Nectar 1.3 + 1.5 ll

Nectar H1.3+1.5 
Leergedrag en conflictgedrag
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Nectar H1.3+1.5 
Leergedrag en conflictgedrag

Slide 1 - Tekstslide

Begrippen 1.3 dl 1
Maak een begrippenlijst van
-gedragssysteem
-conflictgedrag
-ambivalant gedrag
-omgericht gedrag
-overspronggedrag

Slide 2 - Tekstslide

Conflict gedrag
Komt voor als twee gedragssystemen in conflict komen.
Dit gebeurt wanneer tegenstrijdige prikkels tegelijk tegenstrijdige gedragssystemen oproepen.
Drie vormen:
Ambivalent gedrag
Omgericht gedrag
Overspronggedrag

Slide 3 - Tekstslide

Ambivalent gedrag
Het dier vertoont afwisselend gedragselementen uit beide gedragssystemen.

Bijv. op de grens van een territorium: 

Twee tegengestelde gedragssystemen tegelijkertijd zichtbaar, vluchten en vechten

Slide 4 - Tekstslide

Overspronggedrag
Ongepast gedrag voor de situatie.
Bijv. bij spelagressie. Om een intern conflict op te lossen (spelen of vechten?) gaan dieren soms maar heel iets anders doen, zoals zichzelf likken om de stress te verminderen.

Slide 5 - Tekstslide

Omgericht gedrag
Het gedrag wordt gericht op een ander doel/ object


Wie slaat er wel eens met de deur als hij boos is? 

Het gedragssyteem agressie wordt op iets heel anders gericht

Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
Maak vr 39 en 40
V: vr 39

Slide 7 - Tekstslide

Leergedragingen
zie bron 17 bij 1.5
inprenting; imitatie; oefenen; gewenning; trial and error; operante conditionering; klassieke conditionering

Maak van deze begrippen een begrippenlijst

Slide 8 - Tekstslide

0

Slide 9 - Video

Aangeboren gedrag

Slide 10 - Tekstslide

Wat is verschil tussen aangeboren en aangeleerd gedrag?

Slide 11 - Open vraag

Opdracht
Zet alle soorten van leren op een rij en geef een korte beschrijving aan de hand van de volgende dia's.

Slide 12 - Tekstslide

Leren - inprenting
Lorenz - 1903-1989
Gevoelige periode

Slide 13 - Tekstslide

Leren door associeren - klassieke conditionering
Pavlov - 1849-1936


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Klassieke conditionering - verband tussen twee verschillende prikkels

Slide 16 - Tekstslide

Leren door combineren - 
operante conditionering
Skinner - 1904-1990
Trial-and-error


Het effect van gedrag (beloning of straf) heeft invloed op de frequentie waarmee bepaald gedrag plaatsvindt

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Operante conditionering - leren door belonen en straffen

Slide 19 - Tekstslide

Gewenning - aangeleerd/ aangeboren gedrag afleren
De respons op een prikkel neemt af bij herhaaldelijke toediening van een prikkel (drempelwaarde verhoogt). 

Is meestal in de praktijk het afleren van een niet adequate (schrik)reactie en voorkomt dat het centrale zenuwstelsel overbelast raakt met onbelangrijke informatie.

Voorbeeld: Politiepaarden worden bijvoorbeeld getraind met vuur en explosies en raken daardoor gewend aan deze omstandigheden.

Slide 20 - Tekstslide

Leren van elkaar
Sociaal gedrag moet je leren, hiervoor heb je soortgenoten nodig.
In groepen is sprake van een rangorde - sommige individuen zijn dominant, anderen onderdanig.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Welke vorm van leren is hier te zien?
A
Gewenning
B
Klassieke conditionering
C
Operante conditionering
D
Inprenting

Slide 28 - Quizvraag

Gedragssysteem
Gedrag: Opeenvolging van handelingen (gedragselementen)
Gedragssysteem: Gedragselementen met gezamelijk doel

Gedragssysteem voorbeelden:
Voedingsgedrag
Verzorgingsgedrag
Baltsgedrag

Slide 29 - Tekstslide