4V Ch.4 Gram. II Pronoms personnels

Les pronoms personnels
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les pronoms personnels

Slide 1 - Tekstslide

Les pronoms
Le pronom ACCENTUÉ (nadruk)
* Le pronom  OBJET DIRECT (lijdend vw)
* Le pronom  OBJET INDIRECT (meew. vw)

Slide 2 - Tekstslide

Le pronom accentué 
Als je nadruk op iemand wil leggen
Als er een voorzetsel voor staat: Je suis chez lui.
Er geen werkwoord is: Qui a dit cela? Moi!
Er c'est voor staat: C’est toi?

Slide 3 - Tekstslide

Le pronom accentué 
je ---> moi
tu ---> toi
il ---> lui
elle ---> elle
nous ---> nous
vous ---> vous
ils ---> eux
elles ---> elles

Slide 4 - Tekstslide

Qui a fait cela? ........ (hij)

Slide 5 - Open vraag

......, je pars à 7 heures du soir. (ik)

Slide 6 - Open vraag

Je pars avec ..... (jou)

Slide 7 - Open vraag

Pronom personnel
Lijdend vw en meewerkend vw
Nu leer je:
1. hoe je een en zelfst. nw of eigen naam kunt vervangen door een pers.vnw (pronom personnel)
2. welke pronoms je moet gebruiken als:
 lijdend voorwerp en als meewerkend voorwerp
3. waar in de zin je deze pronoms moet plaatsen

Slide 8 - Tekstslide

Lijdend voorwerp 
Het lijdend voorwerp in de zin vind je door antwoord te geven op de vraag:
Wie of wat + onderwerp + gezegde
Voorbeeld: Ik koop een boek. Vraag: Wie of wat koop ik?
een boek = lijdend voorwerp
TIP: voor een lijdend voorwerp staat nooit een voorzetsel!!!

Slide 9 - Tekstslide

Lijdend voorwerp LE, LA, LES
Ik zie de kat                                                        Je vois le chat
Ik zie hem                                                           Je le vois
Ik zie de vrouw                                                 Je vois la femme
Ik zie haar                                                           Je la vois
Ik zie de kat en de vrouw                            Je vois le chat et la femme
Ik zie ze                                                               Je les vois 

Slide 10 - Tekstslide

Meewerkend voorwerp
Het meewerkend voorwerp in de zin vind je door antwoord te geven op de vraag:
Aan wie of voor  wie + onderwerp + gezegde + lijd. vw?
Voorbeeld: Ik geef een bloem aan mijn zus. 
Vraag: Aan wie geef ik een bloem ?
mijn zus = meewerkend voorwerp
TIP: voor een meewerkend vw staat (meestal) een voorzetsel 

Slide 11 - Tekstslide

Meewerkend voorwerp LUI, LEUR
Ik geef een cadeau aan papa                                    Je donne un cadeau à papa
Ik geef hem een cadeau                                              Je lui donne un cadeau
Ik geef een cadeau aan mama                                 Je donne un cadeau à maman
Ik geef haar een cadeau                                             Je lui donne un cadeau
Ik geef een cadeau aan papa en mama Je donne un cadeau à papa et maman
Ik geef hen een cadeau                                              Je leur donne un cadeau

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

De plaats van het pronom
We plaatsen het pronom  LIJDENDVW / MEEWERKEND VW
vóór de persoonsvorm. Maar.....als er een infinitief in de zin staat, dan plaatsen we het pronom vóór de infinitief.


Slide 14 - Tekstslide

Exemples:
Je donne une fleur à ma mère   
Je la donne à ma mère         Je lui donne une fleur  
Je vais donner une fleur à ma mère 
Je vais la donner à ma mère      Je vais lui donner une fleur 

groen = lijdend vw      geel = meew. vw
zwart = persoonsvorm      rood = infinitief 

Slide 15 - Tekstslide

Lijdend voorwerp
le
la
l'
les


geen voorzetsel
meewerkend voorwerp
lui
leur
wel een voorzetsel
(in het Frans: à)

Slide 16 - Tekstslide

On vend cette maison.
vervang 'cette maison' (v)
A
On la vend.
B
On le vend.
C
On les vend.
D
On vend la.

Slide 17 - Quizvraag

Tu vois tes amis?
vervang 'tes amis'
A
Tu le vois?
B
Tu la vois?
C
Tu les vois?
D
Tu l'a vois?

Slide 18 - Quizvraag

Elle étudie la carte routière.
vervang 'la carte routière'
A
Elle la étudie.
B
Elle l'étudie.
C
Elle le étudie.
D
Elle étudie le.

Slide 19 - Quizvraag

Il ouvre la porte à Ellen.
vervang 'à Ellen'
A
Il lui ouvre la porte.
B
Il le ouvre la porte.
C
Il la ouvre la porte.
D
Il l'ouvre la porte.

