Chapitre 1; Un, deux, splash

Chapitre 1; Un, deux, splash
P.50

Regarder: P20;
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 21 min

Onderdelen in deze les

Chapitre 1; Un, deux, splash
P.50

Regarder: P20;

Slide 1 - Tekstslide

Introduction
Pages 10-17
exercices 1,2,3,4,5a,,11,12b

Slide 2 - Tekstslide

être (zijn)
Ik ben
Jij bent
Hij is
Zij is
Men is, wij zijn
Wij zijn
Jullie zijn, u bent
Zij zijn (m)
Zij zijn (v)

elle est
elles sont
il est
je suis
nous sommes
tu es
on est
vous êtes
ils sont

Slide 3 - Sleepvraag

j'ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont
Combineer de juiste vorm van 'avoir' met het onderwerp
Grammaire 'Avoir'  hebben
ik heb
jij hebt
hij/zij/men heeft / we hebben
wij hebben
u heeft, jullie hebben
zij hebben

Slide 4 - Sleepvraag

 A&B P50

Slide 5 - Tekstslide

In/naar Spanje
Het was vreselijk!
uitleggen
de trein
la piscine
geweldig
Ik ben in Engeland geweest
Expliquer
Formidable
het zwembad
J'ai été en Angleterre
C'était terrible!
le train
En Espagne

Slide 6 - Sleepvraag

La France
La Belgique

Slide 7 - Sleepvraag

parler
la piscine
nul
le train
la rentrée
le voyage

Slide 8 - Sleepvraag

Introduction P.20

Slide 9 - Tekstslide

A Écouter
P.22
5b,c

6a,b; 7a

Slide 10 - Tekstslide

B. Lire P27

10a,b
11
weerbericht: 12a 

Slide 11 - Tekstslide

Uitleg: In, naar
 • à
 • en
 • au
 • aux

  Betekenen allemaal: naar, in 

Slide 12 - Tekstslide

Pays
 • Bij landen heb je drie opties: en / au / aux

 • Om te bepalen welk voorzetsel bij welk land hoort, moet je het geslacht weten van het land. Slide 13 - Tekstslide

Pays: En
 • Vrouwelijke landen:Féminin
 • 'En
 • Eindigen  altijd op een 'e'
  en Espagne; en France; en Italie

Slide 14 - Tekstslide

Pays: Au
 • mannelijke landen
 • 'au'
 • Eindigt niet op een e (vrouwelijk), s of x  eindigen.
  ( au Danemark)( au Canada, au Pérou, au Japon) au Maroc

Slide 15 - Tekstslide

Pays
 • Aux
 • Pluriel 

Voorbeeld: 
        Aux États-Unis
        Aux Pays-Bas

Slide 16 - Tekstslide

Villes / villages
Om een stad of dorp aan te geven gebruik je het voorzetsel 'à'. 

Voorbeeld:
        Je vais à Paris 
        Je vais à Londres

Slide 17 - Tekstslide

Espagne
A
Masculin
B
Féminin
C
Pluriel

Slide 18 - Quizvraag

Danemark
A
Masculin
B
Féminin
C
Pluriel

Slide 19 - Quizvraag

Belgique
A
Masculin
B
Féminin
C
Pluriel

Slide 20 - Quizvraag

Pays-Bas
A
Masculin
B
Féminin
C
Pluriel

Slide 21 - Quizvraag

Paris
A
À
B
En
C
Au
D
Aux

Slide 22 - Quizvraag

à
en
au
aux
Italie
Bruxelles
Pays-Bas
Luxembourg
Paris
États-Unis
Pérou
Asie

Slide 23 - Sleepvraag

Grammaire:Wat is een passé composé?
De passé composé is hetzelfde als in het Nederlands de V.T.T.
Oftewel: onderwerp + vorm van zijn of hebben + voltooid deelwoord.
Bijvoorbeeld: ik heb gelopen / wij hebben gefietst / zij zijn gegaan

In het Frans is de passé composé (Voltooid Tegenwoordige.Tijd.): 
onderwerp + vorm van avoir + voltooid deelwoord

Slide 24 - Tekstslide

Le passé composé

Slide 25 - Tekstslide

De passé composé
bestaat uit 2 delen: Ik heb gegeten

1: Hulpwerkwoord avoir 

2: Voltooid deelwoord

Slide 26 - Tekstslide

STAP 1: Het werkwoord avoirHet werkwoord avoir is heel belangrijk.Slide 27 - Tekstslide

STAP 2: Voltooid deelwoord
 • Je werkwoord eindigt op -er: haal -er weg, zet er é voor in de plaats.

manger---> mangé;  parler---> parlé, regarder---> regardé

Slide 28 - Tekstslide

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord aimer.
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 29 - Sleepvraag

Passé composé
Manger
j'ai
Parler
tu as
Danser
il a
Jouer
on a
Aimer
nous avons
mangé
parlé
Dansé
joué
aimé

Slide 30 - Sleepvraag

Onregelmatige vormen
Avoir: hebben
être: zijn
faire: doen/maken

Deze werkwoorden krijgen een ander voltooid deelwoord (2e stap) 

Slide 31 - Tekstslide

Avoir: hebben
eu= gehad
Être: zijn
été= geweest
Faire: doen/maken
Fait= gedaan/gemaakt 

Slide 32 - Tekstslide

FAIRE
 AU P.C. 

timer
0:30
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je
avons  fait
ont       fait
ai          fait
avez    fait
as         fait
a           fait

Slide 33 - Sleepvraag

Tekst
Het voltooid deelwoord van 'faire'
Het voltooid deelwoord van 'avoir'
Het voltooid deelwoord van 'être' 
fait
été
eu

Slide 34 - Sleepvraag

Passé composé
-er
j'ai
prendre
tu as
être
il a
avoir
on a
faire
nous avons
travaillé
été
eu
pris
fait

Slide 35 - Sleepvraag

avoir
être
faire
été
fait
eu

Slide 36 - Sleepvraag

ik ben geweest
jij bent geweest
hij is geweest
wij zijn geweest
jullie zijn geweest
zij zijn geweest
j'ai été
il a été
vous avez été
ils ont été
tu as été
nous avons été

Slide 37 - Sleepvraag

Sleep het juiste weer naar het juiste plaatje.
Il fait mauvais
Il fait chaud
Il fait froid
Il fait 22 degrés

il fait beau

Slide 38 - Sleepvraag

Passé-composé
J'
Tu
il,elle,on
Nous

Vous
Ils, elles
ai fait
as fait
a fait
 avons fait
avez fait
ont fait

Slide 39 - Sleepvraag

Sleep de werkwoorden naar de juiste persoon. Let goed op de uitgangen! 
je/j'
tu
il / elle / on
nous
vous
ils / elles
ai été
avez été
avons  été
ont été
a été
as été

Slide 40 - Sleepvraag

ik heb gehad
jij hebt gehad
hij heeft gehad
wij hebben gehad
jullie hebben gehad
zij hebben gehad
j'ai eu
il a eu
vous avez eu
ils ont eu
tu as eu
nous avons eu

Slide 41 - Sleepvraag