Future tense

Learning goals today:

    - I know how to use the future tense with "going to".
 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Learning goals today:

    - I know how to use the future tense with "going to".
 

Slide 1 - Tekstslide

Future: to be going to
When to use: 
(1) Om aan te geven dat iemand iets in de toekomst van plan is
I am going to visit my grandparents tomorrow
(2) Een voorspelling waarvan je zeker weet dat het gaat gebeuren (je hebt bewijs).
Look at those grey clouds. It is going to rain.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

How do we make the future tense with going to?

Slide 4 - Open vraagam


is
are
 you
 he
 you
   I
 she
  it
we
they

Slide 5 - Sleepvraag

Ontkenning: where in this sentence do we place 'not'?
I am going to do homework.
A
I not am going to do homework.
B
I am not going to do homework.
C
I am going to not do homework.
D
I am going to do homework not.

Slide 6 - Quizvraag

VRAAGZIN: Zet de woorden in de goede volgorde. 
in the ocean
swim
going to
Simon
is
they
are
going to
buy
new trainers

Slide 7 - Sleepvraag

We _________ watch the game at my cousin's.

Slide 8 - Open vraag

She ________ play hockey next Tuesday.

Slide 9 - Open vraag

Next week I _______ visit my aunt Helen.

Slide 10 - Open vraag

You _______ play a new game this evening.

Slide 11 - Open vraag

am/is/are + going to + ww
The learning goal:

    - I know how to use the future tense with "going to".
 

Slide 12 - Tekstslide

Over to you/homework
F Watching:                  J Grammar: (TB p. 61)
14 + 15 (WB p. 92)       25: sentences 1, 2, 3, 4, 5, 6 (WB p. 97)     
                                           26: sentences 1, 2, 4, 5 (WB p. 98)


Next lesson 01-04: future tense "will" 

Slide 13 - Tekstslide

Learning goals today:

    - I know how to use the future tense with "will".
 

Slide 14 - Tekstslide

Herhaling vorige week

I know how to use the future tense with "going to".

Slide 15 - Tekstslide

How do we make the future tense with going to?

Slide 16 - Open vraagam


is
are
 you
 he
 you
   I
 she
  it
we
they

Slide 17 - Sleepvraag

Future tense with 'will'
 will + ww
She will clean her room this afternoon.

Slide 18 - Tekstslide

Future: will
When to use: 
(1) Om iets aan the bieden, bij beloftes, aankondigingen.
The match will start in a few minutes. (aankondiging)
Yes mom, I will clean my room tonight. (belofte)
(2) Een voorspelling zonder dat je weet of het gaat gebeuren. (je hebt GEEN bewijs).
 I think they will win the match.

Slide 19 - Tekstslide

How do we make the future tense with will?

Slide 20 - Open vraag

Ontkenningen en vraagzinnen
Bij ontkennende zinnen plaats je het woord "not" tussen "will" en het werkwoord.
They will not arrive on time. OF They won't arrive on time.
Bij vraagzinnen komt "will" vooraan in de zin. 
Let op! Bij I and we gebruik je "shall" in plaats van will.
Will they arrive on time?
Shall I call you tomorrow?

Slide 21 - Tekstslide

Ontkenning: where in this sentence do we place 'not'?
Ray will come to school tomorrow.
A
Ray not will come to school tomorrow.
B
Ray will come not to school tomorrow.
C
Ray will not come to school tomorrow.
D
Ray won't come to school tomorrow.

Slide 22 - Quizvraag


7. The weather ________ be sunny and dry tomorrow.

8. Marc ________ join us for dinner, he's not hungry.

9. _______ we meet at eight on Friday?

10. Maybe they _______ give you you money back if you ask nicely.
will
won't
shall
will

Slide 23 - Sleepvraag

Over to you/homework
G Listening:                  J Grammar: (TB p. 61)
16 + 17 (WB p. 93)       26: sentences 3, 6 (WB p. 98)
                                           27: 1 t/m 11 (WB p. 98/99)

                                           Slide 24 - Tekstslide

will + ww
Did we achieve the learning goal:

    - I know how to use the future tense with "will".
 

Slide 25 - Tekstslide

Enquête activerende werkvormen

Ik heb jullie een enquête gemaild die gaat over verschillende werkvormen die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik wil graag dat jullie deze nu invullen. Als je vragen hebt over de enquête laat het even weten. 

( https://forms.gle/1wnc1ragPnWgFwvKA )

Slide 26 - Tekstslide