3.3 Hoe is het geregeld?

Blz 72 + Hw op tafel + inloggen LessonUp
Hw: H3.2 af
timer
3:00
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Blz 72 + Hw op tafel + inloggen LessonUp
Hw: H3.2 af
timer
3:00

Slide 1 - Tekstslide

Lesopzet 
- Hw controle 
- Hw bespreken opdracht 21 + (24)
- Instructie                                                                          09:55
- Aan de slag                                                                     10:10 uur
- Quiz                                                                                    10:25 uur

Slide 2 - Tekstslide

3.3 Hoe is het geregeld?

Slide 3 - Tekstslide

3.3 Hoe is het geregeld? 
Deze les leer je:
 • Wat een CAO is
 • Rekenen van brutoloon naar nettoloon
 • Je weet hoe de wet minimumloon geregeld is
 • Je weet wat in de arbowet geregeld wordt 
 • Je weet wat voor regels er in de   
      arbeidstijdenwet staat   

Slide 4 - Tekstslide

1. Vacature
2. Solliciteren
3. Aangenomen
4. Afspraken vastleggen en ondertekenen
 • Arbeidsovereenkomst: 
 • Arbeidsvoorwaarden -> hoeveel uur werk je, wat is je loon, aantal vakantiedagen, proeftijd

Slide 5 - Tekstslide

1. Vacature
2. Solliciteren
3. Aangenomen
4.Arbeidsovereenkomst
5. Proeftijd voorbij 
6. In dienst 
Loon --> bruto loon en netto loon

Slide 6 - Tekstslide

3.3 Hoe is het geregeld?
Waarom staan deze beroepen bij elkaar???
 • Waarom staan de beroepen op de plaatjes bij elkaar?
 • Heel goed! De bedrijven lijken op elkaar!
 • -> Bedrijfstak: Een groep gelijksoortige bedrijven

Slide 7 - Tekstslide

3.3 Hoe is het geregeld? 
CAO
- Collectieve arbeidsovereenkomst

- Werkgevers en werknemers in een bedrijfstak maken samen afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Voorbeelden: loon, arbeidstijden en vakantiedagen

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

3.3 Hoe is het geregeld?
 • Nettoloon
Het loon dat je ontvangt op je       bankrekening
 • Brutoloon
Het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken 
 • Inhoudingen  - 
Loonbelasting en sociale premies

Slide 10 - Tekstslide

--
-
-

Slide 11 - Tekstslide

blz 107

Slide 12 - Tekstslide

Bescherming van de werknemer door:

3 wetten

* de Wet minimumloon

* de Arbowet
* de Arbeidstijdenwet

Slide 13 - Tekstslide

Wet Minimumloon
 • Het salaris een werknemer (vanaf 21 jaar) MINIMAAL moet verdienen
 • Tussen 15 en 21 jaar: minimum JEUGDloon. Dit is een bepaald percentage van het Minimumloon

Slide 14 - Tekstslide

Bescherming van de werknemers
 • Arbowet
 • Arbeidstijdenwet

Slide 15 - Tekstslide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 16 - Tekstslide

De Arbowet verplicht de werkgever om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen doen.

Voorbeelden: een bouwvakker moet een helm op en een lasser moet een lashelm op.
Arbowet

Slide 17 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet
regels voor werk en rusttijden

Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag,  11:23 quiz
Opdracht 35 t/m 49 (hw)
Blz 106 t/m 111 (hw)

Klaar? kom bij mij langs. Dan mag je nakijken en verder gaan op blz 92 met opdracht 12 t/m 18

Slide 19 - Tekstslide

Wet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Wet voor de hoeveelheid geld die iemand minstens moet verdienen.
Wet over werk- en rusttijden.
(Leerdoel: je kent de wetten die jou als werknemer beschermen)
Wettelijk minimumloon
Arbeidstijdenwet
Arbowet

Slide 20 - Sleepvraag

Arbeidstijdenwet
Arbeidsverdeling
Leidinggevende functie
ARBO-wet
Werknemer
Vakkenvuller bij Jumbo
Dragen van veiligheids-schoenen
Directeur op een school

Na drie uur werken , half uur rust
Het werk in een bedrijf is verdeeld in verschillende banen met elk een eigen taak 

Slide 21 - Sleepvraag

Leerdoel: H3.1 
Vacature
Sollicitatie
Arbeidsmarkt
Je laat een bedrijf weten dat je een bepaalde baan graag wilt.
Alle mensen die werken of werk zoeken.
Een baan waarvoor iemand wordt gezocht.
Alle banen die er zijn bij bedrijven.

Slide 22 - Sleepvraag

Eileen heeft een brutoloon van € 2.100.
Daarop wordt € 280 aan loonbelasting ingehouden en € 165 aan sociale premies.
Wat is het nettoloon?
(Leerdoel: rekenen van bruto naar netto)
A
€ 1.985
B
€ 2.100
C
€ 1.655
D
€ 2.545

Slide 23 - Quizvraag

Welk begrip wordt hier beschreven?
"Een afgesproken periode waarin je een arbeidsovereenkomst kunt opzeggen zonder dat daar een ontslagvergunning voor nodig is."
(leerdoel: H3.2)
A
Proeftijd
B
Arbeidsovereenkomst
C
Cao
D
Opzegtermijn

Slide 24 - Quizvraag

Dat was het!
NEE!
Ik begrijp dit
echt niet
Ik vind dit nog steeds
heel moeilijk
Ik begin het
te snappen!
Volgens mij begrijp
ik dit!
JA!
Kom maar door
met die toets!
Ik kan de netto loon berekenen 
Ik kan uitleggen wat een cao is en voor wie dat gelden 
Ik kan uitleggen waar de arbowet over gaat 
Ik kan uitleggen waar de arbeidstijdenwet over gaat
Ik kan per leeftijd uitleggen welke leeftijd recht heeft op een minimumloon en een minimuimjeugdloon 

Slide 25 - Sleepvraag