Werkwoordspelling H4, 5 en 6

Welkom bij Nederlands
Brugklas havo/vwo
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom bij Nederlands
Brugklas havo/vwo

Slide 1 - Tekstslide

Programma
- Leerdoelen
- Uitleg voltooide en onvoltooide deelwoorden, voltooide en onvoltooide deelwoorden als bn, verschillende werkwoordsvormen en -tijden.
- Samen oefenen
- Verder oefenen

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Ik kan voltooide en onvoltooide deelwoorden correct spellen.
- Ik kan voltooide en onvoltooide deelwoorden als bn correct spellen.
- Ik kan verschillende werkwoordsvormen en -tijden herkennen en benoemen. 

Slide 3 - Tekstslide

Terugkijken vorige les
1. Meervoud van kiwi - ____
2. ik koop vaak appels peren en druiven maar geen bananen
3.  Het ___ raam (groot)
4. de docent zei doe je mobiel weg jarno
5. De ___ broek (leer)
6. Meervoud van bureau - ____
7. Het ___ bootje (polyester)
 

Slide 4 - Tekstslide

Terugkijken vorige les
1. Meervoud van kiwi - kiwi's 
2. Ik koop vaak appels, peren en druiven, maar geen bananen.
3. Het grote raam (groot)
4.De docent zei: 'Doe je mobiel weg, Jarno.'
5. De leren broek (leer)
6. Meervoud van bureau - bureaus
7. Het polyester bootje (polyester)

Slide 5 - Tekstslide

VD en OD H4
Voltooid deelwoord: geeft aan dat een handeling is afgerond/voltooid.
- Een vd onderdeel is van het gezegde
- Een vd heeft in dat geval een hulpwerkwoord bij zich

Harry heeft over de schoen van een mevrouw geplast.
Zij is daarvan erg geschrokken.

Slide 6 - Tekstslide

VD en OD H4
Onvoltooid deelwoord: geeft aan dat de handeling nog aan de gang is.

Bevend stapte Geert op de mevrouw af.
Zij lachte het voorval hoofdschuddend weg. 

Slide 7 - Tekstslide

VD en OD H4
Voltooid deelwoord: schrijfwijze

ūü°™ Een vd van een sterk werkwoord eindigt vaak op ‚Äďen
Gegeten, gezwommen, beschreven, vertrokken

ūü°™ Een vd van een zwak werkwoord eindigt vaak op ‚Äďd of ‚Äďt
Gewhatsappt, gepraat, beloofd, vernield, ontsnapt, gedeeld

Slide 8 - Tekstslide

VD en OD H4
Voltooid deelwoord: schrijfwijze

ūü°™ Schrijf je het met een ‚Äďd of ‚Äďt? Gebruik ‚Äėt exkofschip!

ūü°™ Onoffici√ęle tip: maak het woord langer +e ‚Äď> hoor je een -d of -t?


Slide 9 - Tekstslide

VD en OD H4
Onvoltooid deelwoord: schrijfwijze

ūü°™ Een od schrijf je als infinitief +d
Juichend, slapend, gapend, fietsend, whatsappend, bellend


Slide 10 - Tekstslide

Vul de juiste vorm in: kies vd of od.
___ (surfen) op de golven komen de dolfijnen dichterbij.
A
gesurft
B
surfent
C
gesurfd
D
surfend

Slide 11 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in: kies vd of od.
Heeft Jos eigenlijk wel zijn tanden ___ (poetsen)?
A
gepoetst
B
poetsent
C
gepoetsd
D
poetsend

Slide 12 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in: kies vd of od.
De laatste paar maanden is er veel ___ (gebeuren) in de wereld.
A
gebeurt
B
gebeurent
C
gebeurd
D
gebeurend

Slide 13 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in: kies vd of od.
Al ___ (gamen) heb ik mij geen moment ___ (vervelen).
A
gegamet, verveelt
B
gament, vervelent
C
gegamed, verveeld
D
gamend, verveeld

Slide 14 - Quizvraag

Vul de juiste vorm in: kies vd of od.
De minister heeft ___ (stotteren) veel ___ (beloven).
A
gestottert, belooft
B
stotterent, belovent
C
stotterend, beloofd
D
stotterend, belooft

Slide 15 - Quizvraag

VD/OD als bn H5
Voltooide en onvoltooide deelwoorden kun je gebruiken als bijvoeglijk naamwoord.
Soms is het nodig om een ‚Äďe achter het woord te plaatsen en een klinker weglaten.

De weg is verbreed. De verbrede weg...

Slide 16 - Tekstslide

VD/OD als bn H5
Voorbeelden:
- Het vliegtuig is geland. Het gelande vliegtuig…
- Groetend liep de docent langs. De groetende docent liep langs
- Lachend fietste zij naar huis. Het lachende meisje fietste naar huis.
Je schrijft een vd of od zo kort mogelijk, mits de uitspraak het toelaat.


Slide 17 - Tekstslide

VD/OD als bn H5
Soms moet je voor de uitspraak ‚Äďtt of ‚Äďdd schrijven.
- Bezet      De bezette bank
- Gered     Het geredde dier
- Verrot     Het verrotte fruit

Vd op ‚Äďen veranderen niet als bn ūü°™ verloren ‚Äď de verloren etui.


