cross

Les 19 feb

Samenvatting les 12 februari
  • Maaien
  • Organische stof (OS)
  • Hoofdelementen
  • Omweiden
  • Nieuw Nederlands Weiden (roterend standweiden)
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
VeehouderijMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Samenvatting les 12 februari
  • Maaien
  • Organische stof (OS)
  • Hoofdelementen
  • Omweiden
  • Nieuw Nederlands Weiden (roterend standweiden)

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een goede maaihoogte?
A
3 cm
B
5 cm
C
7 cm
D
9 cm

Slide 2 - Quizvraag

Wat is het nadeel van tekort maaien?
A
Weinig Ruw As in de kuil
B
Lage kg DS opbrengst
C
Structuur tekort
D
Slechte hergroei

Slide 3 - Quizvraag

Hoe lang mag de veldperiode maximaal zijn?
A
24 uur
B
48 uur
C
72 uur
D
96 uur

Slide 4 - Quizvraag

Inkuilen met een DS% > dan 45% geeft meer kans op?
A
Boterzuur
B
Hoog eiwit
C
Hoge NH3-fractie
D
Broei

Slide 5 - Quizvraag

Inkuilen met een DS% < dan 35% geeft meer kans op?
A
Boterzuur
B
Hoog eiwit
C
Lage NH3-fractie
D
Broei

Slide 6 - Quizvraag

Wat doet organische stof in de bodem?
A
Houdt vocht vast
B
Zorgt voor meer lucht in de bodem
C
Houdt voedingsstoffen vast
D
Antwoord A, B en C

Slide 7 - Quizvraag

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden die ervoor zorgen dat bodemleven kan overleven in de bodem?
A
Lucht (zuurstof) en water
B
Zout
C
De zuurgraad van de grond > 7
D
Kunstmest

Slide 8 - Quizvraag

Welke grondsoort is arm aan organische stof
A
Klei
B
Veen
C
Zand
D
Alle drie

Slide 9 - Quizvraag

Welke mest bevat het meeste organische stof
A
Runderdrijfmest
B
Kippenstrooiselmest
C
Kunstmest
D
Vaste rundermest

Slide 10 - Quizvraag

Wat is humus?

Slide 11 - Open vraag

Welke drie hoofdelementen zijn de belangrijkste meststoffen?
A
Stikstof , Calcium en Koolstof
B
Stikstof, Fosfor en Kalium
C
Koolstof, Zwavel, Magnesium
D
Kalium, Stikstof en Zwavel

Slide 12 - Quizvraag

Wat zijn de afkortingen van stikstof, fosfor en kalium?

Slide 13 - Open vraag

Hoeveel N zit er in 1 m3 rundveedrijfmest?
A
2 kg
B
4 kg
C
20 kg
D
40 kg

Slide 14 - Quizvraag

Kan een koe pensverzuring krijgen tijdens het weiden?
JA
NEE

Slide 15 - Poll

pH pens tijdens het weiden

Slide 16 - Tekstslide

Grasopname tijdens het weiden
Bij kg DS opname onderzoeken tijdens het weiden kwamen de volgende resultaten naar voren. 
Bij vijf uur weidegang kwamen ze tot 3 tot 5 kg droge stof. Dit is 0,6 a 1,0 kg DS per uur. Gemiddeld 0,8 kg DS/uur.

https://veeteelt.nl/content/versgrasupdate-pas-op-voor-overschatting-grasopname

Slide 17 - Tekstslide

In welk weidegras zit het meeste energie?

Slide 18 - Tekstslide

In welk gras zit het meeste energie?
A
3-blad stadium
B
4-blad stadium
C
5-blad stadium
D
Gras in de bloei

Slide 19 - Quizvraag

In welk weidegras zit het meeste eiwit?

Slide 20 - Tekstslide

In welk gras zit het meeste eiwit?
A
3-blad stadium
B
4-blad stadium
C
5-blad stadium
D
Gras in de bloei

Slide 21 - Quizvraag

Van welk weidegras geven de koeien het meeste melk?

Slide 22 - Tekstslide

Van welk weidegras geven de koeien het meeste melk?
A
3-blad stadium
B
4-blad stadium
C
5-blad stadium
D
Gras in de bloei

Slide 23 - Quizvraag

In wat voor blad-stadium kan je het beste koeien weiden?

Slide 24 - Tekstslide

In wat voor blad-stadium kan je het beste koeien weiden?
A
3-blad stadium
B
4-blad stadium
C
5-blad stadium
D
Gras in de bloei

Slide 25 - Quizvraag

Hoeveel percelen heb je nodig bij Nieuw Nederlands Weiden?
A
5 a 6
B
10 a 12
C
24 a 26
D
3

Slide 26 - Quizvraag

Nieuw Nederlands Weiden
Hoe lang is het gras bij inscharen?
A
11 cm
B
15 cm
C
18 cm
D
22 cm

Slide 27 - Quizvraag

Nieuw Nederlands Weiden
Hoe lang is het gras bij uitscharen.
A
6 cm
B
9 cm
C
17 cm
D
20 cm

Slide 28 - Quizvraag

Wat ga je doen als er teveel gras staat (>12 cm)
A
Percelen kleiner maken
B
Langer weiden en minder bijvoeren op stal
C
Korter weiden en meer bijvoeren op stal
D
Percelen gaan maaien

Slide 29 - Quizvraag