Pedagogiek - 7.3

Ouderbetrokkenheid
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ouderbetrokkenheid

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag leer jij meer over verschillende vormen van ouderbetrokkenheid, wat voor jou belangrijk is om ouders te kunnen betrekken binnen jouw groep. 

Slide 2 - Tekstslide

Stel dat...
De moeder van een leerling uit jouw klas wil niet met jou in gesprek, alleen met de leerkracht. 

Hoe ga je hiermee om?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Onderwerpen

 • Ouderbetrokkenheid
 • Ouders & leerprestaties
 • Educatief partnerschap

Slide 6 - Tekstslide

Ouderbetrokkenheid
'Ouders erbij betrekken'.

Je staat open voor een actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Dit wordt ook wel ouderparticipatie genoemd.

Uitgangspunt:
Als er gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, vergroot dit de kans dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.

Slide 7 - Tekstslide

Verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid
1. Een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert. Er is informatie-uitwisseling met school.
2. Ouders die actief meehelpen bij het huiswerk van de kinderen.
3. Ouders die actief meehelpen bij activiteiten op school.
4. Ouders die wensen formuleren in verband met de omgang van hun kind, de groep of school als geheel.
5. Formele ouderparticipatie, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad.

Slide 8 - Tekstslide

Valkuilen die je wil voorkomen een oudergesprek..
Bagatelliseren 
Je maakt iets kleiner door niet alles te vertellen wat je te vertellen hebt. Bij slecht nieuws laat je bijvoorbeeld wat weg om het minder erg te maken

Foutief interpreteren
De fout kan bij de spreker liggen, maar ook bij de ontvanger. Vooroordelen kunnen hierbij een rol spelen. Check daarom altijd of je elkaar goed begrepen hebt.

Diagnostiseren
Het is niet aan jou als docent om een diagnose te stellen bij een kind. Ouders kunnen deze diagnose voor waar aannemen. Ga voor partnerschap in opvoeding.

Moraliseren
Jij weet wel hoe het moet en laat weten dat jouw normen en waarden boven die van de ouders verheven staan. 

Slide 9 - Tekstslide

Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Je bent actief en spreekt ouders aan waardoor er meer betrokkenheid ontstaat.
 • De oudervertegenwoordiging weet wat onder de ouders leeft.
 • Het aantal contactmogelijkheden vergroten.
 • Denk aan formele en informele contacten
 • Geef ouders de mogelijkheden om onderwerpen aan te dragen op ouderavonden

Slide 10 - Tekstslide

Invloed van ouders op leerprestaties
Vanuit onderzoek is aangetoond dat invloed van ouders de leerprestaties kunnen vergroten.

Wat kunnen ouders doen?
 • Motiveren in een veilige omgeving.
 • Ondersteunen waar nodig.
 • Bij jonge kinderen is voorlezen essentieel.

Waarom denken jullie dat voorlezen bij jonge kinderen essentieel is?

Slide 11 - Tekstslide

WAT DENKEN JULLIE DAT HET VERSCHIL IS TUSSEN DIRECTE EN INDIRECTE BETROKKENHEID VAN OUDERS?

Slide 12 - Open vraag

Directe en indirecte betrokkenheid
Directe betrokkenheid
Het uitleggen, nakijken en controleren of het huiswerk al gemaakt is, zorgen dat alle benodigde materialen aanwezig zijn.

Indirecte betrokkenheid
Regels die je in huis hanteert waardoor het maken van huiswerk niet belemmerd wordt, zoals: 'Tijdens het maken van huiswerk staat de tv uit'.

Slide 13 - Tekstslide

Video...
Welke vormen van ouderbetrokkenheid heb je teruggezien in de video?

Wat zie jij terug in de video directe of indirecte betrokkenheid?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Wat heb je gezien?
Welke vormen van ouderbetrokkenheid heb je teruggezien in de video?

Wat zie jij terug in de video directe of indirecte betrokkenheid?

Slide 16 - Tekstslide

Wat roept het begrip
educatief partnerschap
bij jou op?

Slide 17 - Woordweb

Educatief partnerschap

''Er is sprake van wederzijdse betrokkenheid in het belang van het kind. Er is overleg en er wordt afstemming gezocht om het leren voor een kind op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen.''


Slide 18 - Tekstslide

Participatievormen
Leerkrachten/onderwijsassistenten moeten openstaan voor betrokkenheid van ouders.

Lees in je boek op bladzijde 307 vormen van participatie van ouders.
timer
5:00

Slide 19 - Tekstslide

WAAR ZOU OUDERPARTICIPATIE OP HET VO VOLGENS JULLIE UIT KUNNEN BESTAAN?

Slide 20 - Open vraag