cross

Hoe is het geregeld? (3.3, deel 2)

Hoe is het geregeld? (deel 2)
Pagina 106
Huiswerk laten zien

Meneer mr. B.J.M. Horsch


timer
2:00
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoe is het geregeld? (deel 2)
Pagina 106
Huiswerk laten zien

Meneer mr. B.J.M. Horsch


timer
2:00

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 1. Terugblik vorige les + Huiswerk bespreken
 2. Leerdoelen
 3. Uitleg
 4. Oefenen
 5. Terugblik leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Vorige les (1) (35 t/m 37)
CAO
 • Dezelfde afspraken voor iedereen die in dezelfde bedrijfstak werktSlide 3 - Tekstslide

Vorige les (2) (39)
Nettoloon
 • = het loon dat je ontvangt op je betaalrekening
 • Nettoloon = brutoloon - inhoudingen
 • Brutoloon = nettoloon + inhoudingen
 • Inhoudingen = brutoloon - nettoloon

Slide 4 - Tekstslide

Huiswerk nakijken
 • maken 35 t/m 37 + 39 pagina 106 en 107
 • Weet je niet waar we zijn? begrippenlijst H3 5x
timer
10:00

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
Na afloop van deze les ken/kan ik ...
 1. ... uitleggen vanaf welke leeftijd het minimum(jeugd)loon geldt
 2. ... uitleggen wat de Arbowet zegt
 3. ... uiteggen wat de Arbeidstijdenwet zegt

Slide 6 - Tekstslide

Minimumloon (1)

Slide 7 - Tekstslide

Minimumloon (2)
 • Minimumloon  -->  21 jaar en ouder
 • Minimumjeugdloon -->  tussen 15 en 21 jaar
 • Hoe jonger je bent, hoe ............. het minimumloon
 • Hoe ouder je bent, hoe ............. het minimumloon

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet
In de arbeidstijdenwet staan regels voor werk- en rusttijden.

 • Bijvoorbeeld jongeren mogen niet tussen 23.00 uur en 06.00 uur werken en je hebt recht op een half uur pauze als je langer dan 4,5 uur werkt.

Slide 13 - Tekstslide

Oefenen
 • Maken opdrachten 40, 41, 43 t/m 46 pagina 108 t/m 110
 • Klaar? Doe iets voor jezelf
timer
10:00

Slide 14 - Tekstslide

Wat hebben we geleerd? Opdracht 47

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoelen
Na afloop van deze les ken/kan ik ...
 1. ... uitleggen vanaf welke leeftijd het minimum(jeugd)loon geldt
 2. ... uitleggen wat de Arbowet zegt
 3. ... uiteggen wat de Arbeidstijdenwet zegt

Slide 16 - Tekstslide