cross

have got + plural

Bevestigend 

I have got a book. 
You have got a cat. 
He has got a car. 
She has got a bike. 
It has got a tail. 

We have got a house.
You have got a tent. 
They have got a boat. 

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Bevestigend 

I have got a book. 
You have got a cat. 
He has got a car. 
She has got a bike. 
It has got a tail. 

We have got a house.
You have got a tent. 
They have got a boat. 

Slide 1 - Tekstslide

Ontkennend 

 I haven’t got a book. 
 You haven’t got a cat. 
 He hasn’t got a car. 
 She hasn’t got a bike. 
It hasn’t got a tail. 
 We haven’t got a house 
You haven’t got a tent. 
 They haven’t got a boat. 

Slide 2 - Tekstslide

  Vragend


 Have I got a book?
 Have you got a cat?
 Has he got a car?
 Has she got a bike?
 Has it got a tail?

 Have we got a house? 
 Have you got a tent?
 Have they got a boat?

Slide 3 - Tekstslide

Vul in: have/has (got)
...... she ...... a piano at home?
A
have got
B
Have.... got
C
has got
D
Has ... got

Slide 4 - Quizvraag

My dad ____ blond hair, my mom ____ brown hair.
A
has got - have got
B
have got - has got
C
has got - has got
D
have got - have got

Slide 5 - Quizvraag

We are lucky. We ................. tickets for the gig.
A
haven't got
B
has got
C
's got
D
have got

Slide 6 - Quizvraag

They are late for the match. They ............ much time.
A
haven't got
B
have got
C
've got
D
has got

Slide 7 - Quizvraag

John ...................... a nice present for his mother. He has bought a TV.
A
has got
B
have got
C
hasn't got
D
haven't got

Slide 8 - Quizvraag

Enkelvoud                      Meervoud

singular                           plural Het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt gevormd door een “s” achter het zelfstandig naamwoord te schrijven.cat cats                   kat katten
book books            boek boeken
pen pens                pen pennen
bike bikes               fiets fietsen
boy boys                 jongen jongens

Slide 9 - Tekstslide

B Eindigt het zelfstandig naamwoord op een sisklank dan krijg je “es”

cross  crosses               kruis kruisen
bus     buses                  bus bussen
brush  brushes             borstel borstels
watch watches             horloge  horloges
box       boxes                doos dozen


Slide 10 - Tekstslide

C Eindigt het zelfstandig naamwoord op een “y” voorafgegaan door een medeklinker dan verandert de y in ie

fly flies                  vlieg vliegen
lady ladies           dame dames

Maar:

day      days          dag   dagen


boy      boys         jongen jongens

Slide 11 - Tekstslide

D Eindigt het zelfstandig naamwoord op “o”voorafgegaan door een medeklinker dan krijgt het zelfstandig naamwoord es.

 

potato potatoes         aardappel aardappelen
tomato tomatoes      tomaat      tomaten
hero heroes                 held           helden


Slide 12 - Tekstslide

E Een aantal woorden die eindigen op “o” krijgen slechts een “s”

biro      biros            balpen balpennen
disco   discos          discotheek discotheken
kilo      kilos              kilo kilo’s
photo photos          foto foto’s
piano  pianos          piano piano’s
solo      solos            solo solo’s


Slide 13 - Tekstslide

F Een aantal woorden die eindigen op “f” of “fe” krijgen “ves”

calf       calves                         kalf    kalveren
half      halves                         helft   helften
knife   knives                         mes    messen
leaf      leaves                         blad    bladeren
life       lives                             leven  levens
loaf      loaves                         brood broden
thief     thieves                       dief    dieven
wife     wives                          echtgenote      echtgenotes

maar:

roof       roofs                  dak   daken
chief     chiefs                chef  chefs
safe      safes                  kluis  kluizen
cliff      cliffs                    rots   rotsen

Slide 14 - Tekstslidemaar:

roof    roofs                     dak   daken
chief  chiefs                     chef    chefs
safe    safes                      kluis   kluizen
cliff    cliffs                        rots    rotsen


Slide 15 - Tekstslide

G Een aantal woorden krijgen klinkerverandering


foot           feet               voet          voeten
goose       geese           gans         ganzen
louse        lice                 luis           luizen
mouse     mice              muis        muizen
man          men             man         mannen
woman    women        vrouw      vrouwen
tooth         teeth            tand         tanden


Slide 16 - Tekstslide

H Onregelmatige meervoudsvormen hebben

child             children           kind   kinderen
ox                  oxen                  os       ossen


Slide 17 - Tekstslide

I Enkelvoud en meervoud dezelfde vorm

 

fish         fish              vis              vissen
trout       trout           forel           forellen
salmon   salmon      zalm          zalmen
deer        deer            hert           herten
sheep     sheep         schaap     schapen
aircraft   aircraft       vliegtuig  vliegtuigen


Slide 18 - Tekstslide

The plural of : present
A
present's
B
presents

Slide 19 - Quizvraag

The plural of: beach
A
beaches
B
beach's

Slide 20 - Quizvraag

The plural of: story
A
story's
B
storys
C
stories
D
storie's

Slide 21 - Quizvraag

The plural of: hobby
A
hobbies
B
hobbys
C
hobby's
D
hobbie's

Slide 22 - Quizvraag

The plural of: dish
A
dishs
B
dishes

Slide 23 - Quizvraag

The plural of : thief
A
thieves
B
thiefs

Slide 24 - Quizvraag

The plural of: foot
A
foots
B
feets
C
feet

Slide 25 - Quizvraag

The plural of: child
A
childeren
B
children
C
childs
D
child's

Slide 26 - Quizvraag

The plural of: fireman
A
firemen
B
firemans
C
fireman's

Slide 27 - Quizvraag

The singular of: cherries
A
cherrie
B
cherry

Slide 28 - Quizvraag

The singular of sheep:
A
sheep
B
shoop

Slide 29 - Quizvraag

The singular of leaves is:
A
leave
B
leaf

Slide 30 - Quizvraag