PV1 H9 Natuur en Techniek geven

Hoofdstuk 9, Techniek 2: Energie, productie en communicatie

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur & Techniek HBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 9, Techniek 2: Energie, productie en communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Behoud van energie 
In het universum is een vaste hoeveelheid energie die in vele vormen voorkomt. Deze vormen van energie kunnen overgaan in andere vormen van energie, maar er verdwijnt nooit energie. Er komt ook nooit iets bij. Dit is 'De wet van behoud van energie.'
'Energie opwekken' betekent dus dat bestaande energie in een andere vorm wordt gemaakt zodat wij het kunnen gebruiken. 
De student kan uitleggen wat er wordt bedoeld met 'behoud van energie'

Slide 2 - Tekstslide

Energie 
Lees blz. 231. Beter kunnen we het niet uitleggen
De student is in staat bij een beschrijving van een energiebron of vorm de juiste energiesoort te benoemen


De student kan uitleggen wat kernenergie is.

Slide 3 - Tekstslide

Elektrische energie 
Elektrische energie wordt opgewekt in elektriciteitscentrales met enorme dynamos. Elektrische energie zit ook opgeslagen in een batterij of accu. Dat noemen we ook chemische energie, chemische energie is opgeslagen in een chemische stof zoals aardolie, steenkool, maar ook kaarsvet, hout, graan en biomassa.

Slide 4 - Tekstslide

Opwekken van electriciteit
Elektriciteit wordt gemaakt door een mageneet te draaien in een spoel van koperdraad. Een geisoleerde koperdraad draai je netjes om een metalen buisje heen. De draden sluit je aan op een voltmeter en vervolgens beweeg je een magneet door het buisje heen en weer. Voila: elektriciteit.
De student weet hoe elektriciteit opgewekt wordt.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Duurzame electriciteit
Vormen van opwekken van elektriciteit worden duurzaam genoemd als er geen verbranding van brandstof nodig is voor de opwekking van de elektriciteit.  De bron van de energie gaat niet op.  Drie vormen zijn: 
  • wind, 
  • water 
  • zon 
De student kan drie vormen van duurzame elektriciteit noemen.

Slide 7 - Tekstslide

Digitale technologie
Leer het binaire telsysteem dat door alle computers, telefoons, etc. wordt gebruikt. Zie blz. 236.

De student kent het binaire telsysteem (Box: binair tellen).

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Sensoren
Sensoren kun je overal tegen komen zoals in je mobiel is een batterijspanningmeter een sensor, een airbag in je auto gaat af als je een aanrijding hebt, maar er gaat pas een airbag af als de sensor in je stoel aangeeft dat er iemand op de stoel zit.
De student kan uitleggen wat een sensor is en waar deze voor wordt gebruikt.

Slide 10 - Tekstslide

En...
Leer dit.
De student kan uitleggen wat de functie van verschillende computeronderdelen zijn.

De student weet wat een database is en kan voorbeelden noemen.

De student kan uitleggen wat essentiele elementen van het internet zijn en hoe ze werken.

De student kan de voordelen van standaardisatie benoemen.

De student weet wat een technologisch systeem is.

De student kent de termen: grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Slide 11 - Tekstslide