Chapter 3 FOOD TALK - GRAMMAR

Chapter 3: Food Talk
 • With the help of these slides, you will be able to:

  - understand & use SOME/ANY
  - understand & use PLURAL (meervoud)
  - understand & use THIS/THAT/THESE/THOSE
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Chapter 3: Food Talk
 • With the help of these slides, you will be able to:

  - understand & use SOME/ANY
  - understand & use PLURAL (meervoud)
  - understand & use THIS/THAT/THESE/THOSE

Slide 1 - Tekstslide

What's the difference?

Slide 2 - Tekstslide

We need some tomatoes
Do we need any tomatoes?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Wanneer gebruik je "any"?
A
In bevestigende zinnen
B
In ontkennende zinnen
C
In vragende zinnen
D
A, B en C zijn alledrie goed

Slide 5 - Quizvraag

... people really hate school.
A
some
B
any
C
somebody
D
anybody

Slide 6 - Quizvraag

We don't like ... apples.
A
some
B
any
C
something
D
anything

Slide 7 - Quizvraag

... people like to read books all the time.
A
some
B
any
C
somebody
D
anybody

Slide 8 - Quizvraag

I need ... apples, but I don't need ... pears.
A
any... any
B
some... some
C
any... some
D
some... any

Slide 9 - Quizvraag

Do you have ___ pets?
A
some
B
any

Slide 10 - Quizvraag

Singular = enkelvoud
Plural = meervoud

Slide 11 - Tekstslide

Regel voor meervoud = woord + s
               1 dog - 3 dogs
    1 dog


   3 dogs

Slide 12 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y
                            
                     -y verdwijnt en wordt - ies
                 
  1 bunny                            4 bunnies

Slide 13 - Tekstslide

woorden die eindigen op een klinker + y
                            
       krijgen alleen een - s
          
  1 boy                              3 boys

Slide 14 - Tekstslide

      woorden die eindigen op ch, sh, s, ss, x, z
                            
                                     krijgen -es
                 
  1 dress                           4 dresses

Slide 15 - Tekstslide

 woorden die eindigen op een medeklinker + o
                            
                              krijgen -es
                 
   1 tomato                       4 tomatoes

Slide 16 - Tekstslide

Bij woorden die eindigen op een f of fe
                            
                     f/fe verdwijnt en wordt - ves
                 
     1 leaf                           4 leaves

Slide 17 - Tekstslide

Onregelmatig en onregelmatig meervoud..

Slide 18 - Tekstslide


A
baby's
B
babys
C
babie's
D
babies

Slide 19 - Quizvraag


A
boxes
B
boxxes
C
bosses
D
boxees

Slide 20 - Quizvraag


A
monky's
B
monkies
C
monkie's
D
monkys

Slide 21 - Quizvraag

Uniform
A
uniformes
B
uniform's
C
uniforms
D
uniformies

Slide 22 - Quizvraag


A
fishes
B
fish
C
fishen
D
fishies

Slide 23 - Quizvraag

Thief
A
thiefs
B
thiefes
C
thiefies
D
thieves

Slide 24 - Quizvraag


A
cooky's
B
cookies
C
cookys
D
cookyes

Slide 25 - Quizvraag


1 policeman
A
policemans
B
policemannen
C
policemen
D
policemannies

Slide 26 - Quizvraag


A
faces
B
face's
C
facies
D
facces

Slide 27 - Quizvraag

If you want to practise some more (I'm sure you do!), click on this link:

Slide 28 - Tekstslide

Demonstrative pronouns

Slide 29 - Tekstslide

AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN

https://www.youtube.com/watch?v=YgqJl1bOe-w

Check de link hierboven voor uitgebreide uitleg, en om te oefenen kun je hier terecht:

https://engelsklaslokaal.nl/oefenen-met-grammatica/overig/this-that-these-those/

Slide 30 - Tekstslide