NOVA SE2 titreren en rekenen met molariteit

Titraties en rekenen met molariteit

voorbereiding SE2 HAVO5
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Titraties en rekenen met molariteit

voorbereiding SE2 HAVO5

Slide 1 - Tekstslide

 rekenen met molariteit

Voordat je kunt rekenen aan titraties moet je eerst weten wat molariteit is en hoe je die berekent

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wat is de eenheid van molariteit?
A
mol
B
g/L
C
mol/L
D
L/mol

Slide 4 - Quizvraag

Zoë heeft 200 mL van een drankje met daarin 0,010 M glucose. Ze drinkt de helft op. Wat is de molariteit van glucose in de oplossing die ze over houdt?
A
0,0050 M
B
0,010 M
C
0,020 M
D
1,8 g/L

Slide 5 - Quizvraag

Hindrik heeft 100 mL 0,10 M glucose. Hij voegt 900 mL water toe. Wat is de molariteit van glucose dan?
A
0,10 M
B
0,011 M
C
0,010 M
D
1,0 M

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide


Slide 8 - Open vraag


Slide 9 - Open vraag

titratie
een titratie is een analysemethode om de onbekende molariteit van een stof te bepalen

Slide 10 - Tekstslide

Hoe werkt een titratie?
Doel: bepalen van de onbekende concentratie
             van een oplossing 

 • Erlenmeyer (A) met oplossing met onbekende 
   
  concentratie.
 • Buret (B) bevat de oplossing met bekende 
   
  concentratie.
 • Met kraantje (C) kun je heel nauwkeurig vloeistof    
    toevoegen.
A
B
C

Slide 11 - Tekstslide

Hoe werkt titratie?
 • A en B reageren in een bekende molverhouding.
 • Door kleuromslag is te zien wanneer A op is. 

Bij zuurbase reacties --> indicator toevoegen
Bij redox --> stoffen veranderen zelf van kleur

 • Met een berekening wordt de onbekende 
    concentratie bepaald. Je gebruikt hiervoor het 7-stappenplan rekenen.
A
B
C

Slide 12 - Tekstslide

5

Slide 13 - Video

00:40
In zoutzuur is fenolftaleïne kleurloos. Als alle zoutzuur op is, zie je een kleurverandering omdat de natronloog dan niet meer weg reageert. Welke kleur krijgt de oplossing dan? Gebruik Binas tabel 52A

Slide 14 - Open vraag

01:13
Hoe komt het dat de oplossing roze wordt op de plek waar de druppels vallen?
A
daar reageren de stoffen met elkaar en wordt het warm
B
op die plek zit de fenolftaleïne
C
op die plek reageert zoutzuur weg en is er teveel natronloog
D
op die plek reageert natronloog weg en is er teveel zoutzuur

Slide 15 - Quizvraag

01:45

Op de plek waar de druppel natronloog valt, reageert het zoutzuur weg. Daardoor is er op die plek teveel natronloog. 
Als je goed mengt, reageert alle natronloog weg.
Hoe meer natronloog je toevoegt, hoe minder zoutzuur over blijft, hoe langer het duurt tot de roze kleur verdwijnt.

Slide 16 - Tekstslide

02:42
Door het toevoegen van één druppel natronloog reageert het laatste beetje zoutzuur weg. De roze kleur verdwijnt niet meer. Je moet nu direct stoppen met toevoegen van natronloog. Alle zoutzuur is dan precies opgereageerd met het toegevoegde natronloog.
Je noemt dit het EQUIVALENTIEPUNT

Slide 17 - Tekstslide

02:58
Je leest de buret van BOVEN naar BENEDEN af.
Lees de buret af op twee cijfers achter de komma (het 2e cijfer moet je schatten)

Slide 18 - Tekstslide

Onbekende concentratie berekenen
Met de resultaten van dit experiment kun je de onbekende concentratie van het zoutzuur berekenen. 
Je gebruikt hiervoor het 7-stappenplan rekenen

Slide 19 - Tekstslide

Titratie berekeningen (7-stappenplan)
 1. Noteer de reactievergelijking (vaak gegeven)
 2. Noteer de molverhouding
 3. Wat is gegeven, wat wordt gevraagd?
 4. Bereken gegeven: mol toegevoegde stof(buret) = … liter * .... M
 5. Bereken mol gereageerde stof(pipet) (met de molverhouding)
 6. Bereken gevraagde molariteit:
  mol gereageerde stof / volume pipet (omgerekend naar L)
 7. Controleer: A  L  L  E  S

Slide 20 - Tekstslide

stap 1 reactievergelijking
 • Deze is vaak gegeven of kun je afleiden uit de tekst.
 • Zoutzuur is een sterk zuur en splitst in H+ en Cl- 
 • Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide: Na+ en OH- 
 • Het zuur en de base reageren met elkaar H+ + OH -> H2O
   (de andere ionen zijn tribune-ionen)

Slide 21 - Tekstslide

stap 2 molverhouding
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol

Slide 22 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (in mL)

voor de titratie
buret
pipet

Slide 23 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet

Slide 24 - Tekstslide

stap 4 bereken mol bekende stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 
25,40 mL = 25,40.10-3 L
dus 25,40.10-3 L x 0,10 M = 25,40.10-4 mol OH- toegevoegd

Slide 25 - Tekstslide

stap 5 bereken mol gevraagde stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 25,40.10-4 mol OH- toegevoegd
met de pipet toegevoegd:
25,40.10-4 mol H+
want H+ : OH- = 1:1

Slide 26 - Tekstslide

stap 6 bereken gevraagde molariteit 
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,10 M = 0,10 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
met de pipet toegevoegd:
25,40.10-4 mol H+ in 25,00 mL

dit is 25,40.10-4 mol/25,00.10-3 L
       = 1,016.10-1 mol/L
       = 1,016.10-1 M

Slide 27 - Tekstslide

stap 7 Controleer
A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (kan het kloppen)
L eesbaar?
E enheid?
S ignificantie?

Slide 28 - Tekstslide


Slide 29 - Open vraag


Slide 30 - Open vraag

Titraties
Hierna volgen enkele berekeningen aan titraties, zowel zuurbase als redoxtitraties

Slide 31 - Tekstslide


Slide 32 - Open vraag

uitwerking
c=Vn

Slide 33 - Tekstslide


Slide 34 - Open vraag

uitwerking
c=Vn

Slide 35 - Tekstslide


Slide 36 - Open vraag

uitwerking
c=Vn

Slide 37 - Tekstslide


Slide 38 - Open vraag

uitwerking
c=Vn

Slide 39 - Tekstslide