H3 reactievergelijkingen 1

REACTIEVERGELIJKINGEN
Hst 3
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

REACTIEVERGELIJKINGEN
Hst 3

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Reactieschema
In een katalysator van een auto reageren schadelijke stoffen die bij de verbranding van diesel of benzine vrijkomen en er worden minder schadelijke gassen gevormd. Zo reageert stikstofdioxide met roet (C), waarbij stikstofgas en koolstofdioxide worden gevormd.

Slide 3 - Tekstslide

Zo reageert stikstofdioxide met roet (C), waarbij stikstofgas en koolstofdioxide worden gevormd.
Noteer het juiste reactieschema?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de molecuulformule van diwaterstofmonosulfide?
A
HS
B
HS2
C
HS3
D
H2S

Slide 6 - Quizvraag

Van welke stof is de molecuulformule niet goed opgeschreven?

(alle atoomsoorten komen los voor behalve 7)
A
Zn
B
H2
C
O
D
S

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

water --> waterstof + zuurstof
Waar zijn de molecuulformules goed ingevuld?
A
H2O --> H + O
B
H2O --> H2 + O2
C
H2O --> H2 + O
D
H2O --> H + O2

Slide 9 - Quizvraag

H2O --> H2 + O2

Hoeveel O atomen voor de pijl en hoeveel achter de pijl?
A
Voor: 0 en Achter: 2
B
Voor 1 en Achter: 2
C
Voor: 2 en Achter: 2
D
Voor: 2 en Achter: 1

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de reactievergelijking van de verbranding van aardgas (CH4)?
methaan + zuurstof --> koolstofdioxide + water
A
CH4 + O2 --> CO2 + H2O
B
CH4 + O --> CO + H2
C
CH4 + O2 --> CO + H2
D
CH4 + O --> CO2 + H2O

Slide 14 - Quizvraag

Van welke atoomsoorten is het aantal links en rechts niet gelijk?
CH4 + O2 --> CO2 + H2O
A
H
B
O
C
H en O
D
C, H en O

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Kloppende maken
- molecuulformule is bekend NIET MEER VERANDEREN

-Alleen het aantal moleculen mag je aanpassen
   door een coefficient in te vullen

Slide 17 - Tekstslide

Maak kloppend
Vul de coefficienten in:
__Na + __O2 --> __Na2O
A
Na + O2 --> NaO2
B
Na + O2 --> 2Na2O
C
4Na + O2 --> 2Na2O
D
Na + 2 O2 --> 2 Na2O

Slide 18 - Quizvraag

Maak kloppend
Vul de coefficienten in:
__Fe + __O2 --> __Fe2O3

Slide 19 - Open vraag

Maak de reactievergelijking kloppend:
__NO2 + __C --> __N2 + __CO2

Slide 20 - Open vraag

Fosfor kan reageren met chloorgas. Hierbij wordt fosfortrichloride gevormd. Geef de kloppende reactievergelijking van deze reactie.

Slide 21 - Open vraag