Future

Future
Toekomst
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1-4

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Future
Toekomst

Slide 1 - Tekstslide

Future
1) Will
2) To be going to
3) Present continuous
4 )Present simple

Slide 2 - Tekstslide

1. Will
1. Om iets aan te bieden, belofte, aankondiging, besluit.
2. GEEN bewijs.

Will + hele ww 
                I will do my chores tomorrow, I promise.
Vraagzin I of we? Shall + hele ww
                Shall we be on time?

Slide 3 - Tekstslide

2. To be going to
1. Om aan te geven dat je iets van plan bent in de toekomst.
2. Je verwacht dat iets zal gaan gebeuren.

Am/is/are going to + hele ww

I am going to play soccer tomorrow.
Look at the clouds. I think it is going to rain.

Slide 4 - Tekstslide

3. Present continuous
1. Afspraken gemaakt voor in de toekomst.

Am/is/are + ww + ing

Tomorrow the band is playing in The Arena.
They're getting married next week.

Slide 5 - Tekstslide

4. Present simple
1. Bij roosters en schema's. Openings- en sluitingstijden, aankomst- en vertrektijden, begin- en eindtijden. 

Hele ww / SHIT rule (+s)

The shops close early today.
Our train leaves at 4.13 pm.

Slide 6 - Tekstslide

Geef antwoord op de vragen in de volgende slides.

Slide 7 - Tekstslide

The train to Newcastle .... at 5.12 pm.
A
will depart
B
is going to depart
C
is departing
D
departs

Slide 8 - Quizvraag

We ... to Sharon's party next Saturday.
A
will go
B
are going to go
C
are going
D
go

Slide 9 - Quizvraag

Look at the sky! I think it ...
A
will snow
B
is going to snow
C
is snowing
D
snows

Slide 10 - Quizvraag

Hurry up! The conference ... in 20 minutes.
A
will begin
B
is going to begin
C
is beginning
D
begins

Slide 11 - Quizvraag

I promise I ... the dishes after this episode of Bridgerton.
A
will do
B
am going to do
C
am doing
D
do

Slide 12 - Quizvraag