Gelijkheid in het voetbal voor mannen en vrouwen


Gelijkheid in het voetbal voor mannen en vrouwen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijNederlands+1Middelbare schoolvmbo k, g, t, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Gelijkheid in het voetbal voor mannen en vrouwen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
Met de toenemende populariteit van vrouwenvoetbal wordt de discussie over salariëring en beloning steeds scherper gevoerd. Want waarom wordt er verschil gemaakt bij voetbalprestaties die mannen en vrouwen leveren?

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de studenten dat ze gaan leren over de ongelijkheid in het voetbal en hoe dit kansen kan creëren. Bespreek de leerdoelen van de les.
Leerdoel
Aan het einde van de les kun je oplossingen voor meer gelijkheid toelichten.

Slide 3 - Tekstslide

Vertel de studenten dat ze gaan leren over de ongelijkheid in het voetbal en hoe dit kansen kan creëren. Bespreek de leerdoelen van de les.
Wat weet je al over de ongelijkheid tussen mannen- en vrouwenvoetbal?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Geef de studenten tijd om het artikel te lezen en belangrijke informatie op te nemen.
Woordenschat
Bekijk en bespreek de belangrijke woorden uit het artikel: cao, faciliteiten, exorbitant, zelfvoorzienend, sociale projecten, professionaliseren, betaaldvoetbalorganisatie, sportmarketeer, potentie.

Slide 6 - Tekstslide

Leg de betekenis van de woorden uit en vraag de studenten om voorbeelden te geven van hoe deze woorden in de context van het artikel worden gebruikt.
Vragen
1. Wat zijn de verschillen tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, met name wat betreft salaris en beloning?
2. Waarom kunnen veel vrouwelijke voetbalspeelsters niet rondkomen van voetbal alleen?
3. Hoe verhouden de prijzenpotten van het WK voor mannen en vrouwen zich tot elkaar?

Slide 7 - Tekstslide

Bespreken de vragen in een groep of laat individuele studenten de antwoorden delen.
Vragen
4. Waarom is het volgens oud-voetballer Leonne Stentler belangrijk dat de salarissen omhoog moeten in het vrouwenvoetbal?
5. Wat maakt de Amerikaanse voetbalclub Angel City een mooi voorbeeld voor het vrouwenvoetbal?
6. Waarom maken initiatieven zoals Angel City weinig kans in Nederland?

Slide 8 - Tekstslide

Bespreken de vragen in een groep of laat individuele studenten de antwoorden delen.
Vragen
7. Wat zijn de positieve aspecten van het vrouwenvoetbal die niet aanwezig zijn in het mannenvoetbal?
8. Welke kansen biedt de positieve sfeer rondom vrouwenvoetbalwedstrijden op het gebied van sponsoring?
9. Hoe kunnen bedrijven die gelijkwaardigheid belangrijk vinden, maar minder met sport hebben, kansen creëren in het vrouwenvoetbal volgens Pieter Kuijpers?

Slide 9 - Tekstslide

Bespreken de vragen in een groep of laat individuele studenten de antwoorden delen.
Vragen
10. Waarom ontbreekt volgens Leonne Stentler het geloof in het succes van vrouwenvoetbal soms?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreken de vragen in een groep of laat individuele studenten de antwoorden delen.
Opdracht 1 - Oplossingen
Stel een lijst op van vijf concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de ongelijkheid in het voetbal te verminderen. Denk na over de mogelijke gevolgen van elke maatregel.

Slide 11 - Tekstslide

Laat de studenten individueel of in groepen werken om de oplossingen te bedenken. Bespreek de antwoorden en vergelijk ze met de oplossingen in het artikel.
Opdracht 2 - Posterontwerp
Ontwerp een poster die aandacht vraagt voor de ongelijkheid in het voetbal. Gebruik krachtige visuals en slogans om mensen bewust te maken van het probleem.

Slide 12 - Tekstslide

Laat de studenten hun posters maken en presenteren aan de klas. Bespreek de boodschap en de impact van de posters.
Opdracht 3 - Interview
Maak een korte video waarin je een interview simuleert met een voetbalster over de ongelijkheid in het voetbal. Stel vragen over haar ervaringen met ongelijkheid in het voetbal en haar visie op de toekomst van vrouwenvoetbal.

Slide 13 - Tekstslide

Laat de studenten de video's maken en bekijken deze samen als een klas. Bespreek de verschillende perspectieven en inzichten die naar voren komen.
Opdracht 4 - Discussie
Voer in kleine groepen een discussie over de ethische aspecten van hoge salarissen in het professionele voetbal. Bespreek hoe dit van invloed kan zijn op de sport en de samenleving als geheel. Maak gebruik van de werkvorm placemats.

Slide 14 - Tekstslide

Geef de studenten de tijd om de discussie te voeren en moedig hen aan om verschillende standpunten te overwegen. Laat elke groep hun bevindingen presenteren aan de klas.
Opdracht 5 - Creativiteitssprint
Organiseer een "creativiteitssprint" waarin je in korte tijd ideeën bedenkt om vrouwenvoetbal populairder te maken bij het grote publiek. Presenteer de meest innovatieve ideeën aan elkaar.

Slide 15 - Tekstslide

Geef de studenten een beperkte tijd om ideeën te brainstormen en moedig hen aan om out-of-the-box te denken. Laat elke groep hun beste ideeën presenteren aan de klas.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.