Unit 5 countable uncountable

Unit 5 Food 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Unit 5 Food 

Slide 1 - Tekstslide

Typical British/ American food

Slide 2 - WoordwebCountable (telbaar)

apple --> apples

strawberry --> strawberries

potato --> potatoes
Uncountable (ontelbaar)

milk
cheese
fruit
beef
bread
Plural (meervoud) 

Slide 3 - Tekstslide

bananas
A
countable
B
uncountable

Slide 4 - Quizvraag

coffee
A
countable
B
uncountable

Slide 5 - Quizvraag

water
A
countable
B
uncountable

Slide 6 - Quizvraag

egg
A
countable
B
uncountable

Slide 7 - Quizvraag

a / an 
  • We gebruiken 'a' of 'an' bij het enkelvoud. 
  • We gebruiken 'some' voor meervoud in een bevestigende zin.
  • We gebruiken 'any' voor meervoud in een vraagzin. 

We've got some olives and a melon. 
Do we also have an onion?
No, we don't have any onions left.

Slide 8 - Tekstslide

a / an      the
  • We gebruiken 'a' of 'an' bij het enkelvoud. (a cake, an apple)
  • We gebruiken 'the' als we iets specifiek aan willen geven of het voor de tweede keer noemen. Je kan het bij enkelvoud en meervoud gebruiken.

We've got olives and a melon. The melon is on the table, the olives are in the fridge. 

Slide 9 - Tekstslide

Wat zou de regel zijn voor het gebruik van a / an?
Kijk naar de voorbeelden en let op de beginletters:

an apple a horse

Slide 10 - Open vraag

                      There is 

There is a melon

There is not a cucumber (isn't)


Is there a melon?
Yes there is/ No there isn't 
         There are

There are some tomatoes

There are not any prawns (aren't)

Are there any peas?
Yes, there are/ No, there aren't 

Slide 11 - Tekstslide

Klinkt de beginletter van een zelfstandig nw als een mede-klinker?                a

Let op, sommige woorden die beginnen met een klinker, klinken als een medeklinker.

a bell pepper, a veggie burger
a unicorn (juunikorn), a Euro
Klinkt de beginletter van een zelfstanding nw als een klinker?                an

Er mag geen 'klinkerbotsing' ontstaan! Let op, luister goed naar de uitspraak

an apple, an orange
an hour (ouer)


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Let's practice!

Slide 14 - Tekstslide

I can't see.................butter on the table
A
some
B
any

Slide 15 - Quizvraag

I always have..............crisps with my lunch.
A
some
B
any

Slide 16 - Quizvraag

Are there.........mushrooms on the pizza?
A
some
B
any

Slide 17 - Quizvraag

There aren't .............prawns in the salad.
A
some
B
any

Slide 18 - Quizvraag

Tasks today
- Practice grammar on p. 59 do ex 8, 9, 10 
- Have you done your homework for Friday yet? Look at SOM for details

Slide 19 - Tekstslide