cross

(2hv) Zuid Afrika een ontwikkelingsland paragraaf 4 deel 2

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 4 rapport cijferen opkomend land  + B234,239,240 blz. 15
 • maken opdracht 5 t/m 7 paragraaf 4 blz. 14
 • nabespreken paragraaf 4
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • hoe je de ontwikkeling van een land kunt meten
 • hoe de human development index (HDI) is opgebouwd
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Aardrijkskundehavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 4 rapport cijferen opkomend land  + B234,239,240 blz. 15
 • maken opdracht 5 t/m 7 paragraaf 4 blz. 14
 • nabespreken paragraaf 4
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • hoe je de ontwikkeling van een land kunt meten
 • hoe de human development index (HDI) is opgebouwd

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

aantekeningen

Slide 3 - Tekstslide

HDI
 • de Human Development Index bestaat uit drie rapportcijfers
 1. gemiddelde levensverwachting 
 2. % analfabetisme + scholing
 3. BNP per inwoner 

 • Hoe hoger het HDI, hoe rijker het land.

Slide 4 - Tekstslide

het meten van ontwikkeling
ontwikkelingspeil
HDI
human development index =
een soort rapportcijfer van de verenigde naties over
inkomen,onderwijs en zorg.
analfabetisme
lezen en schrijven onderwijs
levensverwachting
hoe oud mensen worden

artsendichtheid
aantal artsen per km2
landbouw en urbanisatie
meer zelfvoorzienend
meer mensen trekken naar steden voor beter leven
bevolkingsgroei
in arme landen sneller.
te weinig geld en kennis voor geboortebeperking
elk kind is een werkkracht.
kinderen zorgen voor je als je ouder bent.

Slide 5 - Tekstslide

ontwikkelingsland, opkomend land of ontwikkeld land

                levensverwachting  - artsendichtheid (1000 inw)- BNP
Duitsland:                     81 jr                                  4,2                         54.560
Zuid- Afrika:                 50 jr                                 0,91                      10.000
Nigeria:                          53 jr                                 0,38                        5710

Slide 6 - Tekstslide

Bevolkingsgroei
Hoe sneller de bevolkigsgroei, hoe rijker het land

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Familyplanning
Geboortecijfer laten dalen.
door middel van: 
Onderwijs, campagnes en voorlichting. 

Slide 9 - Tekstslide

Opkomend land?
Zuid-Afrika: geen ontwikkelingsland meer: nog geen ontwikkeld land = opkomend land

Slide 10 - Tekstslide

B240: Het percentage stedelingen
 • Urbanisatiegraad = het percentage stedelingen in een land
 • Ruraal-urbane migratie = migratie van platteland naar stad
 • urbanisatietempo = de snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt.
 • Krottenwijken: wijken waar bewoners zelf illegaal een huis hebben gebouwd.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

zelfstandig werken
lezen paragraaf 4 rapport cijferen opkomend land  + B234,239,240
maken opdracht 5 t/m 7 paragraaf 4 H1
gebruik hierbij:
 • tekstboek blz. 15
 • werkboek blz. 14/15
stoplicht: Rood = stil lezen en werken. Oranje = fluisteren als je wilt overleggen. Groen = normaal praat niveau met werken
timer
5:00

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

herhalen/nabespreken

Slide 16 - Tekstslide