cross

Graslandbeheer en -verbetering - Herkennen grassoorten

De vorige les hebben we het gehad over de groei van gras
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GraslandbeheerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De vorige les hebben we het gehad over de groei van gras

Slide 1 - Tekstslide

Gras heeft zonlicht nodig en neemt Koolstofdioxide (CO2)  en Water op en zet dat om naar Glucose en Zuurstof (O2) = fotosynthese 

Slide 2 - Tekstslide

T-som = de optelsom van de dagelijkse gem. temperatuur vanaf 1 januari

Slide 3 - Tekstslide

Tetraploïde en Diploïde
Tetraploid (vier chromosomen)
Minder roest
Smakelijk (oplosbare suikers)
Wintervast
6-10% DS opname meer --> hogere melkproductie (1,8 kg melk p. dag)
Lagere scheursterkte, minder vezels --> kuilkwaliteit stabieler (minder broei/schimmel)
Hogere verteerbaarheid (energie)/hogere voederwaarde

Diploid (twee chromosomen)
Meer vezels, dus meer structuur

Slide 4 - Tekstslide

Filmpje
Ik heb een filmpje gemaakt over het herkennen van grassoorten en een aantal grassoorten toegelicht

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Herkennen van grassen
Let op volgroeide bladeren, zijn ze naaldvormig of vlak? Let op de wijze waarop het jongste blad tevoorschijn komt. Bij naaldvormig zijn beide bladhelften nauwelijks van elkaar te scheiden. 


Slide 7 - Tekstslide

Verschijnend blad
Ga bij soorten met vlakke bladeren na of het jongste blad gevouwen of gerold is.
 • Gevouwen --> beide bladhelften langs de middennerf samengeklapt
  (v-vorm)
 • Gerold --> bladschijf om de lengte-as kokervormig of spiraalvormig samengerold
  (rond)

Slide 8 - Tekstslide

Ribbing
Vaatbundels in de lengterichting aan de bovenzijde van het blad kunnen verdikt zijn --> ribbing

Slide 9 - Tekstslide

Beharing, tongetje, oortje
 • Bladschijf kan ‘behaard’ zijn --> rand van bladbasisschijf dan zijn het ‘wimpers’
 • Tongetje --> vliesje op overgang van bladschede naar bladschijf. Lengte, vorm en kleur karakteriseren soort gras.
 • Oortje --> uitsteeksels aan de basis van de bladschijf

Slide 10 - Tekstslide

De belangrijkste goede grassen

Slide 11 - Tekstslide

Waardering grassen
Grassoorten worden gewaardeerd op de volgende kenmerken
 • Productievermogen
 • Productieverloop
 • Smakelijkheid
 • Kwaliteit
 • Standvastigheid
 • Bestand tegen weiden en maaien
 • Bestand tegen extreme weersomstandigheden

Slide 12 - Tekstslide

Engels raai
Geribd, rode voet, glanzende achterkant, kort tongetje, geen oortje en een gevouwen spruit
- Meerjarig grasland, smakelijk, hoge opbrengsten, zowel maaien als weiden, hoge voederwaarde
- Gevoelig voor kroonroest
Waarderingscijfer = 10

Slide 13 - Tekstslide

Timothee
Gerolde spruit, zonder oren, onbehaard, witte tong, blad glad, groeit als kurketrekker, grijs/groene kleur
- Smakelijk, hoge opbrengsten bij maaien, goede voorjaarsontwikkeling en wintervast
Waarderingscijfer = 9

Slide 14 - Tekstslide

Italiaans raai
Gerolde spruit, met oren, grote tong, glanzende en grote plant
- Geschikt voor 1 tot 2-jarig grasland, smakelijk en hoge opbrengsten
- Schiet snel door zeker in de zomerperiode, erg gevoelig voor uitwinteren en kan minder goed tegen belasting (berijden)
Waarderingscijfer = 8

Slide 15 - Tekstslide

Rode en witte klaver
Rode klaver is voor alleen maaien, witte klaver is ook voor weiden!!

Slide 16 - Tekstslide

Klaver
Klaver is een vlinderbloemige en zorgt voor stikstofbinding, wanneer je klaver uit de grond trekt zie je witte stikstofbolletjes aan de wortels. Deze stikstof komt weer vrij in de bodem en komt ten goede aan het gras. Witte klaver kan 150 kg stikstof binde, rode klaver tot 350 kg per hectare. Dit levert een besparing aan kunstmest tussen de € 220,- en € 510,- per hectare.

Slide 17 - Tekstslide

Waarom klaver in een graslandmengsel?
Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kan de stikstofgift vermindert worden. Ondanks de lagere stikstofgift behoudt toch goede grasopbrengst. Klaver zorgt voor een constante grasgroei waardoor roest geen kans heeft en het gewas daardoor ook in het najaar smakelijk blijft. Een ander voordeel van klaver is dat de koeien er meer van opnemen. Uit praktijkproeven is gebleken dat koeien 1 kg meer melk geven op gras-klaverrantsoenen in vergelijking met alleen een grasrantsoen.

Slide 18 - Tekstslide

Kan klaver niet tegen stikstof?
Dit is niet waar, klaver kan goed tegen stikstof. Alleen door stikstofkunstmest wordt grasgroei gestimuleerd, daardoor wordt het gras zwaar. En kan klaver zich minder goed ontwikkelen en verdwijnt daardoor uit de weide. Klaver heeft licht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Slide 19 - Tekstslide

Minder goede grassoorten

Slide 20 - Tekstslide

Kweek
Gerolde spruit met oren, zwak geribd, onderzijde dof, ruw, komt veelal in tossen bij elkaar voor. Kan goed tegen extreme weersomstandigheden
- Weinig voederwaarde, niet smakelijk, bloten grasland voorkomt kweek
Waarderingscijfer = 5

Slide 21 - Tekstslide

Straatgras
Gevouwen spruit, ongeribd, melkwitte tong, bloeit altijd, geelgroen van kleur
- Eenjarig gras, veelal op beschadigde stukken grasland, geen voederwaarde en niet smakelijk

Waarderingscijfer = 4

Slide 22 - Tekstslide

Kg ds/ha
Om te bepalen of het gras hoog genoeg is om te weiden of te maaien is de vuistregel dat 15 cm ongeveer 1500 kg ds is. Streven weiden = 1500 kg ds, streven maaien 1e snede = 3000-3500 kg ds.

Slide 23 - Tekstslide

In de video geef ik de uiterlijke verschillen tussen Engels raaigras en Timothee. Wat zijn de verschillen?

Slide 24 - Open vraag

In de video geef ik aan wat groeitrappen zijn. Wat zijn dat?

Slide 25 - Open vraag

In de video geef ik aan op hoeveel cm gras je gaat weiden of maaien. Op hoeveel cm ga je maaien? En weiden?

Slide 26 - Open vraag

Wat zijn de voordelen en nadelen van Italiaans raaigras?

Slide 27 - Open vraag

Wat is een holle graszode?

Slide 28 - Open vraag

Wat zijn de voordelen van klaver in het graslandmengsel?

Slide 29 - Open vraag