3M week 1 les twee

Pak jouw textbook!
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Pak jouw textbook!

Slide 1 - Tekstslide

What are we going to do today?


- What did you do the previous lesson?
- Grammar 12
- End of lesson

Slide 2 - Tekstslide

What did you do the
previous lesson?

Slide 3 - WoordwebWe gaan het vandaag hebben over het laatste grammatica onderdeel: grammar 12

Slide 4 - Tekstslide

Go to page seventy-nine in your textbooks, please!

(or 151 for extra information)

Slide 5 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden geven aan van wie iets is. Ze geven dus bezit aan.

Dit is mijn tas
Deze tas is van mij

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Er zijn twee manieren waarop om te zeggen dat iets van jou of van iemand ander is. 

Laten we eens kijken naar het verschil!

Slide 8 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Eerste rijtje
My = mijn
Your = jouw, uw
His = zijn
Her = haar
Its (ZONDER KOMMA!) = zijn/haar (bij een voorwerp)
Our = onze
Your = jullie
Their = hun

Slide 9 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Eerste rijtje

1. Voor een zelfstandig naamwoord
This is my CD
Your dogs are so cute!
Our mom is feeling ill

Slide 10 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Tweede rijtje
Mine = van mij
Yours = van jou, van u
His = van hem
Hers = van haar
Ours = van ons
Yours = van jullie
Theirs = van hen

Slide 11 - Tekstslide

Bezittelijke voornaamwoorden
Tweede rijtje

1. Gebruik je als er geen zelfstandig naamwoord achter komt
2. Staat vaak aan het einde van de zin

This CD is mine
Those bags are ours

Slide 12 - Tekstslide

It's en its
It's is een afkorting van it is
Its is een bezittelijk voornaamwoord

Let hierop! Geen komma -s

Slide 13 - Tekstslide

Questions?

Slide 14 - Woordweb

Slide 15 - Tekstslide

Is this cup ...?
A
Your
B
Yours

Slide 16 - Quizvraag

He lives in ... house
A
Her
B
Hers

Slide 17 - Quizvraag

Don't stand on ... foot!
A
My
B
Mine

Slide 18 - Quizvraag

Slide 19 - Tekstslide

Is this teddy (you)?

Slide 20 - Open vraag

(They) house is big

Slide 21 - Open vraag

I paid for my drinks and for (their)

Slide 22 - Open vraag

Sandra and Jenny are friends.
... school is in the city centre.

Slide 23 - Open vraag

Debbie has got a cat.
... cat is very lively.

Slide 24 - Open vraag

We take the guitars and start to play.
... music is great.

Slide 25 - Open vraag

Questions?

Slide 26 - Woordweb

End of lesson
- Do exercises 27, 28 and 4 from the Test Yourself
- Study all the words in TH4 again

Slide 27 - Tekstslide