6.2 Populaties

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties
Voorkennisvragen
1. Hoe wordt bepaald of twee individuën behoren tot dezelfde soort?
2. De wetenschappelijke naamgeving van het zeepaardje is Hippocampus abdominalis. Onder welk geslacht vallen deze zeepaardjes?
3. Waar staan de letters A en B voor in het diagram?
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties
Voorkennisvragen
1. Hoe wordt bepaald of twee individuën behoren tot dezelfde soort?
2. De wetenschappelijke naamgeving van het zeepaardje is Hippocampus abdominalis. Onder welk geslacht vallen deze zeepaardjes?
3. Waar staan de letters A en B voor in het diagram?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen par 6.2
  • Je kunt uitleggen hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door de omgeving
  • Je kunt voorbeelden geven van natuurbeheer om populaties gezond te houden
Slide 2 - Tekstslide

Wat is een populatie?
De hoeveelheid individuen van een bepaalde soort in een (begrensd) gebied.

Slide 3 - Tekstslide

Populatiegrootte
Roofdieren
Voedsel
Competitie

Slide 4 - Tekstslide

Populatiegrootte
Wat bepaalt hoe groot een populatie in een bepaald gebied kan worden?

De beperkende factor.

Voedsel, nestplaatsen, beschutting, roofdieren.
Biotisch/ abiotisch

Slide 5 - Tekstslide

Populatiegrootte

Slide 6 - Tekstslide

Populatiedichtheid - konijnen?

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de populatiedichtheid van de konijnen?
A
3,5 konijnen
B
7 konijnen
C
3,5 konijnen /km2
D
7 konijnen /km2

Slide 8 - Quizvraag

Populatiegrootte bepalen
De populatiegrootte bepalen kan op twee manieren:
  • Schatten op basis van waarnemingen
  • Vangst - terugvangst methode

Slide 9 - Tekstslide

Schatten

Slide 10 - Tekstslide

Vangst - terugvangst

Slide 11 - Tekstslide

Vangst - terugvangst

Slide 12 - Tekstslide

Vangst - terugvangst

Slide 13 - Tekstslide

Vangst - terugvangst

Slide 14 - Tekstslide

Veranderingen in populaties
Sterfte en migratie worden beïnvloed o.a. door intraspecifieke competitie (om ruimte/ eten)
Competitie omhoog:
overlevingskans omlaag/ sterftecijfer omhoog
emigratie omhoog/ immigratie omlaag
Competitie omlaag:
Overlevingskans omhoog/ sterftecijfer omlaag
emigratie omlaag/ immigratie omhoog

Slide 15 - Tekstslide

Oostvaarders plassen

Slide 16 - Tekstslide

Oostvaarders plassen
Uit rapport staatsbosbeheer:

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Ontsnippering

Slide 21 - Tekstslide

Leerdoelen par 6.2
  • Je kunt uitleggen hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door de omgeving
  • Je kunt voorbeelden geven van natuurbeheer om populaties gezond te houden
Slide 22 - Tekstslide

Rekenvraag
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij. 

Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 23 - Tekstslide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 24 - Open vraag

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een groene stip. Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 25 - Tekstslide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 26 - Quizvraag

Rekenvraag
Want: aantal stekelbaarsjes is (44 / 2) x 37 = 814

Maar die 2 is eigenlijk te laag. 
(44 / >2) x 37 is kleiner dan 814.

Slide 27 - Tekstslide