H3-3 Klas 2KTL: Een warm huis

Een warm huis
Kernwoorden:
 • Soorten verwarming
 • Warmte transport:
 • Straling
 • Stroming 
 • Geleiding
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute VK

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Een warm huis
Kernwoorden:
 • Soorten verwarming
 • Warmte transport:
 • Straling
 • Stroming 
 • Geleiding

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten we al?
 • Temperatuur
 • Temperatuur meten
 • Warmte en warmtebronnen
 • Verbranding
 • Koolstof mono- en di-oxide
 • Invloed op het milieu

Slide 2 - Tekstslide

Warmte transport
Drie vormen van warmtetransport
 1. Geleiding
 2. Stroming
 3. Straling

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Geleiding
Bij geleiding (ook wel conductie genoemd) wordt energie overgedragen door middel van rechtstreeks contact. Metalen geleiden bijvoorbeeld warmte erg goed terwijl hout een slechte warmtegeleider is.

Voorbeeld:
De steel van een pan wordt heet omdat de warmte van het vuur door het metaal wordt geleid.

Slide 5 - Tekstslide

Geleiders
Goede en slechte warmtegeleiders.
Metalen zijn goede warmtegeleiders. Andere vaste stoffen niet.
Goede geleiders:
- ijzer
- lood
- zilver
- goud
Slechte geleiders:
- plastic
- textiel
- rubber
- hout

Slide 6 - Tekstslide

Stroming
Bij stroming (ook wel convectie genoemd) neemt een gas of een vloeistof warmte op om die vervolgens ergens anders weer af te geven. Er vindt dus transport over een grotere afstand plaats.

Voorbeeld:
Een kamer wordt verwarmd doordat warme lucht bij een radiator opstijgt en door de kamer gaat circuleren.

Voorbeeld:
De steel van een pan wordt heet omdat de warmte van het vuur door het metaal wordt geleid.

Slide 7 - Tekstslide

Warmtetransport door stroming. 
Bij stroming verplaatst de warmte zich altijd samen met de stof van de plaats met de hoogste temperatuur naar de plaats met de laagste temperatuur.
Lucht is een slechte geleider, maar door stroming kan lucht wel veel warmte vervoeren.

Slide 8 - Tekstslide

Wat is straling
Straling is energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact.

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden
radiostraling
microgolfstraling
infrarode straling
zichtbaar licht
ultraviolette straling
röntgenstraling
gammastraling (γ-straling)

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

CV installatie Blz. 65
Hoe wordt de hele kamer warm?
Belangrijke onderdelen:
 • CV ketel
 • Boilervat
 • Leidingen
 • Pomp
 • Thermosstaat

Slide 12 - Tekstslide

Welke vormen van warmtetransport komen wij tegen bij een radiator?
A
Geleiding en straling
B
Geleiding en stroming
C
Stroming en straling
D
Geleiding, straling en stroming

Slide 13 - Quizvraag

Welke vormen van warmtetransport blokkeert een thermosfles?
A
Stroming & Straling
B
Stroming
C
Straling
D
Geleiding, stroming & straling

Slide 14 - Quizvraag

Wat is isoleren?
A
Zorgen dat geleding, stroming en straling beter gaat.
B
Zorgen dat geleiding en stroming beter gaat.
C
Zorgen dat stroming en straling wordt tegengegaan.
D
Zorgen dat stroming, geleiding en straling wordt tegengegaan.

Slide 15 - Quizvraag

Warmte kan gemakkelijk door metalen heen.
Van welk soort warmtetransport is dit een voorbeeld?
A
Geleiding
B
Stroming
C
Straling

Slide 16 - Quizvraag

Een ijzeren stok in vuur wordt enorm warm. Dit is een voorbeeld van:
A
Stroming
B
Straling
C
Geleiding

Slide 17 - Quizvraag

Wat is isoleren?
A
Zorgen dat geleiding, stroming en straling beter gaat.
B
Zorgen dat geleiding en stroming beter gaat.
C
Zorgen dat stroming en straling wordt tegengegaan.
D
Zorgen dat stroming, geleiding bestraling wordt tegengegaan.

Slide 18 - Quizvraag

Wat is geen vorm van warmtetransport
A
Straling
B
Stroming
C
Isolatie
D
Geleiding

Slide 19 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van stroming?
A
Cv-ketel verwarmt water, dit komt via een leiding in de badkamer.
B
In een koelkast hangt het koelelement bovenin de koelkast.
C
Ik voel warmte als mijn hand in de buurt van een gloeilamp komt.

Slide 20 - Quizvraag

Infra-rood-straling is warmte straling
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quizvraag

Welke manieren van warmtetransport zijn er?
A
Straling, stroming, isolatie
B
Stroming, straling, vermogen
C
Straling, stroming, geleiding
D
Isolatie, geleiding, stroming

Slide 22 - Quizvraag

UV licht is?
A
Zichtbaar licht
B
Rood licht
C
Warmte straling
D
Onzichtbare straling

Slide 23 - Quizvraag

Een ijsblokje smelt in je hand.
A
Straling
B
Stroming
C
Geleiding

Slide 24 - Quizvraag

De zon verwarmt de aarde.
A
Straling
B
Stroming
C
Geleiding

Slide 25 - Quizvraag

Alleen straling kan warmte transporteren zonder dat er tussenstof nodig is.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 26 - Quizvraag

Waarvan is dit plaatje een voorbeeld?
Tekst
A
Straling
B
Stroming
C
Geleiding

Slide 27 - Quizvraag

De Zon brengt warmte naar de aarde door..?
A
Geleiding
B
Straling
C
Stroming

Slide 28 - Quizvraag

In een fluitketel gaat de warmte van onder naar boven.
A
Straling
B
Stroming
C
Geleiding

Slide 29 - Quizvraag

omschrijving: bij deze vorm van warmte transport is er geen stof nodig
A
warmte
B
geleiding
C
stroming
D
straling

Slide 30 - Quizvraag

Er zijn verschillende vormen van warmte transport. Welke hoort hier niet bij ?
A
Wrijving
B
Geleiding
C
Straling
D
Stroming

Slide 31 - Quizvraag

Vragen maken, YES!!
Maak in je werkboek de vragen 1 t/m 17!
Blz. 95 t/m 98

SUCCES

Slide 32 - Tekstslide