Week 4 - Lesson 1


Week 4 - Lesson 1
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les


Week 4 - Lesson 1

Slide 1 - Tekstslide

Planning
1. Read book
2. numbers
3. articles
4. homework

Slide 2 - Tekstslide

Read your book
In silence!
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

0 - 10
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

Slide 4 - Tekstslide

11 - 20
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

Slide 5 - Tekstslide

21 - 100
twenty-one
32: thirty-two
43: forty-three
54: fifty-four
65: sixty-five
76: seventy-six
87: eighty-seven
98: ninety-eight
(a / one) hundred

Slide 6 - Tekstslide

101 - 123.456.789
a/one hundred and one
211: two hundred and eleven
322: three hundred and twenty-two
two thousand three hundred and ninety-nine
one hundred and twenty-three million, four hundred and fifty-six thousand, seven hundred and eighty-nine

Slide 7 - Tekstslide

De / Het
'De' en 'Het' vertaal je allebei naar the

The heeft 2 uitspraken:
(thuh - ðə) bij medeklinkers: the boy
(thie - ðiː) bij klinkers: the apple

Slide 8 - Tekstslide

Een
'Een' vertaal je naar a of an

An gebruik je wanneer het woord in de uitspraak begint met een klinker:
An hour, An apple

A gebruik je wanneer het woord in de uitspraak begint met een medeklinker:
A boy, A university

Slide 9 - Tekstslide

Geen Lidwoord 
Soms gebruik je geen a of an

Dit is bijvoorbeeld bij:
Namen (England, Christmas)
play + een spel (play football, play tennis)
meervouden (dogs, boys) 

Slide 10 - Tekstslide

Exercise 1
Choose the correct answer
X = no article

Slide 11 - Tekstslide

Look! There is __ sheep in __ field over there!
A
a, an
B
an, a
C
a, X
D
a, the

Slide 12 - Quizvraag

Sir, may I ask you __ question?
A
a
B
an
C
the
D
X

Slide 13 - Quizvraag

Are you coming to __ party next Sunday?
A
a
B
an
C
the
D
X

Slide 14 - Quizvraag

I bought __ new TV and __ apple yesterday.
A
an, an
B
a, a
C
a, an
D
an, a

Slide 15 - Quizvraag

She was wearing __ ugly dress and __ jeans when she met him.
A
a, an
B
X, a
C
an, a
D
an, X

Slide 16 - Quizvraag

He bought __ new pair of glasses and __ hourglass.
A
a, an
B
an, a
C
x, x
D
the, a

Slide 17 - Quizvraag

Homework
* Do pages 17, 18, 19 (for Tuesday)
* Do pages 37, 38, 39 (for Friday)
* Study vocabulary (for both days)

Slide 18 - Tekstslide