Vflex: De Amerikaanse revolutie

De Amerikaanse revolutie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De Amerikaanse revolutie

Slide 1 - Tekstslide

Amerikaanse Revolutie
Na deze les weet je:
 • Waardoor de Amerikaanse Revolutie begon.

Slide 2 - Tekstslide


Engelse kolonisten

 • Pas in de 17e eeuw stichtten Engelsen kolonies in het oosten van Noord-Amerika: John Smith in de kolonie Virginia (1607)
 • De kolonisten waren om verschillende redenen naar Amerika vertrokken.
 • Sommigen waren gevlucht vanwege hun geloof (Pilgrim Fathers), anderen waren gevlucht vanwege armoede en zochten een beter bestaan.
De Mayflower, het schip dat de Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika bracht

Slide 3 - Tekstslide

Amerika in de 17e eeuw.

 • WAT VALT JE OP?

 • De Britten stichtten dertien koloniën aan de oostkust van Noord-Amerika als deel van hun Britse Rijk.

Slide 4 - Tekstslide

Geen verbinding...
 • In de 18e eeuw waren de meeste Amerikaanse kolonisten nooit in het moederland geweest.

 • WAT IS HET MOEDERLAND?

 • Veel Amerikanen voelen geen verbondenheid met het Britse Rijk.

Slide 5 - Tekstslide

'Geen belasting zonder 
vertegenwoordiging'           ->

Slide 6 - Tekstslide

De Amerikanen worden bozer en bozer ...
 1. Ze mochten alleen maar spullen kopen uit Groot-Brittannië.
 2. Ze moesten belasting betalen.
 3. Ze mochten niet stemmen.

Slide 7 - Tekstslide

Oorzaken van de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 • Oorzaak 1: Géén verbinding met Brittannië, men voelt zich Amerikaans. De Britse overheid is té ver weg van Amerika.
 • Oorzaak 2: Hoge belastingen en géén inspraak in het Britse parlement om hierop invloed uit te kunnen oefenen. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Aanleiding van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
 • 1773: De Boston Tea Party. Amerikanen worden boos wegens de belasting op thee en gooien kratten thee van de Britse schepen.
 • 1774: De kolonies vormen het Congres om zich samen te verzetten tegen het Britse rijk. De Onafhankelijkheidsoorlog is begonnen!

Slide 10 - Tekstslide

De Onafhankelijkheidsoorlog
 • Het Congres vormde een leger onder leiding van George Washington om te vechten tegen de Britten.

 • In 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid van de 'Verenigde Staten van Amerika' (VS) uit.

 • In 1783 werd de VS officieel erkend als onafhankelijk.

Slide 11 - Tekstslide

Hoe zit het nu met die Verlichting??

Slide 12 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsverklaring
Geschreven door verlicht denker 'Thomas Jefferson'
 • Alle mensen gelijk geschapen
 • Iedereen heeft recht op leven, vrijheid en geluk
 • De regering moet deze rechten beschermen.
 • Anders mag het volk de regering veranderen/afzetten
De VS kregen in 1787 de eerste grondwet in de wereldgeschiedenis, gebaseerd op de verlichtingsidealen
In een grondwet staat hoe een staat wordt bestuurd en welke rechten de burgers hebben.

Slide 13 - Tekstslide

Gevolgen voor het bestuur 
van de VS


 • De VS werden een                                                                               verbond van staten                                                    (bondstaat/federatie)
 • De VS werden een                                                                           democratie
Democratie is een manier waarop je een land kunt besturen. In een democratie heeft het volk het voor het zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk: heerschappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).

Slide 14 - Tekstslide

Waar bevonden zich de belangrijkste kolonies in Noord-Amerika in 1700?
A
Oostkust
B
Westkust
C
Zuidkust
D
Noordkust

Slide 15 - Quizvraag

Waarom voelden veel 'Amerikanen' geen verbinding met het Britse Rijk?
A
Ze waren nog nooit in Groot-Brittannië geweest.
B
Zij spraken Amerikaans en de Britten spraken Engels.
C
Zijzelf en hun hele familie waren in 'Amerika' geboren.
D
Ze hadden alleen maar Amerikaanse producten in Amerika.

Slide 16 - Quizvraag

Wat was een oorzaak van de Amerikaanse Revolutie?
A
Het eigen bestuur van de kolonies werd afgepakt
B
De Amerikanen wilden geen belasting betalen
C
George Washington pleegde een staatsgreep
D
De koloniën wilden méér geld van Engeland

Slide 17 - Quizvraag

De Boston Tea Party was de/het
........ van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
A
Gevolg
B
Gebeurtenis
C
Oorzaak
D
Aanleiding

Slide 18 - Quizvraag

Zet in de juiste volgorde:
1
2
3
4
Het Congres roept de onafhankelijk-heid uit. 
De VS wordt als onafhankelijk erkend. 
De Amerikanen moeten belasting betalen aan de Britten. 
Het Congres vormt een leger. 

Slide 19 - Sleepvraag

Amerikaanse Revolutie

Nu weet je:
 • Waardoor de Amerikaanse Revolutie begon.

Slide 20 - Tekstslide

Waarom past de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring/het bestuur bij de ideeën van de verlichting?

Slide 21 - Open vraag