Differentiatie les 2: vrijheidsbeperkende maatregelen

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wet- en regelgeving

Les 7 Omgaan met onvoorziene en crisissituaties
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wet- en regelgeving

Les 7 Omgaan met onvoorziene en crisissituaties

Slide 1 - Tekstslide

Vorige lessen:
De seksuele ontwikkeling van de mens
intimiteit, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
het maken van een risico-analyse
omgaan met verlies en rouw
Gentle Teaching

Slide 2 - Tekstslide

4 categorieen
 1. Fysieke maatregelen

 2.  Medicamenteuze maatregelen

 3. Domotica

 4. Verbale maatregelen

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
Na deze les kan je:

 • Herkennen en benoemen van maatregelen op je BPV
 • Uitleggen hoe je er over denkt (stelling nemen)
 • Kort uitleggen wat de wet zorg & dwang inhoudt
 • Werken met de invulplaat

Slide 4 - Tekstslide

Deze les
 • Voorbeelden eigen beroepspraktijk (10 minuten)

 •  Wet & regelgeving (20 minuten)

 • Invulplaat (25 minuten)

Slide 5 - Tekstslide

Eigen beroepspraktijk
Heb je een voorbeeld van een vrijheidsbeperkende maatregel op jouw BPV?
 1. Waarom is deze maatregel ingezet?
 2. Was het passend in de situatie?
 3. Wat vind je van de maatregel?
 4. Zou er een andere oplossing mogelijk zijn?

Slide 6 - Tekstslide

Wet & regelgeving

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Wet & regelgeving
Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang: 
 1. Als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of; 
 2. een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Slide 9 - Tekstslide

Begripsbepaling
 1. Psychogeriatrische aandoening 
  Ziekte, aandoening of stoornis in of van de hersenen (mede) als gevolg van ouderdom. 
 2.  Indicatie van het CIZ 
  Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor.

Slide 10 - Tekstslide

Wet & regelgeving
Onder onvrijwillige zorg verstaat de Wzd :

 1. Zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en; 
 2. Zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar waartegen de cliënt zich verzet. 

Slide 11 - Tekstslide

Alternatieven?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Bespreken met cliënten

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Invulplaat
Neem de cliënt van je voorbeeld eerder deze les. 

 • Ga naar de invulplaat van Vilans
 • Vul 'm in (15 minuten)
 • Daarna klassikaal nabespreken
Slide 17 - Tekstslide

Doelen les 2
Na deze les kan je: 

 • Herkennen en benoemen van maatregelen op je BPV
 • Uitleggen hoe je er over denkt (stelling nemen)
 • Kort uitleggen wat de wet zorg & dwang inhoudt
 • Werken met de invulplaat

Slide 18 - Tekstslide