oefentoets hoofdstuk 2

Oefentoets zit klaar met je laptop. Klassencode is: kkkmw
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 3,4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Oefentoets zit klaar met je laptop. Klassencode is: kkkmw

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

We gaan een oefentoets over begrippen maken.

  • Meld je aan met je account voor LessonUp
  • Toets de klassencode in (kkkmw)
  • Selecteer de toets en wacht totdat de docent de toets opent.
  • Maak de vragen. Als alles af is kun je de toets afronden.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is geen stofeigenschap?
A
kleur
B
soortelijke weerstand
C
kookpunt
D
gewicht

Slide 3 - Quizvraag

Wat is de definitie van een mengsel.
A
Een mengsel is giftig
B
Een mengsel bestaat uit verschillende molecuulsoorten
C
Een mengsel is een vieze stof
D
Een mengsel bestaat uit allemaal dezelfde moleculen

Slide 4 - Quizvraag

Welke stof is een zuivere stof?
A
Zuiver water
B
Zuivere lucht
C
Suiker
D
Brons

Slide 5 - Quizvraag

Wat is de dichtheid?
A
de massa van één vierkante centimeter van een stof
B
Een ander woord voor soortelijke massa
C
de massa gedeeld door het volume
D
Hoeveel gram één vierkante centimeter weegt.

Slide 6 - Quizvraag

Een voorwerp heeft een massa van 20 gram en een volume van 10 cm3. Bereken de dichtheid.
A
200 g/cm3
B
2 g/cm3
C
0,5 g/cm3
D
10 g/cm3

Slide 7 - Quizvraag

Welke stoffen geleiden de elektriciteit?
A
koper, goud, steen
B
Rubber, ijzer, koper
C
goud, zilver, brons
D
koper, ijzer, perspex

Slide 8 - Quizvraag

Bereken de massa van 25 cm3 goud (gebruik je Binas)
A

Slide 9 - Quizvraag

Wat is de dichtheid van aluminium
A
2,7 g/cm3
B
7,8 g/cm3
C
19,3 g/cm3
D
8,96 g/cm3

Slide 10 - Quizvraag

Welke stof heeft een dichtheid van 11,35 g/cm3
A
goud
B
ijzer
C
koper
D
lood

Slide 11 - Quizvraag

Bereken het volume van de steen
A
15 ml
B
24 ml
C
9 ml
D
39 ml

Slide 12 - Quizvraag

Hoe heet de fase overgang van gas naar vloeibaar
A
condenseren
B
verdampen
C
vervluchtigen
D
rijpen

Slide 13 - Quizvraag

Wat is het smeltpunt van kwik
A
-114 graden Celsius
B
- 39 graden Celsius
C
0 graden Celsius
D
39 graden Celsius

Slide 14 - Quizvraag

Water stolt bij ... K (Kelvin)
A
0 K
B
-273K
C
273K
D
373 K

Slide 15 - Quizvraag

Wat betekent dit pictogram?
A
brandbaar
B
brand bevorderend
C
licht ontvlambaar
D
giftig

Slide 16 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor roesten?
A
verbranden
B
reageren
C
ontleden
D
corroderen

Slide 17 - Quizvraag

Tegen welke krachten is hout bestand?
A
Alleen trekkrachten
B
Alleen drukkrachten
C
Zowel trekkrachten als drukkrachten
D
Niet tegen trekkrachten en ook niet tegen drukkrachten

Slide 18 - Quizvraag

Glas van de glasbak wordt ingezameld, vermalen en daarna verwerkt tot nieuwe flessen
A
Dit noemen we recycling
B
Dit noemen we hergebruik
C
Dit noemen we afval scheiden
D
Dit noemen we zonde van het glas

Slide 19 - Quizvraag

Welk soort afval is de spaarlamp (gebruik je Binas)
A
GFT
B
Glas
C
Blik
D
KCA

Slide 20 - Quizvraag

Wat betekent KCA
A
Klein Chemisch Afval
B
Koper, Chloor en Aluminium afval
C
Kortbestaand Chemisch Afval
D
Kleine Chemische Aanwinst

Slide 21 - Quizvraag

Waarom wordt bij topsport vaan carbon materialen gebruikt.
A
Het is licht
B
Het is goedkoop
C
De dichtheid is klein
D
Het is mooi

Slide 22 - Quizvraag