Les 6 - Groep 6: verhaal & filmset - Stop-motion

STOP-MOTION MAKEN

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilmeducatieBasisschoolGroep 5,6

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Introductie

Filmles cultuurcoachtraject groep 6 Les 6: Stopmotion maken In deze les gaan de leerlingen aan de slag met een eigen stop-motion film. We starten met het kijken van een korte stop-motion waarbij ze het verhaal analyseren. Hierbij ligt de focus op het benoemen van een begin, midden en eind. Vervolgens maken ze een eigen filmverhaal en gaan ze bedenken hoe de sets eruit zien.

Instructies

Lesdoelen:
 • De leerlingen kunnen benoemen dat een verhaal uit een begin, midden en eind bestaat
 • De leerlingen kunnen na het kijken van een film benoemen wat het begin, midden en eind was
 • De leerlingen kunnen zelf een verhaal met een begin, midden en eind bedenken
 • De leerlingen kunnen benoemen wat een filmset is.
 • De leerlingen kunnen benoemen wat een achtergrond is van een set en wat een prop (los object). 
Opzet 90 min  
 • Intro I 5 min
 • Aeronaut I 3 min
 • Bespreking Aeronaut I 8 min
 • Spel Maak de zin af... I 15 min
 • Verhaal bedenken | 20 min
 • Uitleg filmset I 8 min
 • Filmsets tekenen begin-midden-einde | 20 min
 • Extra: Emotiebus I 10 min
 • Extra: Stop-motionfilm Freilandeider I 10 min 
Materialen:
 • Werkblad filmverhaal ( 1 per groepje*)
 • Werkblad Set begin-midden-einde (1 per groepje) 
 • Potloden, stiften, pennen (van school) 
*aantal groepjes is afhankelijk van hoeveel ipads je hebt
Tip: neemt de werkbladen van alle groepjes weer in en deel ze volgende week uit!

Extra filmruimtes of filmen in school
Deze les is klassikaal en 100% in de klas

2e docent nodig
Handig bij het ondersteunen van bedenken verhalen en tekenen van de sets.

Thematisch werken
Je kunt een eigen thema verzinnen voor je filmverhaal (slide 6). 

Onderdelen in deze les

STOP-MOTION MAKEN

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stop-motion
Een stop-motionfilm; weet iemand wat dat is?

Slide 2 - Tekstslide

Stopmotion
We gaan de komende weken een stop-motion maken. Weet iemand wat dat is?

Uitleg en antwoord:
Daarbij maak je een foto van een voorwerp. Vervolgens beweeg je  het voorwerp een klein beetje, waarna je opnieuw een foto maakt. Als je al die foto’s snel achter elkaar afspeelt, lijkt het alsof het voorwerp uit zichzelf beweegt!  Het is dus geen tekenfilm omdat je met 'echte' voorwerpen animeert. 

We gaan nu even kijken naar een Jeugdjournaal item over de bekende animatiefilm KNOR, hoe is deze gemaakt? 

Slide 3 - Video

Jeugdjournaal Item Stop-Motion (3 min)

Bespreek na: 
Wij gaan de komende weken ook een stop-motion maken, net zoals Knor. We beginnen deze week met het verhaal en bedenken van de set. Volgende week gaan we de set knutselen. De week daarna de personages, en dan gaan we de film opnemen! 
VERHAAL 

Slide 4 - Tekstslide

Verhaal
We gaan de komende lessen aan de slag met het maken van onze eigen stopmotion film!

We starten met nadenken over ons filmverhaal, een verhaal heeft altijd een begin-midden en einde. 
 • We gaan nu het filmpje Aeronaut kijken. 
 • Wat gebeurt er in het begin, midden en einde?

