BK1 Thema 1 Basisstof 1

Welkom bij biologie
Wat is biologie?
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom bij biologie
Wat is biologie?

Slide 1 - Tekstslide

Programma:

 • (Wat is biologie?)
 • Uitleg  Thema 1, basisstof 1
 • Verwerking (quiz vragen en zelfstandig werken)
 • Afsluiting
Lesvragen:
 • Een organisme is...
 • Wat is het verschil tussen levend, dood en levenloos?
 • Wat zijn de 7 levensverschijnselen?
Algemene regels:

 • Wij luisteren naar elkaar  
 • Wij helpen elkaar
 • Fouten maken mag!
 • We zijn samen verantwoordelijk voor wat je leert in de les.  

Slide 2 - Tekstslide

Hoe bewijs je dat je leeft?

Slide 3 - Tekstslide

Lezen basisstof 1
Basisstof 1 blz. 8 - 9 
Biologie is de leer van het leven.
Organisme
Bij biologie bestudeer je levende wezens.
Organisme is een ander woord voor levende wezens.
Levend, dood en levenloos
Levende organismen vertonen levensverschijnselen.
Als een organismen geen levensverschijnselen meer vertoont, noemen we het dood.

Er zijn ook voorwerpen in de natuur die nooit hebben geleeft. Die noemen we levenloos.
Levenskenmerken
ademhalen
bewegen
groeien
uitscheiden (plassen, zweten)
voeden (eten en drinken)
voortplanten (kinderen krijgen)
waarnemen (horen, proeven, ruiken, voelen en zien)
Groei
Alle organismen groeien.
Groeien is het groter en zwaarder worden

Slide 4 - Tekstslide

Levend

Dood
Levenloos

Slide 5 - Sleepvraag

Welk levenskenmerk zie je op de afbeelding?
A
poepen
B
uitscheiden
C
bewegen
D
waarnemen

Slide 6 - Quizvraag

Wat valt er allemaal onder waarnemen?
A
zien
B
horen
C
ruiken
D
bewegen

Slide 7 - Quizvraag

Zelfstandig werken
Maak:
 •  Opdracht 1 t/m 7 
 • Klaar: opdracht 8
Online methode:

- Ga naar Magister
- Ga naar Leermiddelen
- Kies voor biologie


Klascode:
BK1A: 315223
BK1B: 632562

Slide 8 - Tekstslide

Mindmap levenskenmerken
Succescriteria:

 • In het midden staat het dier centraal (plaatje + woord). Je werkt daar met 3 kleuren
 • Ieder levenskenmerk heeft een andere, gekleurde, tak
 • Per levenskenmerk zoek je informatie op over jouw dier. Bijvoorbeeld wat eet je dier?
 • Je gebruikt veel plaatjes 
Extra hulp:
Video mindmappen

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen dood en levenloos (noem een voorbeeld van levenloze natuur)?

Slide 10 - Open vraag