Slide 18 - Tekstslide

VD/OD als bn H5
Let op:

Hij besteedde het geld. Het bestede geld.
De storm verwoestte het huis. Het verwoeste huis.
                      pv-vt                                           vd als bn

Slide 19 - Tekstslide

VD/OD als bn H5
Vul de correcte vorm in. Kies uit vd, od, vd bn, od bn.

1. Het ___ (stelen) schilderij is gisteren ___ (vinden).
2. ___ (lachen) zijn de kinderen meerdere keren voorbij ___ (fietsen).
3. De auto kwam met ___ (piepen) remmen tot stilstand.
4. Vroeger heeft hij ___ (wandelen) takken ___ (fokken).
5. De ___ (verpotten) plant is weer helemaal ___ (opleven).

Slide 20 - Tekstslide

VD/OD als bn H5
1. Het gestolen (vd bn) schilderij is gisteren gevonden (vd).
2. Lachend (od) zijn de kinderen meerdere keren voorbij gefietst (vd).
3. De auto kwam met piepende (od bn) remmen tot stilstand.
4. Vroeger heeft hij wandelende (od bn) takken gefokt (vd).
5. De verpotte (vd bn) plant is weer helemaal opgeleefd (vd).  

Slide 21 - Tekstslide

Wwvormen en - tijden H6
Een werkwoord heeft verschillende werkwoordsvormen:
Infinitief                               Brullen
Persoonsvorm tt              Ik brul, hij brult, wij brullen
Persoonsvorm vt             Jij brulde, jullie brulden
Voltooid deelwoord        Zij heeft gebruld
Onvoltooid deelwoord  Brullend

Slide 22 - Tekstslide

Wwvormen en -tijden H6
Een werkwoord heeft verschillende werkwoordstijden.

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)   Harry kauwt op zijn botje.
Onvoltooid verleden tijd (ovt)                Harry kauwde op zijn botje.
Voltooid tegenwoordige tijd (vtt)        Harry heeft op zijn botje                                                                                     gekauwd.
Voltooid verleden tijd (vvt)          Harry had op zijn botje gekauwd.

Slide 23 - Tekstslide

Wwvormen en -tijden H6
Benoem van elk werkwoord de vorm en tijd.

Op het schoolplein worden we opgewacht door Jonas en Liz . Ze zitten bij ons in de klas en zijn eigenlijk vrij ongevaarlijk. Maar vandaag hebben ze een boosaardige grijs op hun gezicht. ‚ÄėZo Kotsbos, wilde jij ons vandaag even de herkomst van je naam demonstreren?‚Äô ‚ÄėMoet ik dat snappen?‚Äô heb ik zo cool mogelijk gevraagd, hoewel ik heus wel begreep wat ze bedoelen.

Slide 24 - Tekstslide

Wwvormen en -tijden H6
Op het schoolplein worden we opgewacht door Jonas en Liz (vtt). Ze zitten bij ons in de klas en zijn eigenlijk vrij ongevaarlijk (ott). Maar vandaag hebben ze een boosaardige grijs op hun gezicht (ott). ‚ÄėZo Kotsbos, wilde jij ons vandaag even de herkomst van je naam demonstreren (ovt ‚Äď inf)?‚Äô ‚ÄėMoet ik dat snappen (ott)?‚Äô heb ik zo cool mogelijk gevraagd (vtt), hoewel ik heus wel begreep (ovt) wat ze bedoelen (ott). 

Slide 25 - Tekstslide

Oefenen
Juist of onjuist? Leg uit. 
1. schrobben - geschrobt 
2. De herkozen premier.
3. De vergrootte letters zag je goed.
4. Het geredde dier
5. Mijn moeder had de computer gerepareerd = vtt
6. Besteedde = voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Slide 26 - Tekstslide

Oefenen
Antwoorden
1. schrobben - geschrobt         - geschrobde -> d
2. de herkozen premier             - vd als bn
3. De vergrootte letters             - vergrote - zo kort mogelijk(vd bn)
4. Het geredde dier                     - vd bn, dubbele d voor uitspraak
5. had gerepareerd                     - had -> vvt
6. Besteedde                                  - pv vt, bestede = vd bn

Slide 27 - Tekstslide

Verder oefenen
Pas de theorie toe en maak de volgende opdrachten:
- H4 spelling: opdr. 1 (1t/m12), 2, 3, 4 en 5 (p. 126-127)
- H5 spelling: opdr. 2, 3, 4, 5 en 6(1t/m3) (p. 156-157)
- H6 spelling: opdr. 1 of 2, 3, 4 en 5 (p. 186-187)

Lastig? Maak ook de overige opdrachten + oefen bij De Brug.


Slide 28 - Tekstslide

Check lesdoelen


https://create.kahoot.it/share/werkwoordspelling-brugklas-h-v/3156d31e-6cc0-4e5f-b40c-b9dd7695f73a

Slide 29 - Tekstslide