Elektrische stroom en energieomzettingen

Elektrische stroom en energieomzettingen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Elektrische stroom en energieomzettingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Aan het einde van de les kun je begrippen zoals energie, stroomkring, lading, elementaire lading, ion, vrije elektronen, elektrische stroom, stroomsterkte, schakelschema, elektrotechnisch symbool, spanningsbron, spanning, elektrische energie, spanningsmeter, stroommeter en multimeter beschrijven en toepassen
 • Aan het einde van de les kun je de energieomzettingen beschrijven die plaatsvinden in een stroomkring
 • Aan het einde van de les kun je bepalen in welke richting de elektrische stroom en de elektronenstroom in een stroomkring lopen
 • Aan het einde van de les kun je het schakelschema van een elektrische schakeling tekenen met behulp van elektrotechnische symbolen voor een spanningsbron, een lamp en een weerstand
 • Aan het einde van de les kun je een schakelschema aanvullen met een spannings- en stroommeter om de spanning over en de stroomsterkte door een component van de schakeling te meten
 • Aan het einde van de les kun je berekeningen maken en redeneren met de formules voor de stroomsterkte en de spanning: I = _Q e n U = Δ_E tQ

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over elektrische stroom?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische stroom
 • Stroomkring: een gesloten pad waarlangs elektrische stroom kan lopen
 • Lading: een eigenschap van deeltjes die de elektromagnetische interactie veroorzaakt
 • Elementaire lading: de kleinste hoeveelheid lading die mogelijk is
 • Ion: een atoom of molecuul dat een netto elektrische lading heeft
 • Vrije elektronen: elektronen die niet gebonden zijn aan atomen of moleculen en vrij kunnen bewegen
 • Elektrische stroom: de stroom van elektrische lading
 • Stroomsterkte: de hoeveelheid elektrische lading die per tijdseenheid door een punt in een stroomkring gaat

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energieomzettingen
 • Energie: de mogelijkheid om arbeid te verrichten
 • Elektrische energie: de energie die wordt opgeslagen of vrijgegeven bij het verplaatsen van elektrische ladingen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Richting van de stroom
 • Bepalen van de richting van de elektrische stroom en de elektronenstroom in een stroomkring

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schakelschema's
 • Schakelschema: een diagram dat de verbindingen en componenten in een elektrische schakeling laat zien
 • Elektrotechnisch symbool: een grafisch symbool dat een bepaald type component in een elektrische schakeling representeert

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Spanning en stroomsterkte meten
 • Spanningsmeter: een apparaat dat wordt gebruikt om de spanning in een elektrische schakeling te meten
 • Stroommeter: een apparaat dat wordt gebruikt om de stroomsterkte in een elektrische schakeling te meten
 • Multimeter: een apparaat dat wordt gebruikt om verschillende parameters in een elektrische schakeling te meten, zoals spanning, stroom en weerstand

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat meet een multimeter?
A
Alleen de weerstand in een elektrische schakeling
B
Alleen de spanning in een elektrische schakeling
C
Alleen de stroomsterkte in een elektrische schakeling
D
Verschillende parameters in een elektrische schakeling, zoals spanning, stroom en weerstand

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat meet een stroommeter?
A
De stroomsterkte in een elektrische schakeling
B
De weerstand in een elektrische schakeling
C
De vermogen in een elektrische schakeling
D
De spanning in een elektrische schakeling

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat meet een spanningmeter?
A
De stroomsterkte in een elektrische schakeling
B
De weerstand in een elektrische schakeling
C
De vermogen in een elektrische schakeling
D
De spanning in een elektrische schakeling

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formules en berekeningen
 • Berekening en redenering met formules voor stroomsterkte en spanning: I = _Q e n U = Δ_E tQ

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke begrippen
 • Energie
 • Stroomkring
 • Lading
 • Elementaire lading
 • Ion
 • Vrije elektronen
 • Elektrische stroom
 • Stroomsterkte
 • Schakelschema
 • Elektrotechnisch symbool
 • Spanningsbron
 • Spanning
 • Elektrische energie
 • Spanningsmeter
 • Stroommeter
 • Multimeter

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.