cross

6.6 sociaal gedrag

Leg uit wat het verschil is tussen conditionering en een geconditioneerde reflex.
1 / 19
volgende
Slide 1: Open vraag
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Leg uit wat het verschil is tussen conditionering en een geconditioneerde reflex.

Slide 1 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

zelfs bijen hebben cognitie: bewustzijn, redeneren, herinneren en oordelen. 
Experiment: bijen in Y-vormig doolhof geplaatst, twee armen allebei andere kleur, een arm zelfde kleur als eerste stuk. Beloning bij zelfde kleur. Als dan gestreept doolhof, dan kozen bijen voor arm met dezelfde orientatie als eerste stuk. Conclusie: bijen kunnen onderscheid maken tussen 'hetzelfde' en 'verschillend'. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Nog een stapje verder in cognitie: probleem oplossen.

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heet deze vorm van leren?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

SCHRIJF OP - BLZ 99-100
imitatie
* leren door gedrag van soortgenoten na te doen
* kan ook nieuw gedrag zijn 

inzicht
* dier of mens kan in een nieuwe situatie de oplossing van een probleem vinden door ervaringen uit het verleden op een andere wijze te combineren


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

6.6 sociaal gedrag

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LEERDOELEN
6.6
* je kunt de functie van verschillende vormen van sociaal gedrag uitleggen
* je kunt het verband tussen sociaal gedrag en overlevingskansen aangeven


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEGRIPPENLIJST
sociaal gedrag
signalen
communiceren
geritualiseerd gedrag
bronst
territoriumgedrag
dreiggedrag

rangorde
pikorde
imponeergedrag
verzoeningsgedrag
staten

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer vind jij dat je
sociaal gedrag laat zien?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

SCHRIJF OP - BLZ 102
sociaal gedrag
* het gedrag van soortgenoten t.o.v. elkaar
* vb functie: informatieoverdracht, vaststelling van rangorde en taakverdeling binnen groepen
* handeling van individu is prikkel voor gedrag van soortgenoot 
* prikkels bij sociaal gedrag heten signalen

communiceren 
* signaaloverdracht tussen soortgenoten 
* kan met kleur, geur, geluid, houding, gebaren, taal

Kijktip op Netflix Our Planet

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SCHRIJF OP - BLZ 103
balts
* functie: vergroot de bereidheid tot paren
* 'vorm': bestaat uit een combinatie van handelingen uit andere gedragssystemen 

geritualiseerd gedrag                  handelingen die worden overdreven, omgevormd e/of versneld
                                                                zodat ze een signaalfunctie krijgen

bronst                   bereidheid tot paring bij zoogdieren

Kijktip op Netflix: Dancing With The Birds

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies