notaris --> duur
startkapitaal minstens €61 500
complexe vennootsvorm - strikte beleidsstructuur
stevige boekhoudkundige verplichtingen

Slide 20 - Tekstslide

Coöperatieve vennootschap - CV

minstens 3 oprichters
gemeenschappelijk doel, niet noodzakelijk winst
wel samenwerken
coöperatieve cultuur en organisatie centraal


Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Voordelen

vrij in- of uitstappen
vrij overdragen tussen vennoten
enkel aansprakelijk voor eigen inbreng
standaardreglementering

Nadelen

oprichten via notaris --> duur
relatief zware administratieve en boekhoudkundige verplichtingen
echt coöperatief karakter --> kans op ontbinding wegens rechtswege
onbeperkte aansprakelijkheid

Slide 23 - Tekstslide

maatschappij

minstens 2 vennoten
weinig dwingende regels
geen rechtspersoonlijkheid
kan niet failliet verklaard worden


Slide 24 - Tekstslide

Voordelen

flexibel

winsten vrij te verdelen

geen minimumkapitaal

discreet
Nadelen

hoofdzakelijk en onbeperkt aansprakelijk

boekhoudkundige verplichtingen

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

Welke vorm van vennootschap is volgens jou het beste voor een restaurant?
NV
BV
CV
MAATSCHAPPIJ

Slide 28 - Poll

Wat is het kenmerkende verschil tussen een NV en een BV ?

Slide 29 - Open vraag

Als werknemer heb je een aantal voordelen vergeleken met een zelfstandige.
Noem minimaal 2 voorbeelden.

Slide 30 - Open vraag

Welke ondernemingsvorm geeft aandelen uit die niet vrij verhandelbaar zijn?
A
NV
B
BV
C
CV
D
MAATSCHAPPIJ

Slide 31 - Quizvraag

Bij welke ondernemingsvorm is de directeur in loondienst?
A
Eenmanszaak
B
MAATSCHAPPIJ
C
CV
D
BV

Slide 32 - Quizvraag

Alle ondernemingsvormen betalen vennootschapsbelasting.
A
juist
B
onjuist

Slide 33 - Quizvraag

Je bent persoonlijk aansprakelijk bij een ...
A
BV en maatschappij
B
Eenmanszaak en maatschappij
C
Eenmanszaak en BV
D
Maatschappij en NV

Slide 34 - Quizvraag

Het voortbestaan van een eenmanszaak is afhankelijk van de eigenaar.
A
juist
B
onjuist

Slide 35 - Quizvraag

Welke ondernemingsvorm geeft aandelen uit die vrij verhandelbaar zijn?
A
nv
B
bv
C
eenmanszaak
D
maatschappij

Slide 36 - Quizvraag