Slide 20 - Quizvraag

Nous donnons ce souvenir à Bart.
vervang 'à Bart'
A
Nous le donnons ce souvenir.
B
Nous donnons ce souvenir à lui.
C
Nous la donnons ce souvenir.
D
Nous lui donnons ce souvenir.

Slide 21 - Quizvraag

Il parle souvent à ses parents.
vervang 'à ses parents'
A
Il le parle souvent.
B
Il parle souvent à leur.
C
Il lui parle souvent.
D
Il leur parle souvent.

Slide 22 - Quizvraag

Est-ce que tu connais Jean-Pierre?
A
Oui, je lui connais.
B
Oui, je connais.
C
Oui, je le connais.
D
Oui, je la connais.

Slide 23 - Quizvraag

De voornaamwoorden 'y' - 'en'
Y en EN zijn onpersoonlijke voornaamwoorden.
Ze vervangen plaatsen en dingen. 
- EN vervangt de + zelfst.nw
- Y vervangt alle andere voorzetsels + zelfst.nw
In het NL vertalen we Y en EN vaak met 'ER'

Slide 24 - Tekstslide

Exemples 'EN' 
Vous venez de Paris ? (Komt u uit Parijs?)
Oui, j'en viens. (Ja, ik kom ER vandaan)

Tu as de l'argent ? (Heb je geld bij je?)
Oui, j'en ai ! (Ja, ik heb ERvan...)

Tu prends de la tarte ? (Neem je taart?)
Non, je n'en prends pas. ( Nee, ik neem ER niet van.)

Tu veux encore des pommes de terre ? (Wil je nog aardappelen?)
Non merci, je n'en veux plus. (Nee, ik wil ER geen meer.)Slide 25 - Tekstslide

Exemples 'Y' 
Tu habites à Paris ? (Woon je in Parijs?)
Oui, j'y habite. (Ja, ik woon ER)

Tu vas au bureau aujourd'hui ? (Ga je vandaag naar kantoor?)
Non, je n'y vais pas. (Nee, vandaag ga ik ER niet heen)

Tu aimerais aller en Chine ? (Zou jij naar China willen gaan?)
Oui, j'aimerais y aller. (Ja, Ik zou ER wel naar toe willen gaan)

Le chat est dans son panier ? (Ligt de kat in zijn mandje?)
Oui, il y est. (Ja hij ligt ERin.)


Slide 26 - Tekstslide

Plaats in de zin van EN en Y

De voornaamwoorden EN en Y staan vóór de persoonsvorm
Maar wanneer er een infinitief in de zin staat, plaatsen we het vóór de infinitief
Exemples:

Vous avez acheté des fruits
Oui, j'en ai acheté. 
Vous voulez acheter des fruits?
Oui, je veux en acheter.

Tu habites à Paris
Oui, j'y habite.
Tu vas habiter à Paris?
Oui, je vais y habiter.


Slide 27 - Tekstslide

Il parle "de ses devoirs".
Vervang je dit door y of en?
A
en
B
y

Slide 28 - Quizvraag

Je vais à Amsterdam.
Ik ga naar Amsterdam.
Ik ga er heen.
A
J'y vais.
B
Je vais y.

Slide 29 - Quizvraag

Elle a gagné dix euros.
Zij heeft 10 euro verdiend.
Zij heeft er 10 verdiend.

Slide 30 - Open vraag

Elle répond au message.
Zij antwoord op het bericht.
Zij antwoordt erop.

Slide 31 - Open vraag

remplace le complément par en ou y:
Je vais acheter des croissants.

Slide 32 - Open vraag

Remplace le complément par en ou y:
Mes frères vont souvent à la bibliothèque.

Slide 33 - Open vraag

Remplace le complément par en ou y:
Nous voulons aller à Madrid cette année.

Slide 34 - Open vraag

Tu penses encore souvent à ton copain?

Slide 35 - Open vraag


Tu as des soeurs? Oui, j'ai 3 soeurs.

A
Oui, j'en ai 3
B
Oui, j'y ai 3

Slide 36 - Quizvraag

Vervang je in de volgende zin door y of en?
Je vais "à Pijnacker"?
A
y
B
en

Slide 37 - Quizvraag

Remplace le complément par en ou y:
Tu vas souvent à Paris.

A
Tu en vas souvent.
B
Tu vas y souvent
C
Tu y vas souvent.
D
Tu vas y souvent

Slide 38 - Quizvraag

Remplace le complement par en ou y:
Je veux manger des bonbons.

A
j'en veux manger
B
je veux en manger
C
j'y veux manger
D
je veux y manger

Slide 39 - Quizvraag

Slide 40 - Tekstslide