2223-b-hfdst2-par2.2-leerling

paragraaf 2.2
  1. Pak je boek of open magister 
  2. Lees paragraaf 2.2
  3. Maak de opgave in LessonUp over de       paragraaf.


vragen stellen mag
we zijn 
stil
zelf aan 
het werk
Hoe maak je de opdracht
2. uitleg van het hoofdstuk
timer
15:00
geen telefoon 
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

paragraaf 2.2
  1. Pak je boek of open magister 
  2. Lees paragraaf 2.2
  3. Maak de opgave in LessonUp over de       paragraaf.


vragen stellen mag
we zijn 
stil
zelf aan 
het werk
Hoe maak je de opdracht
2. uitleg van het hoofdstuk
timer
15:00
geen telefoon 

Slide 1 - Tekstslide

Hoe leren we?
  • Belonen en straffen
  • Imitatie; anderen nadoen
  • Informatie van ouders, school, media enz.
  • Experimenteren

Slide 2 - Tekstslide

geef twee voorbeelden van mensen van wie jij het meeste leert

Slide 3 - Open vraag

Wat is socialisatie?
A
Het accepteren van mensen en respect hebben
B
Het hebben van waarden en normen
C
Het aanleren van waarden, normen en gewoonten
D
Je verbonden voelen met een speciale groep

Slide 4 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van socialisatie?
A
Adhd hebben
B
Nederlands leren spreken
C
Groene ogen veranderen in bruine ogen
D
Je haar verven

Slide 5 - Quizvraag

Wat is het doel van socialisatie?
A
Leren over de Nederlandse cultuur
B
Leren hoe jij je moet gedragen en wat je van anderen kan verwachten
C
Hoe je je moet aanpassen aan anderen.

Slide 6 - Quizvraag

Socialisatie: 
van wie leren we?

In het gezin, School, Vrienden, Sportclub, Werk, Media, Geloof, Overheid
sociale controle

Mensen in je omgeving letten op je en elkaar. Hoe je je gedraagt en of het wel goed met je gaat.

Slide 7 - Tekstslide

2

Slide 8 - Video

00:37
In het filmpje vindt sociale controle plaats.
Maar wat is sociale controle eigenlijk?

Slide 9 - Open vraag

01:01
Kees is alleen. welke mensen mist hij bij zijn socialisatie?

Slide 10 - Open vraag

Hoe werkt nu eigenlijk zo'n socialisatieproces?

positief kan een compliment zijn.
Negatief kan een straf zijn
Als je bij een groep vriende hoort, gedragen de meeste zlich hetzelfde.
Als je bij een bepaalde cultuur hoort gedragen de mensen binnen deze cultuur hetzelfde.

Slide 11 - Tekstslide

Klik op de en bekijk het filmpje. Wat bedoelen ze met" ontwikkel" je je eigen identiteit?

Slide 12 - Open vraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Boodschappen doen voor je buren is een positieve sanctie.
2. Sancties hebben te maken met sociale controle.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 13 - Quizvraag

Als normen en waarden een vanzelfsprekend gedeelte van je gedrag zijn geworden, is er sprake van:
A
een sanctie.
B
sociale controle.
C
imitatie
D
internalisatie

Slide 14 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Als een kind een ander kind nadoet, is er sprake van experimenteren.
2. Op de kleuterschool leren kinderen vooral door ervaringen nieuwe dingen.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 15 - Quizvraag

Je identiteit is een combinatie van je ervaringen en je ...

Welk woord is of welke woorden zijn weggelaten?
A
aangeboren eigenschappen.
B
sociale controle.
C
aangeleerde eigenschappen.
D
kennis

Slide 16 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Met identiteit bedoelen we dat de internalisatie is afgerond.
2. Iemand zegt: “Ik ben gelovig.” Hij spreekt dan over zijn internalisatie.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 17 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Boodschappen doen voor je buren is een positieve sanctie.
2. Sancties hebben te maken met sociale controle.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 18 - Quizvraag

Als normen en waarden een vanzelfsprekend gedeelte van je gedrag zijn geworden, is er sprake van:
A
een sanctie.
B
sociale controle.
C
imitatie
D
internalisatie

Slide 19 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Als een kind een ander kind nadoet, is er sprake van experimenteren.
2. Op de kleuterschool leren kinderen vooral door ervaringen nieuwe dingen.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 20 - Quizvraag

Je identiteit is een combinatie van je ervaringen en je ...

Welk woord is of welke woorden zijn weggelaten?
A
aangeboren eigenschappen.
B
sociale controle.
C
aangeleerde eigenschappen.
D
kennis

Slide 21 - Quizvraag

Zijn de uitspraken juist of onjuist?

1. Met identiteit bedoelen we dat de internalisatie is afgerond.
2. Iemand zegt: “Ik ben gelovig.” Hij spreekt dan over zijn internalisatie.
A
1 is juist, 2 is onjuist.
B
1 is onjuist, 2 is juist.
C
1 en 2 zijn beide juist.
D
1 en 2 zijn beide onjuist.

Slide 22 - Quizvraag

Hoe heb je meegedaan in de les?
sleep de ster naar je inzet van de les 
super ik ben 
trots
 op mijzelf 
prima 
gedaan
had beter mee kunnen 
doen.
Totaal geen zin. Niks gedaan
Niet echt. 
Had meer kunnen 
doen

Slide 23 - Sleepvraag

zelfreflectie: voor de volgende les

Dit ga ik de volgende keer weer doen in de les.

Slide 24 - Open vraag

zelfreflectie: wat heb ik geleerd?

Beschrijf in 4 zinnen wat je hebt geleerd in de les.

Slide 25 - Open vraag