Slide 5 - Video

Aeronaut (2:15 min)


HET VERHAAL
Begin

Midden

Eind
Broer en zus en beetje enge vader worden geintroduceerd
Er gebeurt iets: het jongetje bouwt een vliegtuig en die wordt kapot gemaakt
Goed of slecht einde van gebeurtenis: broer en zus vliegen weg in eigen gemaakt vliegtuig

Slide 6 - Tekstslide

Verhaal
Een verhaal heeft meestal een begin, midden en een eind. De film die je net zag had dat ook.
Wat gebeurde er in het begin, midden en eind van Aeronaut?

Uitleg
 1. In het begin worden de personages bekend (broer en zus en beetje enge vader)
 2. In het midden gebeurt er iets (het jongetje bouwt een vliegtuig en die wordt kapot gemaakt) 
 3. en op het eind komt het avontuur tot een goed (of slecht!) einde (broer en zus vliegen weg in eigen gemaakt vliegtuig). 
SPEL: MAAK DE ZIN AF...

Slide 7 - Tekstslide

MAAK DE ZIN AF (spel) 
We gaan met z'n allen spelenderwijs een verhaal maken! 

Uitleg (*simpelere variatie onderin notitie)
Ga met z'n allen in een kring zitten (of begin van achter naar voor in de klas zelf). Wijs een deelnemer aan die mag starten met het spel. Deze speler mag de eerste zin verzinnen en bedenkt ook het eerste woord (in het onderstaande voorbeeld dik gedrukt) van de zin die zijn of haar buurman moet maken.

De spelers mogen om de beurt een zin verzinnen, het spel draait met de klok mee. Zo ontstaat er een verhaal wat je met de hele groep maakt.

Denk aan het begin, midden en eind!
Herhaal: in het begin worden de personages bekend, in het midden gebeurt er iets en aan het einde komt deze gebeurtenis tot een goed of slecht eind.

(herinner de leerlingen aan de overgangen tussen deze stukken tijdens het spel!)

De speler die begint verteld:
"Bert ging naar de dierentuin en..."
 
De volgende speler gaat verder:
"ging daar naar de leeuwen kijken. Wat..."

De volgende speler in de kring gaat verder:
"hij daar zag was een verassing. De..."

Bespreken
 • Heeft het verhaal een logisch begin/midden/eind?
 • Kreeg het verhaal een andere wending?
 • Wat vond je ervan?
*Simpelere variatie:
In plaats van met de hele groep een lang verhaal maken kan je ook steeds drie kinderen een kort verhaal laten maken. Kind 1 bedenkt het begin (in één of slechts enkele zinnen), kind 2 het midden en kind 3 het einde. 
Bij het volgende kind start weer een nieuw verhaal. 
JULLIE FILMVERHAAL
Bedenk een begin, midden en eind van je filmverhaal met je groepje.
Tip
Maak je verhaal niet te moeilijk, houd het simpel.

Slide 8 - Tekstslide

Het verhaal
We hebben net geoefend met het maken van een verhaal. Dit gaan we nu ook voor onze eigen films doen. Dit moet een simpel verhaal zijn dat je goed kan verfilmen in een stop-motion animatie, zonder dat je woorden gebruikt! 

Introductie verhaalkader
Ik geef jullie wel een onderwerp mee, elk groepje kan zijn eigen draai eraan geven en een logisch begin-midden-einde bedenken.

Opties (kies er één voor de hele klas!):
1. Er is een hardloopwedstrijd die heel lang duurt.

2. Er is een uitvinder die een uitvinding maakt die explodeert

3. Thema van de school of helemaal vrij laten als de klas dat aankan!

Indelen groepjes
De groep wordt in kleinere groepjes verdeeld van +/- 4-6 leerlingen (afhankelijk van het aantal iPads tot je beschikking!).

Vervolgens gaan de leerlingen samen aan de slag met het invullen van het filmverhaal werkblad waarbij ze voor het filmverhaal het begin-midden-einde gaan bedenken (zie bijlage).


Tip voor de filmdocenten:
Blijf rondlopen om de leerlingen te coachen in een simpel verhaal wat ze kunnen uitbeelden met stop-motion. 

