Bedrijfsculturen

Wat weet je over
bedrijfsculturen?
1 / 30
volgende
Slide 1: Woordweb
NederlandsHoger onderwijs

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat weet je over
bedrijfsculturen?

Slide 1 - Woordweb

Nadya

Slide 2 - Tekstslide

Olivia

Slide 3 - Tekstslide

Devrim

Slide 4 - Tekstslide

Philippe

Slide 5 - Tekstslide

Ilaria

Slide 6 - Tekstslide

Gaëlle

Slide 7 - Tekstslide

Welke collage spreekt jou het meest aan?

Slide 8 - Tekstslide

A

Slide 9 - Tekstslide

B

Slide 10 - Tekstslide

C
Nadya
Olivia

Slide 11 - Tekstslide

D

Slide 12 - Tekstslide

E

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Welke bedrijfscultuur plaats je bij deze eigenschappen?

Strategie: groeien, de beste/grootste zijn
Macht: beslissingen bij 1 persoon
Leider: de ‘BAAS’, resultaatgericht, geen flauwekul
Medewerkers: hoge eisen, prestatiegericht
Interne communicatie: top-down
Kernmerken: concurrentie, klant, prestatie
Resultaten: klantentevredenheid om winst te maken

A
Takencultuur
B
Machtscultuur
C
Empowermentcultuur
D
Personencultuur

Slide 15 - Quizvraag

Welke bedrijfscultuur plaats je bij deze eigenschappen?

Strategie: procedures, regelmatigheid
Macht: plaats in de organisatie of uitgevoerde functie
Leider: coördinator, controleur, procesbeschrijver (flows)
Medewerkers: zekerheid, voorspelbaarheid, voorschriften
Interne communicatie: top-down (orders) en bottom-up (vragen)
Kernmerken: processen, interne werking is belangrijk, collega’s, onverschilligheid
Resultaten: stabiel, risicoloos, intern boven extern
A
Functiecultuur
B
Personencultuur
C
Empowermentcultuur
D
Takencultuur

Slide 16 - Quizvraag

Welke bedrijfscultuur plaats je bij deze eigenschappen?

Strategie: imago, creatief, passie, nieuw
Macht: ad hoc, werkgroepen
Leider: visie, vernieuwingsgezind, risico’s nemen
Medewerkers: vrijheid, uniek, persoonlijke risico’s
Interne communicatie: bottom-up en top-down
Kernmerken: creatieve risico’s, leren uit fouten, werkgroepen
Resultaat: klantentevredenheid, imago, vernieuwend


A
Machtscultuur
B
Empowermentcultuur
C
Personencultuur
D
Takencultuur

Slide 17 - Quizvraag

Welke bedrijfscultuur plaats je bij deze eigenschappen?

Strategie: autonome deskundige, kennis, specialisatie
Macht: bij de deskundige(n)
Leider: specialist onder de specialisten
Medewerkers: deskundig, individueel en doelgericht
Interne communicatie: horizontaal tussen de deskundigen
Kernwoorden: kennis is essentieel geen hiërarchie
Resultaten: zoektocht naar meer deskundigheid


A
Functiecultuur
B
Machtscultuur
C
Personencultuur
D
Empowermentcultuur

Slide 18 - Quizvraag

Welke bedrijfscultuur plaats je bij deze eigenschappen?

Strategie: inspraak, responsabilisering, participatie
Macht: verspreid, lijnen zijn uitgetekend maar daarbinnen is iedereen verantwoordelijk
Leider: begeleider, facilitator, coach, ondersteuning
Medewerkers: één team, consensus, participatie
Interne communicatie: in alle richtingen
Kernmerken: loyaliteit, openheid, vertrouwen, ontwikkeling medewerkers
Resultaten: tevredenheid, waarden & missie


A
Personencultuur
B
Empowermentcultuur
C
Machtscultuur
D
Functiecultuur

Slide 19 - Quizvraag

Empowermentcultuur
Personencultuur
Takencultuur
Machtscultuur
Functiecultuur

Slide 20 - Sleepvraag

Tijd voor pauze!

Slide 21 - Tekstslide

Welke bedrijfscultuur herken je op deze website?
https://www.torfs.be/nl/jobs

A
Takencultuur
B
Machtscultuur
C
Functiecultuur
D
Empowermentcultuur

Slide 22 - Quizvraag

Welke bedrijfscultuur herken je op deze website?
http://www.vancutsem.be/nl/avocats/
A
Machtscultuur
B
Functiecultuur
C
Personencultuur
D
Empowermentcultuur

Slide 23 - Quizvraag

Welke typische kenmerken van machtscultuur herken je in de filmpjes op deze website?

Slide 24 - Woordweb

Zoek nu zelf naar een concrete organisatie waar volgens jou een functiecultuur heerst. Bekijk hun website.
Functiecultuur herken je door: weinig tot geen foto's, moeilijke taal, veel herhalingen, onregelmatige openingsuren, reglementen, pdf's op de website, focus op procedures,...

Slide 25 - Open vraag

Kenmerken van bedrijfsculturen op de website

Slide 26 - Tekstslide

Zou jij graag bij Onlyhumanswerken? Waarom wel/niet?
Slide 27 - Open vraag

In welke bedrijfscultuur heb jij al
gewerkt / stage gelopen?
In welk bedrijf / welke organisatie was dat?

Slide 28 - Open vraag

Welke bedrijfscultuur spreekt je
op dit moment het meeste aan?

Slide 29 - Woordweb

Opdracht
1. Vul de test in en ontdek de bedrijfscultuur die het beste bij je past . Je krijgt de link nog doorgestuurd via mail. Download het document en open het met Excel. Vul kolom D aan van het eerste tabblad (tot rij 46).  Bekijk het filmpje voor je de test invult! Bezorg ons een printscreen van het tabblad 'organiscoop'. 
 
2. Jullie hebben de afgelopen weken veel gesolliciteerd. Welke bedrijfscultuur heerst er in die bedrijven? Kies er één uit en kijk op hun website. Kan je de bedrijfscultuur/culturen herkennen? Aan welke kenmerken herken je de bedrijfscultuur. 

3. Past deze bedrijfscultuur bij jouw persoonlijke voorkeur? Is er een match of een mismatch? Zijn je brief en cv aangepast aan de bedrijfscultuur?  Zou je het nu op dezelfe manier solliciteren of zou je het anders aanpakken? Wat zou je veranderen?

4. Stuur de antwoorden op deze 3 vragen door naar kathy.vanoost@vdabcampus.be voor dinsdag 26 mei (9u). We bespreken dit tijdens de individuele sessies van donderdag 28 mei!

Slide 30 - Tekstslide