Verwerkingsles MOZG Safiya

Safiya the Movie
Dit is een extra les naar aanleiding van de workshoples 'Mijn ouders zijn gescheiden'. In deze les gaan we verder in op het thema. Dit doen we door middel van het bekijken en bespreken van de film Safiya the Movie. Deze film maakt onderdeel uit van de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden'. 
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les kan worden uitgevoerd naar aanleiding van de workshoples 'Mijn ouders zijn gescheiden'. In deze verwerkingsles wordt de leerlingen gevraagd hun gevoelens te verwoorden, naar elkaar te luisteren en te leren van elkaars beleving.

Instructies

Leerdoelen
  • De leerlingen luisteren aandachtig naar hoe andere leerlingen hun ervaring verwoorden en relateren deze aan het eigen taalgebruik.
  • De leerlingen vatten in eigen woorden het verhaal samen.
  • De leerlingen leren emoties te herkennen en verwoorden.
  • De leerlingen leren nadenken over hoe zij hun eigen verhaal op creatieve wijzen zouden vertellen.

Slide 1: Titelpagina met korte uitleg over deze les: Dit is een extra les naar aanleiding van de workshoples 'Mijn ouders zijn gescheiden'. In deze les gaan we verder in op het thema. Dit doen we door middel van het bekijken en bespreken van de film Safiya the Movie. Deze film maakt onderdeel uit van de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden'. 

Slide 2: Uitleg over de iconen die voorbij kunnen komen in de les.

Slide 3: De leerlingen blikken terug op de workshop die ze voorafgaand aan deze les hebben gedaan: Wat is je bijgebleven?
Wat vond je ervan?
Is er verder nog iets wat je erover zou willen delen? 

Slide 4: De leerlingen bekijken een filmpje van het jeugdjournaal waarin de première van Safiya the Movie op het Cinekid Festival in beeld is gebracht.

Slide 5: Het fragment wordt aan de hand van kijkvragen besproken. Vraag 1: Wat viel jou op in het vorige fragment? Vraag 2: Wat is je algehele indruk over de serie ‘Mijn ouders zijn gescheiden’? Wat vind je ervan dat er een serie is gemaakt over dit thema? Vraag 3: Zou je zelf ook mee hebben gedaan aan de serie als je gescheiden ouders hebt? Waarom wel of niet?

Slide 6: De leerlingen bekijken de gehele documentaire.

Slide 7: Middels kijkvragen wordt de documentaire besproken. Vraag 1: Wat voelde je tijdens het kijken van de documentaire? Vraag 2: Hoe denk je dat Safiya zich voelt in haar situatie? Vraag 3: Ben je na het kijken van de documentaire van mening dat een scheiding ook positief kan uitpakken voor een kind? Waarom wel of niet?

Slide 8: De leerlingen vergelijken de film die ze in deze les bekijken met de film die ze eerder tijdens de workshop hebben gezien. 
Wat zijn de grootste verschillen? 
Waarom hebben de makers voor deze verschillende vormen gekozen? 
Mogelijke antwoorden zijn te vinden in de notitie bij de slide. 

Slide 9: Vraag 1: Welke documentaire heeft het meeste indruk op jou gemaakt en waarom? Welke film past het meest bij jou? 
Vraag 2: In beide films delen kinderen hun verhaal. Naar wie ga jij om je hart te luchten?

Slide 10: De leerlingen denken na over de verschillende expressie vormen die er zijn om gevoelens in weer te geven en kiezen een vorm waarin zij zich het beste kunnen uiten. Vraag hen de antwoorden toe te lichten. 
Als er nog tijd over over is, dan kan de leerlingen worden gevraagd binnen de gekozen vormen een verhaal te maken/schrijven. 

Slide 11: Dit was het einde van de les die gemaakt is in samenwerking met Cerutti Film, idfa, Cinekid en Impact Makers. Op deze slide is ook een link opgenomen naar de andere documentaires die binnen dit project gemaakt zijn. 

Onderdelen in deze les

Safiya the Movie
Dit is een extra les naar aanleiding van de workshoples 'Mijn ouders zijn gescheiden'. In deze les gaan we verder in op het thema. Dit doen we door middel van het bekijken en bespreken van de film Safiya the Movie. Deze film maakt onderdeel uit van de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden'. 

Slide 1 - Tekstslide

Deze les biedt materiaal behorende bij het workshopproject Mijn Ouders zijn Gescheiden. De les kan na de workshop in de klas worden uitgevoerd en dient ter verwerking van de aangesneden thematiek. 
Vraag
Extra informatie
Tip
Kijk
Luister

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens de les kunnen de volgende iconen voorbij komen. De betekenis ervan is op deze pagina weergegeven. 
Eerst nog even terug naar de workshop:

Wat is je bijgebleven?
Wat vond je ervan?
Is er verder nog iets wat je erover zou willen delen? 
Op de volgende pagina kunnen jullie een fragment bekijken waarin Safiya the Movie in première gaat en waarin ook de andere films uit de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden' voorbij komen.

Slide 3 - Tekstslide

Laat de leerlingen reflecteren op de workshop. Wat vonden ze ervan? Zijn er nog zaken die zijn bijgebleven en die ze willen bespreken?

Vertel ze dat ze na deze pagina een fragment gaan bekijken over de premiere van de film Safiya the Movie tijdens Cinekid. In dit fragment komt ook de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden' (waar deze film onderdeel vanuit maakt) aan bod. 