Stel vragen als:
 • Waar is de hardloopwedstrijd?
 • Wie wint er?
 • Struikelt er iemand? 
 • Welke uitvinding is de uitvinder aan het maken? 
 • Hoe komt alles aan het einde weer goed?
 • etc etc
FILMSET
Wat hoort er in deze slide bij de filmset?

Slide 9 - Tekstslide

Filmset

Elk groepje heeft nu een begin, midden en einde voor hun filmverhaal. 

We gaan nu door naar de volgende stap, namelijk nadenken over hoe je film eruit ziet.  

De omgeving waarin je film zich afspeelt heet de set of het decor. Het is de achtergrond van jullie film. In de achtergrond wordt alles verbeeld dat niet hoeft te bewegen. 

Een filmset heeft een achtergrond en heeft losse objecten die ver weg of juist dichtbij op de voorgrond staan, maar wel op een vaste plek.

Vraag: Wat hoort op deze slide bij de achtergrond en wat zijn de losse objecten die onderdeel zijn van het filmverhaal?

Antwoord: de mensen en het vliegtuigje zijn losse onderdelen, onderdeel van het filmverhaal. De rest hoort bij de set. 
Wat hoort er in deze slide bij de filmset?

Slide 10 - Tekstslide

Vraag: Wat hoort op deze slide bij de achtergrond en wat zijn de losse objecten die onderdeel zijn van het filmverhaal?

Antwoord: het meisje en het vliegtuigje zijn de losse objecten horende bij het filmverhaal. De rest hoort bij de set.


Teken je filmset! Wat is er te zien aan het begin, midden en einde!
JULLIE VERHAAL + OMGEVING

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht: teken je set! 
 • Bedenk met elkaar per scène (begin, midden, eind) hoe de omgeving eruit ziet. 
 • Bedenk wat hoort bij de achtergrond en teken ook wat voor losse objecten er gemaakt moeten worden. 
 • Dit teken je allemaal op een werkblad (zie bijlage), verdeel de taken in het groepje zodat 1-2 leerlingen elk aan een eigen deel (begin-midden of eind) werken. 

VOLGENDE WEEK

Slide 12 - Tekstslide

Volgende week
We hebben een start gemaakt met onze eigen stop-motion animatie. We hebben al een verhaal met een begin-midden-einde en een idee over hoe onze film eruit gaat zien.

Volgende week gaan we de sets echt bouwen, spannend! 

Lever nu al je werkbladen in, dan bewaar ik deze voor volgende week zodat je dan  weer weet wat je wilde maken. 
Regeling Driejarige subsidies Cultuurcoach

Slide 13 - Tekstslide

Deze les is gemaakt ihkv de 3 jarige regeling Cultuurcoaches van het AFK

Eye filmmuseum, Filmhub Noord-Holland, Cinekid, NurLimonade media en Taartrovers 
De Emotiebus

Slide 14 - Tekstslide

EXTRA SPEL

De emotiebus
Er staan een aantal stoelen voor de klas. Hier zit jij als chauffeur in. Eén kind stapt in de bus en beeldt een emotie uit, bijv. blij. Iedereen in de bus neemt deze emotie over. Nu stapt er nog een kind in wat bijv. verdrietig is. Iedereen in de bus wordt verdrietig enz. Wanneer de bus vol is en er komt een kind bij, moet degene die er het langst zit uitstappen.


Klokhuis stopmotion:
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4877/animatiestudio

Slide 15 - Video

Extra film: Freilandeier 10 min 

Bespreek na:
 • Waarom is dit geen tekenfilm (er zijn echte 'dingen' die tot leven komen).
 • Wat kan er bewegen wat in het echt niet kan? (eieren) 
 • Hoe is dat gedaan? (Daarbij maak je een foto van een voorwerp. Vervolgens beweeg je het voorwerp een klein beetje, waarna je opnieuw een foto maakt. Als je al die foto’s snel achter elkaar afspeelt, lijkt het alsof het voorwerp uit zichzelf beweegt!)