Wet Zorg en Dwang en test je kennis

Wet zorg en dwang
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Wet zorg en dwang

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- Kan de student vertellen wat onvrijwillige zorg is. 
- Kan de student vertellen wat de wet zorg en dwang inhoudt.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al van de wet zorg en dwang?

Slide 3 - Woordweb

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van zorgvragers met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening rondom onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. De nieuwe wet moet dwang en onvrijwillige zorg onder deze zorgvragers zo veel mogelijk voorkomen.
Zorgvragers met dementie of een verstandelijke beperking hebben nu betere rechtsbescherming als zij door zorgverleners in hun vrijheid worden beperkt of tegen hun zin zorg moeten ondergaan.
Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname 
van mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt verstaan onder onvrijwillige zorg?
A
Zorg waarmee de cliënt niet instemt
B
Zorg waarmee de begeleider niet instemt
C
Zorg waarmee de de familie niet instemt
D
Zorg waartegen de cliënt zich verzet

Slide 8 - Quizvraag

Onvrijwillige zorg is alle zorg waarmee de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waar de vertegenwoordiger mee heeft ingestemd, maar waar de zorgvrager zich tegen verzet.

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet mag worden gegeven, tenzij het niet anders kan.
Stappenplan
Het stappenplan in de Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de stappen die de zorgverantwoordelijke moet zetten bij de beoordeling of onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 

In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke daarbij moet betrekken.
 


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Wet zorg en dwang is van toepassing op cliënten met dementie en cliënten met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel
De Wzd is ook van toepassing op cliënten die niet gedwongen zijn opgenomen

De wet kan dus ook gelden bij thuiszorg, kleinschalig wonen, school of dagbesteding. In de Wzd is vastgelegd dat een cliënt recht heeft op:

Begrijpelijke informatie over zorg;
• Zorg waarbij onvrijwillige zorg een laatste redmiddel is dat zo kort en proportioneel mogelijk wordt toegepast;
Periodieke evaluatie van het zorgplan of ondersteuningsplan;
• Advies en bijstand van een cliëntenvertrouwenspersoon;
• Zo nodig bijstand van een tolk;
• Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschil drang en dwang
Van dwang is sprake wanneer iemand tegen zijn wil wordt genoodzaakt iets te doen of te laten. Van vrijheid is dan geen sprake meer.  

Van drang is sprake wanneer iemand zodanig wordt beïnvloed dat hij of zij minder keuzevrijheid heeft.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Test je kennis bij Thieme
Hoofdstuk 8 en 9

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ga naar Thieme online
Doe de volgende tests:
  • Coördinatie van de hulpverlening
  • Kwaliteitszorg en beheer
  • Deskundigheidsbevordering en begeleiding van collega's
  • Voorlichting advies en instructie
  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Wet- en regelgeving


 
Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies