1.4 Soorten mengsels Overal NaSk

1.4Mengsels
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

1.4Mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling Zuivere stof/ mengsel
Zuivere stof:
Bestaat uit 1 soort stof

Mengsel:
Bestaat uit meerdere
verschillende stoffen

Slide 2 - Tekstslide

timer
2:00
Welke mengsels ken je al?

Slide 3 - Woordweb

1.4 Soorten mengsels

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen van deze les
Je leert de 6 verschillende mengsels kennen.

Slide 5 - Tekstslide

6 verschillende mengsels
oplossing emulsie suspensie

Slide 6 - Tekstslide

De 6 verschillende mengsels
suspensie     oplossing
emulsie
rook


nevel


schuim

Slide 7 - Tekstslide

Zo ontstaat een oplossing

Slide 8 - Tekstslide

Suspensie = troebel

Vaste stof zwevend in een vloeistof


Slide 9 - Tekstslide

Emulsie
  • Vloeistof in een vloeistof
  • Troebel
  • Zal vaak ontmengen in een tweelagensysteem

Slide 10 - Tekstslide

Andere mengsels
Rook:  gas met daarin zwevend kleine vaste stof deeltjes  

Schuim: een vloeistof of vaste stof met daarin zwevend kleine gasbelletjes   
                        
Nevel: een gas met daarin zwevend kleine vloeistof druppeltjes          
                      

Slide 11 - Tekstslide

Hoe voorkom je dat een emulsie ontmengt?

Slide 12 - Tekstslide

Tijd voor vragen

Slide 13 - Tekstslide

- Olie
- Water
Emulsie
Ontmengen
Emulsie
Een emulsie is altijd troebel

Druppeltjes van de ene vloeistof in de ander.

Een emulsie heeft altijd een emulgator nodig om gemengd te blijven.

Slide 14 - Tekstslide

Wat is de definitie van een mengsel? Een mengsel...
A
bestaat uit een soort moleculen.
B
bestaat uit meerdere soorten moleculen.
C
bestaat uit meerdere moleculen.
D
bestaat uit meerdere soorten atomen

Slide 15 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 16 - Quizvraag

Rook is een mengsel.
Waaruit bestaat rook?
A
vaste deeltjes, fijn verdeeld in een gas
B
vaste deeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof
C
vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een gas
D
vloeistofdruppeltjes, fijn verdeeld in een vloeistof

Slide 17 - Quizvraag

Schuim is een mengsel van een ..(1).. in een
..(2)..
A
(1) Vloeistof (2) Gas
B
(1) Gas (2) Vloeistof
C
(1) Vaste Stof (2) Vloeistof
D
(1) Vaste stof (2) Gas

Slide 18 - Quizvraag

Mist is een mengsel, hoe noemen we zo'n mengsel?
A
Nevel
B
rook
C
legering
D
schuim

Slide 19 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 20 - Quizvraag

Een mengsel heeft...
A
een kookpunt
B
een kooktraject
C
een smeltpunt
D
een smelttraject

Slide 21 - Quizvraag

Hiernaast zie je een mengsel.
Wat is dit voor een
soort mengsel?
A
Zuivere stof
B
Oplossing
C
Mengsel
D
Suspensie

Slide 22 - Quizvraag

vast
vloeistof
gas
vast
vloeistof
gas
Hoofd bestand-deel
onderdeel van
Waar horen deze TROEBELE MENGSELS?
Suspensie
Rook
Nevel
Emulsie
Schuim

Slide 23 - Sleepvraag

Aan de slag!

Maak 1.4  de even opdrachten


Slide 24 - Tekstslide