Present simple vs present continuous

Today's class
83 Grammar recap on Present Simple vs Present Continuous 
TB. p. 70
Do together: ex. 38 on workbook p. 83
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today's class
83 Grammar recap on Present Simple vs Present Continuous 
TB. p. 70
Do together: ex. 38 on workbook p. 83

Slide 1 - Tekstslide

Present Simple 
vs 
Present Continuous

Slide 2 - Tekstslide

present simple

Slide 3 - Woordweb

Present Continuous

Slide 4 - Woordweb

Present simple: wanneer?
 1. Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt.
  We always have sushi on Saturdays. 
 2. Als het een feit is (tijd speelt geen rol).
  Mrs Verhoeven teaches English.

Slide 5 - Tekstslide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I work in the garden every day.
Tim works in the garden every day.
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
Do I work in the garden every day?
Does Tim work in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I don't work in the garden every day.
Tim doesn't work in the garden every day.

Slide 6 - Tekstslide

Hulpwerkwoorden
Hulp ww (can/ should/ would/ will etc)  of to be (am/are/ is):
bevestigend: hele ww (he/ she/ it krijgen geen extra s)
He should go to school.
We can see him clearly.
vragend: het hulpww vooraan in de zin
Should he go to school?
Can we see him clearly?
ontkennend: not of n't aan het ww vast
He shouldn't go to school.
We cannot (can't) see him clearly.

Slide 7 - Tekstslide

Present Continuous: wanneer?
 1. Iets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur).
  Mandy is doing her homework now.
 2. Als je irritatie aan wil geven (vaak icm always of constantly).
  James is constantly interrupting the teacher in class!
 3. Als de voorbereidingen al zijn getroffen voor iets wat je in de toekomst gaat doen. 
  Tomorrow we are seeing the football match with friends.

Slide 8 - Tekstslide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I am working in the garden right now.
Tim is working in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
Are you working in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
we are not (aren't) working in the garden garden right now. 
Tim is not (isn't) working in the garden right now.

Slide 9 - Tekstslide

present simple vs. present continuous

Slide 10 - Tekstslide

On Friday I ... (meet) Nick.
A
meet
B
am meeting

Slide 11 - Quizvraag

Water ... (boil) at 100 degrees celsius.
A
boils
B
is boiling

Slide 12 - Quizvraag

I ... (always/ get up) at six in the morning.
A
always get up
B
am always getting up

Slide 13 - Quizvraag

How ... your soup ... (taste)?
A
does taste
B
is tasting?

Slide 14 - Quizvraag

I don't like Nina, she ... (always/ gossip)!

Slide 15 - Open vraag

Your idea ... (sound) good.

Slide 16 - Open vraag

My town ... (lie) on the coast.

Slide 17 - Open vraag

I ... (hate) that programme.

Slide 18 - Open vraag

We ... (read) poems in class at the moment.

Slide 19 - Open vraag

Make a sentence with the present simple

Slide 20 - Open vraag

Make a sentence with the present continuous

Slide 21 - Open vraag