3.5 kringlopen (Marco)

Kringlopen
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kringlopen

Slide 1 - Tekstslide

Voorbeelden van kringlopen.
Kringlopen
Voedselkringloop
fotosynthese en verbranding
koolstofkringloop
stikstofkringloop

Slide 2 - Tekstslide

Kringlopen

Kennistest 3.4 

Slide 3 - Tekstslide

Er volgen nu drie vragen om de voorkennis van de leerling te testen.
Op welk plaatje zie je een voedselweb?
A
B
C

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarmee begint iedere voedselketen?
A
Producent
B
Consument
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke piramide heeft niet altijd een piramidevorm?
A
Piramide van aantallen
B
Piramide van biomassa
C
Beide piramides
D
Geen van beide piramides

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dit is een piramide van ...
A
aantallen
B
biomassa

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen van 3.5
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop uitleggen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voedselkringloop
Producenten --> Planten
Consumenten --> Dieren
Afvaleter --> Maden/vliegen etc.
Reducenten --> Schimmels  en Bacteriën

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom kringlopen?
In de natuur is veel vraag naar de elementen koolstof (C), waterstof (H), zuurstof (O) en stikstof (N). Organismen gebruiken deze voor het maken van allerlei organische moleculen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

atomen en moleculen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze afbeelding laat het verschil in formaat zien van kleine deeltjes. 
Leerlingen hebben de hoofdhaar onder de microscoop gezien, dat kunnen ze in deze afbeelding goed vergelijken met het formaat van een bacterie.
Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom

waterstofatoom

een zuurstofatoom

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, die uit 6 Koolstofatomen, 12 Waterstofatomen en 6 zuurstofatomen bestaan.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stikstof
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bacteriën
Sommige bacteriën kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kringlopen
Voedselkringloop
fotosynthese en verbranding
koolstofkringloop
stikstofkringloop

Slide 23 - Tekstslide

Kringlopen
Huiswerk
M 3.5 opdr.2 t/m 6, 8 t/m 12, 14 t/m 17 + 
blz 165 opdr. 18 t/m 21
OF
samenvatting + 2,6,9,10,11,14,17

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies