Kritische denkvaardigheden Training 2

Kritische denkvaardigheden

 • Banksy
 • Big6
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
KokMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Kritische denkvaardigheden

 • Banksy
 • Big6

Slide 1 - Tekstslide

Banksy Kunstwerk
 • Wie is Banksy?

 • Individueel naar het kunstwerk kijken (kom zo dichtbij mogelijk)
 • Schrijf op wat je ziet

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Schrijf op:
Wat zie je?
Heeft het voldoende zeggingskracht? onderbouw
Is het onderwerp duidelijk? onderbouw
Tips voor de kunstenaar onderbouw
Wat doet het met jou? onderbouw


Slide 4 - Tekstslide

Overtuigingskracht
In tweetallen je antwoorden bespreken:

Ben je het eens met elkaar?
Waar zitten de verschillen?
Kan je de ander overtuigen om mee te gaan in jouw standpunt?
(hoe doe je dat/hoe heb je dat gedaan)? 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Evaluatie
 • Welke nieuwe inzichten heb je gekregen?
 • In welke mate houd je vast aan ingenomen standpunten?
 • Is je standpunt gewijzigd en wat maakt dat je standpunt gewijzigd is?

Slide 7 - Tekstslide

BIG 6
Onderwerp onderzoeken
Informatie beoordelen
Kritische vragen stellen

Resultaat: een poster

Slide 8 - Tekstslide

Stappen
Kies een onderwerp
Verzamel feiten en meningen
Wat wil je duidelijk maken over het onderwerp?
Hoe kun je het verbeelden?
Hoe krijgt je boodschap een diepere betekenis?
Eindproduct  Poster
https://www.canva.com/nl_nl/maken/poster/ 

Slide 9 - Tekstslide

BIG 6
 1. Welke informatie ga je zoeken?
 2. Waar ga je zoeken?
 3. Hoe ga je informatie zoeken?
 4. Bestuderen en selecteren.
 5. Geeft de gevonden informatie antwoord op je vraag?
 6. Resultaten evalueren.

Slide 10 - Tekstslide

Wat heb je geleerd/
Wat neem je mee?

Slide 11 - Woordweb

Score formulier
TEAMS SITE

Slide 12 - Tekstslide