Slide 4 - Video

De leerlingen bekijken een filmpje van het jeugdjournaal waarin de première van Safiya the Movie op het Cinekid Festival in beeld is gebracht.
Wat viel jou op in het vorige fragment?
Wat is je algehele indruk over de serie 'Mijn ouders zijn gescheiden'? Wat vind je ervan dat er een serie is gemaakt over dit thema?
Zou je zelf ook mee hebben gedaan aan de serie als je gescheiden ouders hebt? Waarom wel of niet?
Na deze pagina gaan jullie kijken naar de volledige film. Dit zal 15 minuten duren.

Slide 5 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen wat hen is opgevallen tijdens het bekijken van het fragment. Dit mag van alles zijn.

Vraag vervolgens aan de leerlingen hoe ze de film zouden omschrijven. Wat verwachten ze bijvoorbeeld te zien op basis van het zojuist bekeken fragment?

Vraag daarna welke indruk zij hebben gekregen van de gehele serie 'Mijn ouders zijn gescheiden'. En vraag wat ze ervan vinden dat er over dit thema een serie is gemaakt.

Vraag tot slot of de leerlingen zelf ook hadden deelgenomen aan de serie als ze gescheiden ouders (zouden) hebben.

Bereid ze vervolgens voor op de volgende slide: het bekijken van de volledige film (15 minuten). 

Slide 6 - Video

De leerlingen bekijken de gehele documentaire.
Wat voelde je tijdens het kijken van de documentaire?
Hoe denk je dat Safiya zich voelt in haar situatie?
Ben je na het kijken van de documentaire van mening dat een scheiding ook positief kan uitpakken voor een kind? Waarom wel of niet?

Slide 7 - Tekstslide

Vraag aan de leerlingen wat ze voelden tijdens het kijken van de documentaire en vraag eveneens hoe ze denken dat Safiya zich in haar situatie voelt. 

Bespreek tot slot of de leerlingen denken dat er ook situaties zijn waarin het voor het kind uiteindelijk positief kan uitpakken dat de ouders zijn gescheiden.Vergelijk Safiya the Movie met de film Vanaf dat moment was alles anders, die jullie tijdens de workshop hebben gezien.
Wat zijn de grootste verschillen? 
Waarom hebben de makers volgens jou voor deze verschillende vormen gekozen? 

Slide 8 - Tekstslide

Laat de leerlingen benoemen welke verschillen hen het meeste zijn opgevallen. Laat ze hardop nadenken.
Als leerlingen op een spoor gezet moeten worden:
'Safiya the movie' heeft 1 hoofdpersoon en in deze film wordt gebruik gemaakt van nagespeelde scenes. De film gaat over meerdere periodes uit het leven.
van de hoofdpersoon. 
In 'Vanaf dat moment was alles' anders komen meerdere kinderen voor. Zij vertellen allemaal over het ene moment waarop ze hoorden dat hun ouders zijn gescheiden. In de film bestaat het decor uit witte onpersoonlijke meubelstukken in een studio.

Vervolgens wordt gevraagd waarom de makers voor hun eigen filmvorm hebben gekozen. Laat de kinderen hier hardop over nadenken. Antwoord: Elke maker kiest een perspectief om een onderwerp te belichten.

Wat betreft de keuze voor de vorm waarin Safiya the Movie is gemaakt: door het overdreven naspelen van de gebeurtenis krijgt de film iets luchtigs en grappigs. Daardoor wordt het thema dat besproken wordt wat minder zwaar voor de kijker. Er kan een vervolgvraag aan de leerlingen worden gesteld of zij vinden dat het gelukt is om het verhaal op een luchtige manier te vertellen.

Wat betreft Vanaf dat moment was alles anders: Het moment waarop kinderen horen dat hun ouders uit elkaar gaan blijft vaak in het geheugen gegrift. Het moment roept individuele maar ook universele gevoelens op. De maker heeft dit impactvolle moment in een witte studio in beeld gebracht. Dit lijkt onpersoonlijk, maar door de kinderen kleur te laten aanbrengen, kleurt de studio langzaam met hun persoonlijke herinneringen. 
Welke documentaire heeft het meeste indruk op jou gemaakt en waarom? Welke film past het meest bij jou? 
In beide films delen kinderen hun verhaal. Naar wie ga jij om je hart te luchten?

Slide 9 - Tekstslide

Welke documentaire sprak de leerlingen het meeste aan? Vraag de leerlingen om hun antwoorden te motiveren. 

Vervolgens wordt ze gevraagd naar wie ze toe gaan om hun hart te luchten. Net als bij Safiya kan het zo zijn dat de leerlingen voor verschillende onderwerpen naar verschillende mensen toe gaan om erover te praten. Zo praat Safiya graag met haar vriendin over haar vader, omdat haar moeder een eigen (sterke) mening over hem heeft. Voor andere zaken spreekt Safiya misschien wel weer liever met haar moeder dan met haar vriendin.


Hoe zou jij een verhaal over jouw leven vertellen? 
Schrijf je je gevoelens op of kies je voor tekenen, vloggen of een andere manier? Welke manier werkt voor jou om je emoties te uiten? En waarom?

Slide 10 - Tekstslide

De leerlingen denken na over de verschillende expressieve vormen die er zijn om gevoelens in weer te geven en kiezen een vorm waarin zij zich het beste kunnen uiten. Vraag hen de antwoorden toe te lichten. 
Als er nog tijd over over is, dan kan de leerlingen worden gevraagd om binnen de gekozen vormen een verhaal te maken/schrijven. 
Deze les is gemaakt in samenwerking met: 
Wil je meer films kijken uit de serie zien? Kijk hier meer. 

Slide 11 - Tekstslide

Dit was de gehele les omtrent de documentaire Safiya the Movie. Deze les is gemaakt in samenwerking met Cerutti Film, idfa, Cinekid en Impact Makers.