Thema 3 - hoofdstuk 1 (deel 2)

T3 - Hoofdstuk 1
Ondernemingsvormen

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

T3 - Hoofdstuk 1
Ondernemingsvormen

Slide 1 - Tekstslide

ONDERNEMINGSVORM of RECHTSVORM
= juridische (wettelijke) vorm van je onderneming.

Slide 2 - Tekstslide

ONDERNEMINGSVORM of RECHTSVORMEN
Geeft een antwoord op de vragen: 
 • Wie is aansprakelijk?
 • Welke soort belasting (en hoeveel) moet betaald worden?
 • Wie heeft de leiding in de onderneming?
 • Welke verplichtingen zijn er?
 • Hoe worden besluiten genomen?

Slide 3 - Tekstslide

Soorten rechtsvormen
 • éénmanszaak
 • vennootschap

Slide 4 - Tekstslide

EENMANSZAAK

Slide 5 - Tekstslide

 • geen minimumkapitaal
 • 1 eigenaar  
 • weinig administratieve formaliteiten en verplichtingen
 • onbeperkte aansprakelijk
 • zelf financiële middelen zoeken
 • beperkte continuïteit
 • personenbelasting 
voordelen
nadelen

Slide 6 - Tekstslide

VENNOOTSCHAP

Slide 7 - Tekstslide

 • beperkte aansprakelijkheid
 • vennoten
 • inbreng kan geld, natura know-how
 • partners
 • onbeperkte continuïteit
 •  vennootschapsbelasting
 • er KAN een minimumkapitaal nodig zijn
 • meer verplichtingen = meer kosten
 • oprichtersaansprakelijkheid
 • het stopzetten moeilijk
voordelen
nadelen

Slide 8 - Tekstslide

VENNOOTSCHAP - basissoorten
 • bv
 • nv
besloten vennootschap
naamloze vennootschap

Slide 9 - Tekstslide


 • 1 of meer personen
 • beperkte aansprakelijkheid
 • 'kleine' ondernemingen
 • geen startkapitaal
 • aandelen op naam => niet vrij overdraagbaar
 • vennootschapsbelasting

 • 1 of meerdere personen
 • beperkte aansprakelijkheid
 • middelgrote tot grote ondernemingen (€ 61 500,00)
 • aandelen vrij overdraagbaar
 • vrij complexe regelgeving
 • vennootschapsbelasting
bv
nv

Slide 10 - Tekstslide

Organen van een bv en nv

Slide 11 - Tekstslide

Genoeg theorie ....
Tijd om in te oefenen!

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een synoniem voor rechtsvorm?

Slide 13 - Open vraag

Geef een groot nadeel aan een eenmanszaak.

Slide 14 - Open vraag

Noteer 1 groot verschil tussen bv en nv.

Slide 15 - Open vraag

Welke belasting betaal je in een eenmanszaak?

Slide 16 - Open vraag

Welke 2 soorten vennootschappen hebben we geleerd?

Slide 17 - Open vraag

soorten personen in het recht
= juridisch persoon
 • natuurlijk persoon
= mens van vlees en bloed

 • rechtspersoon
= drager van rechten en plichten
= geen levend wezen
opgericht om bepaald doel te bereiken
persoon (fysiek of juridisch) die rechten en plichten heeft

Slide 18 - Tekstslide

Een juridisch persoon is een persoon van vlees en bloed.
A
Juist
B
Fout

Slide 19 - Quizvraag

Rechtspersonen kunnen enkel door tussenkomst van natuurlijke personen handelen en beslissen.
A
Juist
B
Fout

Slide 20 - Quizvraag

Het bestaan van een persoonlijk vermogen eindigt als de natuurlijke persoon overlijdt.
A
Juist
B
Fout

Slide 21 - Quizvraag

Het bestaan van het vermogen van een vennootschap eindigt als de eigenaar overlijdt.
A
Juist
B
Fout

Slide 22 - Quizvraag

De Belgische overheid
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 23 - Quizvraag

De burgemeester van Gent
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 24 - Quizvraag

Napoleon Bonaparte
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 25 - Quizvraag

Een rechter
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 26 - Quizvraag

De VRT
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 27 - Quizvraag

Eenmanszaak Vandendriessche
A
Rechtspersoon
B
natuurlijk persoon
C
geen juridisch persoon

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Tekstslide