H3 water paragraaf 3

H3 water
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H3 water

Slide 1 - Tekstslide

H3 water en lucht

paragraaf 3 kookpunt en smeltpunt

Slide 2 - Tekstslide

Moet je een stof opwarmen of afkoelen wanneer je de stof wilt laten smelten?

A
Opwarmen
B
Afkoelen

Slide 3 - Quizvraag

Wanneer een stof smelt, van welke fase naar welke fase gaat de stof dan over?

Smelten —> …………. Naar ………..
A
Vast naar vloeibaar
B
Vloeibaar naar gas
C
vloeibaar naar vast
D
Gas naar vloeibaar

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het smeltpunt van
ijs / water (s)?
…….. graden Celsius

Slide 5 - Open vraag

smeltpunt
Smelten is de faseovergang waarbij een vaste stof vloeibaar wordt. Om een stof te kunnen laten smelten moet je de stof verwarmen.

De temperatuur waarbij de stof over gaat van de vaste naar de vloeibare fase noemt men het smeltpunt

Slide 6 - Tekstslide

Wat wordt bedoeld met het smeltpunt van een stof?
A
De plaats waar deze stof van vloeibaar naar vast over gaat
B
De plaats waar deze stof van vast naar vloeibaar over gaat
C
De temperatuur waarbij deze stof van vloeibaar naar vast gaat
D
De temperatuur waarbij deze stof van vast naar vloeibaar gaat

Slide 7 - Quizvraag

Welke fase-overgang is het tegenovergestelde van smelten?
Vloeibaar naar vast —> …………
A
Sublimeren
B
Rijpen
C
Stollen
D
Condenseren

Slide 8 - Quizvraag

Wat is het stolpunt van
water (l)?
…….. graden Celsius

Slide 9 - Open vraag

kookpunt
Wanneer een vloeistof aan de kook raakt, dan gaat de vloeistof verdampen. verdampen is de faseovergang van vloeibaar naar gasvormig (zie paragraaf 1). Om een stof te kunnen laten verdampen moet je de stof verwarmen.
De temperatuur waarbij de stof over gaat van de vloeibare naar de gasvormige fase noemt men het kookpunt.

Slide 10 - Tekstslide

Welke fase-overgang vindt er plaats als je water kookt?
A
Stollen
B
Condenseren
C
Sublimeren
D
Verdampen

Slide 11 - Quizvraag

Verdampen is de fase-overgang van …. Naar ….
A
Vloeibaar naar vast
B
Vast naar vloeibaar
C
Vloeibaar naar gas
D
Gas naar vloeibaar

Slide 12 - Quizvraag

wanneer een stof zijn kookpunt heeft bereikt, dan.....
A
Gaat deze stof over van vast naar vloeibaar
B
Gaat deze stof over van vloeibaar naar gas
C
Gaat deze stof over van vast naar gas
D
Geen van deze antwoorden is juist

Slide 13 - Quizvraag

Wat is het kookpunt van
water (l)?
…….. graden Celsius

Slide 14 - Open vraag

verdampen
Verdampen is de faseovergang van vloeibaar naar gasvormig. deze faseovergang kan bijv. bij water plaats vinden bij alle temperaturen zo lang het maar boven de nul graden Celsius is, immers anders bevriest water en wordt het juist vast. Hoe warmer het water is des te sneller het water verdampt. Wanneer een stof aan het verdampen is bij een temperatuur lager dan het kookpunt, dan vindt de faseovergang alleen plaats aan het oppervlak.

Slide 15 - Tekstslide

koken
Wanneer een stof kookt, dan gaat deze stof over van de vloeibare fase naar de gasvormige fase (verdampen). Dit kun je goed waarnemen, omdat er overal in de vloeistof gasbelletjes ontstaan. deze gasbelletjes zijn geen luchtbellen, maar bestaan uit water dat gasvormig is geworden We noemen dat waterdamp.

Slide 16 - Tekstslide

koken
Wanneer een stof kookt, dan is de stof aan het verdampen. Verdampen is de faseovergang van vloeibaar naar gasvormig. Verdampen kan bij iedere temperatuur plaats vinden, maar gaat het snelst op het kookpunt van een stof. dan vindt het verdampen niet alleen aan het oppervlak plaats, maar overal in de vloeistof. Je ziet dit als opstijgende belletjes.

Slide 17 - Tekstslide

verdampen en koken
verdampen en koken overeenkomst:
Dezelfde faseovergang van vloeibaar naar gasvormig

verdampen en koken verschillen:
temperatuur (koken alleen bij 100 graden)
belletjes (alleen bij koken)
Verdampen alleen aan oppervlak. Koken overal in de vloeistof.Slide 18 - Tekstslide

Juist/onjuist
Bij koken en verdampen vindt dezelfde faseovergang plaats
A
Juist
B
Onjuist

Slide 19 - Quizvraag

Juist/onjuist
koken van water kan bij iedere temperatuur boven nul graden Celsius plaats vinden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Juist/onjuist
Verdampen van water kan bij iedere temperatuur boven nul graden Celsius plaats vinden.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Juist/onjuist
Wanneer een stof verdampt, dan zie je altijd belletjes in die stof verschijnen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Juist/onjuist
Koken en verdampen zijn exact hetzelfde
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Smeltpunt/stolpunt
Kookpunt/condensatiepunt

Slide 24 - Tekstslide

A.) in welke fase bevindt de stof zich bij punt C?
B.) welke faseovergang vindt er plaats bij punt B?
C.) welke faseovergang vindt er plaats bij punt D?

Slide 25 - Tekstslide

fase van een stof
vast: wanneer de temperatuur van de omgeving/ruimte 
onder het smeltpunt van de stof ligt.
vloeibaar: wanneer de temperatuur van de omgeving/ruimte 
tussen het smeltpunt en het kookpunt van de stof ligt.
gas: wanneer de temperatuur van de omgeving/ruimte boven het kookpunt van de stof ligt.

Slide 26 - Tekstslide

Smeltpunt
Kookpunt
Water
A.) wat is het smeltpunt van water?
B.) wat is het kookpunt van water?
C.) in welke fase bevindt water zich bij -5 graden Celsius?
D.) in welke fase bevindt water zich bij 28 graden Celsius?
E.) in welke fase bevindt water zich bij 110 graden Celsius?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide

In welke fase bevindt goud zich bij 1000 graden Celsius?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 29 - Quizvraag

In welke fase bevindt aluminium zich bij 850 graden Celsius?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 30 - Quizvraag

In welke fase bevindt zuurstof zich bij 80 graden Celsius?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 31 - Quizvraag

In welke fase bevindt kwik zich bij 20 graden Celsius?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 32 - Quizvraag

In welke fase bevindt stikstof zich bij -50 graden Celsius?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 33 - Quizvraag