cultuurontwikkeling-cultuur-sensitiviteit

Keuzedeel Internationaal overbruggen
Week 4
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Keuzedeel Internationaal overbruggen
Week 4

Slide 1 - Tekstslide

Planning
  • TWIXX wereldgodsdiensten
  • zelfstandig werken aan deelopdrachten 


reminder: 12 juni geen les, maar activiteit!

Slide 2 - Tekstslide

Theorie: ''het ui model van Hofstede'''
Hofstede vroeg zich af wat we bedoelen met het begrip cultuur. 
Het ui model is een manier om te kijken naar cultuur. 

Ui model: Volgens Hofsteden heeft cultuur verschillende lagen / dimensies. 

Stel jij zou uit het raam kijken kan jij het ui model gebruiken om naar mensen te kijken en om bepaald gedrag te verklaren. 

Slide 3 - Tekstslide

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 4 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 5 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 6 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 7 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 8 - Tekstslide

Beschrijf je eigen Ui model van Hofstede. 

Slide 9 - Tekstslide

Opdracht: het ui model
Opdracht 1, individueel: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2, groepje: 
Maak het ui model van de 1 van de 5 hoofdgodsdiensten in een groepje.
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent deze godsdienst?
Bedenk een concreet voorbeeld in de zorg waar je rekening mee kan houden.
Korte terugkoppeling in de klas.
(jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme)


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

zelfstandig werken aan deelopdrachten

Slide 12 - Tekstslide