1.4 Het boodschappenmandje van het CBS

4 mavo
1.4 Het boodschappenmandje van het CBS
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Je leert in deze les dat je je kunt verzekeren tegen de financiële gevolgen van een schade. Je leert wat een premie is, en wat het eigen risico daar voor invloed op heeft.

Onderdelen in deze les

4 mavo
1.4 Het boodschappenmandje van het CBS

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling lesdoelen 1.3
 • Wat is inflatie
 • Hoe word je koopkracht groter of kleiner? 
 • Welke oorzaken zijn er voor inflatie?

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen 1.4
 • Hoe kan het CBS de inflatie vaststellen?
 • Wat is het Consumentenprijsindexcijfer (CPI)?
 • Hoe bereken je het CPI?

Slide 3 - Tekstslide

ConsumentenPrijsIndexcijfer (CPI)

Slide 4 - Woordweb

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

CBS
 • CBS berekend:
 • Inflatie
 • Deflatie
Inflatie:
een algemene stijging van de prijzen
Deflatie:
een algemene daling van de prijzen

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Indexcijfer
Een getal dat aangeeft hoeveel iets in een bepaalde periode is veranderd ten opzichte van een afgesproken tijdstip. Dit afgesproken tijdstip noem het het basisjaar en krijgt het indexcijfer 100.

Slide 9 - Tekstslide

Indexcijfer bereken
 • Het jaar waar je vanuit gaat is het BASISJAAR (100)
 • Nieuwe indexcijfer = nieuw getal : getal in basisjaar x 100

VOORBEELD:
De prijs van een t-shirt was in 2010 € 12,50 (basisjaar) en in 2015 € 14,75. Bereken het indexcijfer van 2015.
>> € 14,75 : € 12,50 x 100 = 118 (indexcijfer)

Slide 10 - Tekstslide

Consumentenprijsindexcijfer
Prijsontwikkeling van goederen en diensten.Slide 11 - Tekstslide

CPI (1)

Slide 12 - Tekstslide

CPI (samengesteld ongewogen) 

Slide 13 - Tekstslide

CPI (samengesteld gewogen)

Slide 14 - Tekstslide

Consumentenprijsindex (samengesteld gewogen)
Stappen om het cpi te berekenen:

Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. 
Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. 
Deel je uitkomst van stap 2 door het totaal van alle wegingen  

Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.


Slide 15 - Tekstslide

Samengesteld gewogen CPI

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld prijscompensatie
 1. 2013 → 2014
  Nominaal inkomen + 2,4%
  CPI + 2,1%
  Reëel inkomen = 2,4% - 2,1% = 0,3%

   2. 2014 → 2015
      Nominaal inkomen + 1,4% ongeveer
      CPI +1,6% ongeveer
       Reëel inkomen = 1,4% - 1,6% = - 0,2%

Slide 17 - Tekstslide

CBS: ... stijgt voor derde maand op rij.
In maart was de prijsstijging voor consumenten nog 0,4%. De prijzen zijn vanaf februari iedere maand 0,2% meer toegenomen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.
Welk woord moet op de ... komen?
A
inflatie
B
deflatie
C
koopkracht
D
prijsindexcijfer

Slide 18 - Quizvraag


A
In 2016 is het CPI 103
B
In 2016 is het CPI 105
C
In 2016 is het CPI 113

Slide 19 - Quizvraag

Wat heb je geleerd?

Slide 20 - Tekstslide

De prijs van een boek was in 2016 € 15,00 (basisjaar) en in 2017 € 15,30. Bereken het indexcijfer van 2017.
Wat is het indexcijfer?
A
101
B
102
C
103
D
104

Slide 21 - Quizvraag

Bereken het CPI voor dit jaar.

Slide 22 - Open vraag

Wat is inflatie?

Slide 23 - Open vraag

Hoe word je koopkracht groter of kleiner?

Slide 24 - Open vraag

Welke oorzaken zijn er voor inflatie?

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Link

Slide 27 - Link

Slide 28 - Video

Extra uitleg

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Link

Slide 34 - Video

Extra oefening

Slide 35 - Tekstslide

1. Bekijk opdracht 6 t/m 9 op bladzijde  32 van 'Rekenen' en maak diegene die jij lastig vindt.

2. Bekijk opdracht 21 t/m 30 op bladzijde 30  van 'oefenopgaven' en maak diegene die jij lastig vindt.

Slide 36 - Tekstslide

Extra uitdaging

Slide 37 - Tekstslide

Examentraining
Daag jezelf uit en probeer opdracht 1 t/m 7op bladzijde 34, 35 en 36 te maken.

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video

Slide 40 - Link

Slide 41 - Link

Slide 42 - Link