Klassenvertegenwoordigers: vergadering voorzitten 2122

Klassenvertegenwoordigers:)
Vergadering voorzitten

VEERKRACHT 
terugkoppeling
welkom
Illustratie Jean Julien
https://www.jeanjullien.com/
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidHBOStudiejaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Klassenvertegenwoordigers:)
Vergadering voorzitten

VEERKRACHT 
terugkoppeling
welkom
Illustratie Jean Julien
https://www.jeanjullien.com/

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma


  1. De klassenvergadering & Evalitics in de VHT morgen! (toelichting)

  2. Voorbereiding klassenvergadering
  3. Jongleren met TEAMS even oefenen? 
programma

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
KLASSENVERGADERING HOEZO?
EVALITICS WAT is dat?
Met de klassenvergadering willen we het onderwijs op de pabo evalueren. Input van studenten is hierbij erg belangrijk. Wat vinden studenten fijn en wat niet, waar lopen zij tegenaan, dat soort zaken willen we graag weten. 

Hiervoor wordt eerst een korte vragenlijstuitgezet.
Op dinsdag 11 januari wordt in de VHT bijeenkomst de Evalitics enquête afgenomen in jaar 1 over het onderwijs in semester 1 (periode 1 & 2).

 Daarna ligt er een rol voor jullie. 
uitleg

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
VEERKRACHT 
NPO-gelden hier is ook een vraag over geformuleerd in Evalitics
Dit gaat over subsidiegeld om de effecten van 2 jaar corona te verzachten. 
Op de Hogeschool loopt een project “Veerkracht” om dit vorm te geven. Jullie worden gevraagd mee te denken over de besteding van het geld binnen veerkracht. 

Merk je dat je ondersteuning kunt gebruiken? Bijvoorbeeld bij de vakinhoud, de stage, of bij het maken van de verbinding met elkaar en de opleiding. Welke ideeën hebben jullie om hier mee aan de slag te gaan?
veerkracht

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
AGENDA van de vergadering!
Op basis van deze resultaten formuleren jullie een agenda voor de vergadering. 
Daarin behandel je zowel positieve als verbeterpunten. 
Je agenda bestaat uit ongeveer 4 à 5 onderwerpen. 
Je kunt altijd een onderwerp toevoegen dat je zou willen bespreken in een setting zonder docenten; denk aan bijvoorbeeld de dynamiek in de klas, persoonlijke mededelingen of een brainstorm over een uitje.
Hoe?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
Voorbereiden van de vergadering!
- Gebruik het moment uit het rooster  om de klassenvergadering te laten plaatsvinden, omdat de klas er rekening mee heeft gehouden.
- Bereid de vergadering heel goed voor. In de bestanden vinden jullie het document instructie klassenvergadering. Onderaan vinden jullie drie manieren waarop je de vergadering aan zou kunnen pakken. Kies wat er bij jou en je klas past of maak zelf een nieuwe opzet. 
-Ben je alleen? Dan raden we je aan om de vergadering voor te bereiden met een sidekick. Dan heb je iemand om de agenda mee te bepalen en die je bijstaat tijdens de vergadering.
Hoe?

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
Klassenvergadering Hoe?
-Benoem een notulist en tijdbewaker voor de vergadering.  
Dit kan in het 'Format notulenklassenvergadering', 
- Zorg ervoor dat iedereen die wat wil zeggen daar de gelegenheid voor heeft. 
- Houd de tijd goed in de gaten en ga niet te lang door op één onderwerp. Hier kun je je schoudermaatje voor vragen?
 -Zorg ervoor dat er een positieve sfeer is. Bespreek bijvoorbeeld ook wat er wel goed gaat en kijk of er oplossingen zijn voor de problemen die worden besproken. 
-Let erop dat relevante zaken besproken worden en wijk daar niet te veel van af. 
Hoe?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
Klassenvergadering Inspiratie?
Om meer inspiratie te krijgen &
de vergadering al voor je te zien: 

Check het document in Teams bestanden:
drie manieren om te vergaderen:
1. Klassengesprek
2 Flappencircuit
3 Deelvergaderingen

Bij deze online versie van de vergadering kun je "cherry picken": Haal eruit wat jij denkt dat bruikbaar is.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen! 
Klassenvergadering Hoe?
-Maak aan de hand van de notulen een verslagje van de vergadering. Doe dit in het format uit bestanden.
-Zorg ervoor dat het niet langer is dan één A4
-Formuleer je feedback constructief (bijvoorbeeld in de vorm van tips)
-Formuleer het kernachtig en probeer een samenhangend verslag te maken
-Noem geen namen van docenten

Mail dit verslagje naar de docent die betrokken is bij de studentenraad. helm.van.e@hsleiden.nl

Hoe?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jongleren met TEAMS
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Teams
Illustratie Claudie de Cleen
https://www.claudiedecleen.com/

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weet alle bestanden te vinden
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Weet

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klik op + nieuwe vergadering
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Hoe?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voeg datum en tijdstip toe + inhoud bijeenkomst
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Hoe?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergeet niet op te slaan
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Hoe?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Breakout rooms maken
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Breakout rooms

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Breakout rooms maken
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Breakout rooms maken
Daarna 1 casus: Ui model van Korthagen 
stage intervisie in drietallen
Hier zie je dat de breakout rooms zijn aangemaakt. 
Open de breakout rooms en de studenten kunnen in groepjes praten. Jij kunt ook langsgaan.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mail mij met vragen: Helm.van.e@hsleiden.nl

IN PERIODE 3 KOMEN WE WEER BIJ ELKAAR

Slide 18 - Tekstslide

Helpen herinneren huiswerk staat op its. Dus goed doornemen.