cross

3-4 PMW hoofdstuk 3 Maatschappelijke en culturele factoren die ons gedrag kunnen bepaken.

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Maatschappelijke context?
Wat is dit volgens jullie?

Slide 2 - Tekstslide

Maatschappelijke context
Wordt bepaalt door politieke, sociale en economische structuren.
Mensen worden opgedeeld volgens verschillende lagen:
inkomen, opleiding, beroep, geslacht, herkomst,...

Slide 3 - Tekstslide

Geslaagde maatschappij?
Geld --> Macht. Daar draait alles rond
Koning en ministers.
De geestelijken

Militairen die adel beschermt

Adel of fabriekseigenaars

Mensen die goederen produceren of voedsel: boeren, amachtslieden.

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht
Opdracht 3.1

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 3.1.
Arbeidsklasse
Midden- en hoge klasse
Huiselijk
Verantwoordelijk
Spaarzaam
Kunnen kiezen
Taai
Taal- en contact vaardig
Gevoelig voor onrecht
Kunstliefhebber

Slide 6 - Tekstslide

De invloed vanuit cultuur bij opvoeden.

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht
Invloeden van cultuur op gedrag van mensen.
Per 2.
UItleg lkr

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide