5.4 Inheritance

  • Waarom doen mensen eigenlijk aan archeologie?
  • Wat is een levend fossiel? 
  • Wanneer is een dier uitgestorven? 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

  • Waarom doen mensen eigenlijk aan archeologie?
  • Wat is een levend fossiel? 
  • Wanneer is een dier uitgestorven? 

Slide 1 - Tekstslide

5.4 inheritance

Slide 2 - Tekstslide

Sex-linked inheritance

Slide 3 - Tekstslide

Een bak met 50 rode ballen en 25 blauwe ballen: 

- als je telkens twee ballen pakt en deze alleen eruit haalt als ze dezelfde kleur hebben
(anders leg je ze terug en schud je de bak),
welke kleur is dan als eerste op? 

Slide 4 - Tekstslide

allele: variety of one gene
Plural = alleles

on each chromosome you
have an allele of a gene.
For example eye colour:
blue allele or brown allele

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Is it a gene or an allele?
GENE
ALLELE
skin colour
curly hair
flower colour
blue eyes
blood type
type A blood
colour-blindness
hair type
short wings in a fruit fly

Slide 7 - Sleepvraag

Evie says: 'all humans have the same genes, but not the same alleles'.
Mila says: 'all humans have the same alleles, but not the same genes'.
Who is right?
A
Evie
B
Mila
C
They both are
D
They are both wrong

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Repetition: 
Two equal alleles: homozygous (AA or aa)
Two different alleles: heterozygous (Aa)


AA  => homozygous dominant  => brown eyes (phenotype)
Aa => heterozygous => brown eyes (phenotype)
aa => homozygous recessive => blue eyes (phenotype)
Genotype)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

dominant and recessive
genotype is written down in letters.
for example
brown eye color A
blue eye color  a
genotype Aa    fenotype = brown eyes

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

dominant, recessive alleles
dominant A   is always visible in the genotype
recessive a  is only visible when there is no dominant allel
Dominant wins over recessive

Slide 14 - Tekstslide

mendelian inheritence
we can calculate probable percentages of offspring with different genotypes/fenotypes
we use a Punnet square

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Some fruit flies have curly wings instead of normal wings (see the pictures below). Answer the questions using the letter R for normal wings and r for curly wings:

normal wings                 curly wings
a. Which is the dominant allele? Give the letter and the characteristic.
b. Which is the recessive allele? Give the letter and the characteristic.
c. What is the genotype of a fruit fly that is homozygous for curly wings? 
d. Which two genotypes will result in the ‘normal wings’ phenotype?
e. Can a fruit fly with curly wings have a heterozygous genotype? Explain your thinking.

Slide 17 - Tekstslide

CALCULATE THE CHANCE. 
Check out the steps on page 136.  

Let's practice! A guinea pig is homozygous for blue fur. This guinea pig mates with a guinea pig with yellow fur. Use a punnet square to determine the probability of one of their offspring having blue fur.

Slide 18 - Tekstslide

Practice
5.4
Exercises 23, 24, 25, 27, 28, 29

Slide 19 - Tekstslide