6.2 Populaties 4V 2122

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 6.2 Populaties

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 6
6.1 De verwantschap tussen soorten
6.2 Populaties
6.3 Soorten en hun omgeving
6.4 Relaties tussen soorten

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 6.2
  • Je kunt uitleggen hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door de omgeving
  • Je kunt voorbeelden geven van natuurbeheer om populaties gezond te houden
Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een populatie?
De hoeveelheid individuen van een bepaalde soort in een gebied.
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte

Slide 5 - Woordweb

Vraag: welke factoren bepalen de populatiegrootte van de muizen in de tuin van de amersfoortse berg?
Populatiegrootte
Roofdieren
Voedsel
Competitie

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte
Wat bepaalt hoe groot een populatie in een bepaald gebied kan worden?

De beperkende factor.

Voedsel, nestplaatsen, beschutting, roofdieren.
Biotisch/ abiotisch

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Populatiedichtheid - konijnen?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de populatiedichtheid van de konijnen?
A
3,5 konijnen
B
7 konijnen
C
3,5 konijnen /km2
D
7 konijnen /km2

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Populatiegrootte bepalen
Schatten

Vangst - terugvangst methode

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schatten

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vangst - terugvangst

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veranderingen in populaties
Sterfte en migratie worden beïnvloed o.a. door intraspecifieke competitie (om ruimte/ eten)
Competitie omhoog:
overlevingskans omlaag/ sterftecijfer omhoog
emigratie omhoog/ immigratie omlaag
Competitie omlaag:
Overlevingskans omhoog/ sterftecijfer omlaag
emigratie omlaag/ immigratie omhoog

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oostvaarders plassen

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oostvaarders plassen

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuurbeheer
Herintroductie otters

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontsnippering

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 6.2
  • Je kunt uitleggen hoe de grootte van een populatie wordt beïnvloed door de omgeving
  • Je kunt voorbeelden geven van natuurbeheer om populaties gezond te houden
Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen 6.2
populatie, populatiegrootte, biotische factoren, abiotische factoren, vangst-terugvangstmethode, territorium, beperkende factor, versnippering, ontsnippering, herintroductie
Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 
Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.
Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk te laag.
37*44/>2 is kleiner dan 814.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies